Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Urządzenia zewnętrzne i interfejsy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INIIT-ISP-UZINT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia zewnętrzne i interfejsy
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Algorytmy i języki - albo - Projektowanie systemów )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Projektowanie systemów cyfrowych )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

UZINT

Numer wersji:

1

Pełny opis:Treść wykładu
Wprowadzenie. Funkcje urządzeń zewnętrznych i interfejsów w systemach komputerowych. Struktury sieci komunikacyjnych. Układy kontrolerów oraz programy ich obsługi. Dekompozycja funkcjonalna, implementacji i fizyczna. Problemy standaryzacji i kompatybilności. Interfejsy. Techniki przesyłania informacji (przewodowe i bezprzewodowe, problem zniekształcania sygnałów, nadajniki odbiorniki, linie przesyłowe itd.), "gorące" (hot-swap) lub "zimne" podłączanie/odłączanie modułów. Podstawy transmisji danych. Przesyłanie równoległe/szeregowe, asynchroniczne, synchroniczne, izochroniczne. Kodowanie informacji. Układy synchronizacji bitowej (PLL, DPLL), układy buforowania (FIFO, pamięci wieloportowe.). Standaryzacja interfejsów: poziom fizyczny i liniowy, protokoły komunikacyjne, sterowanie dostępem do medium i przepływem informacji, taksonomia interfejsów. Przegląd podstawowych interfejsów zewnętrznych równoległych i szeregowych (RS232 - 485, IEEE1284 - Centronix, IEC625, IDE, SCSI, ULTRASCSI itd., USB, Firewire, SATA, Bluetooth, IrDA.).Interfejsy systemowe: struktury szynowe, układy arbitrażu (scentralizowane, zdecentralizowane, stało, zmienno priorytetowe, itd.), tryby transmisji (pojedyncza, blokowa, cykle rozszczepione itd.), przegląd rozwiązań standardowych w komputerach osobistych, stacjach roboczych i systemach modularnych (EISA, PCI, PCIExpress, VME, VXI, Gigaplane itp.), problemy automatycznej konfiguracji (Pug&Play, hot swap). Interfejsy sieciowe (poziom fizyczny i liniowy w sieciach lokalnych). Protokoły komunikacyjne (dekompozycja pionowa i pozioma, przykłady, BSC, HDLC, Ethernet, CAN, Fiberchannel,. OSI). Złożone sieci komunikacyjne: struktury wieloszynowe, przełączniki jedno i wielopoziomowe (statyczne/dynamiczne), przedłużacze, mostki itp. Kontrolery interfejsów oraz zasady ich programowania.Sprzężenie systemów komputerowych z obiektami fizycznymi. Układy obsługi binarnych i analogowych sygnałów wejścia/wyjścia. Standardy przemysłowe. Pamięci zewnętrzne. Nośniki informacji, reprezentacja fizyczna informacji. Techniki rejestracji i odczytu informacji. Problemy synchronizacji. Sterowanie podzespołami elektromechanicznymi. Organizacja dostępu do danych. Struktury danych na poziomie fizycznym, logicznym, powiązania z poziomem systemowym. Kontrolery pamięci (dyski elastyczne, sztywne, banki pamięci dyskowych - RAID, SAN, DAS, biblioteki taśmowe,...). Programy obsługi pamięci zewnętrznych (buforowanie, pamięci podręczne). Urządzenia alfanumeryczne i graficzne. Podstawowe urządzenia wprowadzania i wyprowadzania informacji alfanumerycznej (klawiatury, myszka, czytniki kart ID, drukarki itp.) i graficznej (np. czytniki kodów paskowych, dokumentów, scanery, wskaźniki graficzne, monitory). Kontrolery złożonych urządzeń Sprzętowo/programowa dekompozycja funkcji, migracja funkcji itp. Zakończenie. Kierunki rozwoju interfejsów i urządzeń zewnętrznych.

Zakres laboratorium
Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu praktyczne zapoznanie studentów z problemami komunikacji systemu cyfrowego z urządzeniami zewnętrznymi, problemami sterowania tymi urządzeniami oraz w pewnym zakresie z problemami ich implementacji. Ponadto ćwiczenia są uzupełnieniem treści wykładowych (wymagane zaznajomienie się z odpowiednią literaturą). Jedno ćwiczenie jest poświęcone interfejsom równoległym i szeregowym (poziom fizyczny i liniowy). Drugie ćwiczenie obejmuje problemy sterowania prostymi urządzeniami zewnętrznymi (np. klawiatura, myszka, modem, itp.). Trzecie ćwiczenie dotyczy pamięci masowych (np. dyskowych) a w szczególności problemu programowania uniwersalnych kontrolerów, organizacji zbiorów, testowania parametrów technicznych. Ćwiczenie czwarte jest poświęcone problemowi prezentacji informacji alfanumerycznej i graficznej (np. przy wykorzystaniu drukarki mozaikowej). Podczas ćwiczeń będą również wykorzystywane inne dostępne urządzenia zewnętrzne.

Regulamin


Zaliczenie odbywa się na podstawie 2 kolokwiów oraz zaliczenia laboratorium. Za oba kolokwia można uzyskać łącznie maksymalnie K = 80 pkt. a za laboratorium L = 40 pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie K>40 oaz L>20.


Poprzedniki

Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-INIIT-ISP-ECYElektronika cyfrowa
Zalecany1103A-INIIT-ISP-ECYElektronika cyfrowa

Literatura:

Problemy dotyczące interfejsów są opisane w 10 obszernych raportach autorstwa J. Sosnowskiego. W przygotowaniu są kolejne raporty i książka. Poza tym studenci dostają listę pozycji najbardziej aktualnej literatury. Ponadto udostępniane są im kopie slide`ów z wykładów. Studenci są również zachęcani do samodzielnego zapoznania się z pewnymi problemami sygnalizowanymi na wykładzie (podawane są określone rozdziały z książek).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sosnowski
Prowadzący grup: Marek Pawłowski, Janusz Rzeszut, Janusz Sosnowski, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sosnowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sosnowski
Prowadzący grup: Janusz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sosnowski
Prowadzący grup: Janusz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sosnowski
Prowadzący grup: Janusz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sosnowski
Prowadzący grup: Janusz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sosnowski
Prowadzący grup: Janusz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sosnowski
Prowadzący grup: Janusz Sosnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.