Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy metaheurystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INSZI-MSP-AMHE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy metaheurystyczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

AMHE

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot pogłębia wiedzę dotyczącą metaheurystyk, zdobytą na przedmiocie poświęconym heurystycznym metodom przeszukiwania. Przedstawione zostaną analityczne modele wybranych metaheurystyk, takich jak np. algorytmy ewolucyjne, ewolucja różnicowa i algorytm CMA-ES. Zostaną przedstawione warianty użycia metaheurystyk w zadaniach z ograniczeniami i zadaniach optymalizacji wielokryterialnej. Omówione zostaną zagadnienia hybrydyzacji metod metaheurystycznych z metodami optymalizacji lokalnej, a także użycia zastępczej funkcji celu. W ramach projektu słuchacze będą realizować własne implementacje lub modyfikować istniejące implementacje metaheurystyk oraz testować je na zadaniach benchmarkowych lub praktycznych.

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

 1. Sean Luke, Essentials of Metaheuristics, available online, 2013
 2. Jarosław Arabas: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, 2004
 3. Krzysztof Trojanowski: Metaheurystyki praktycznie, WSISIZ, 2008 (wyd. II)
 4. El Ghazali Talbi: Metaheuristics. From design to implementation, Wiley, 2009
 5. Artykuły z IEEE Transactions of Evolutionary Computation
 6. Pakiety języka R.
 7. Pakiety języka Python.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Arabas
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Eryk Warchulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Arabas
Prowadzący grup: Jarosław Arabas, Stanisław Kozdrowski, Konrad Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)