Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do systemów zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-WSYZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do systemów zarządzania
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WSYZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie w przedsiębiorstwie. Główny nacisk zostanie położony na systemy zintegrowane. Omówione zostaną architektury tych systemów, istniejące rozwiązania oraz narzędzia służące do modelowania procesów biznesowych. Zostaną też przedstawione wybrane modele optymalizacyjne i algorytmy służące do wspomagania pracy systemów zarządzania, a także przykłady ich zastosowania w praktyce. Przedmiot jest prowadzony zgodnie z innowacyjnymi formami kształcenia, w szczególności wykorzystuje się metodykę Problem Based Learning podczas pracy projektowej, zaś elementy blended learning w pracach domowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie w przedsiębiorstwie. Główny nacisk zostanie położony na systemy zintegrowane. Omówione zostaną architektury tych systemów, istniejące rozwiązania oraz narzędzia służące do modelowania procesów biznesowych. Zostaną też przedstawione wybrane modele optymalizacyjne i algorytmy służące do wspomagania pracy systemów zarządzania, a także przykłady ich zastosowania w praktyce. Przedmiot jest prowadzony zgodnie z innowacyjnymi formami kształcenia, w szczególności wykorzystuje się metodykę Problem Based Learning podczas pracy projektowej, zaś elementy blended learning w pracach domowych.Treść wykładu

 1. Rola systemów informacyjnych w zarządzaniu, przykłady systemów wspomagających zarządzanie. (2 godz.)
 2. Architektury systemów, różne aspekty zarządzania, różne rozwiązania rzeczywiste. (4 godz.)
 3. Modelowanie procesów biznesowych – wykorzystanie narzędzi, np. optymalizacji. (2 godz.)
 4. Przegląd modeli analitycznych stosowanych w systemach zarządzania, wprowadzenie do modelowania, klasyfikacja modeli. (2 godz.)
 5. Wybrane modele optymalizacyjne: programowanie liniowe, modele dyskretne, narzędzia stosowane do rozwiązywania. (4 godz.)
 6. Harmonogramowanie i szeregowanie zadań: podstawowe pojęcia, metody planowania przedsięwzięć, wybrane algorytmy szeregowania zadań, przykład rzeczywistego zastosowania w przedsiębiorstwie. (4 godz.)
 7. Planowanie produkcji i usług: przykład rzeczywistego zastosowania w przedsiębiorstwie, sformułowanie, prezentacja wybranych modeli i metod rozwiązywania. (2 godz.)
 8. Metody zarządzanie dystrybucją i lokalizacją: przegląd modeli i algorytmów, przykład rzeczywistego zastosowania w przedsiębiorstwie. (2 godz.)
 9. Systemy ERP wraz z przykładami: Odoo, SAP. (2 godz.)
 10. Systemy Business Intelligence, Big Data. (2 godz.)Zakres laboratorium

Laboratorium ukierunkowane jest na poznanie praktycznych narzędzi służących do modelowania procesów biznesowych oraz algorytmów służących do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. Laboratorium ma na celu po pierwsze, przećwiczenie pewnych narzędzi służących do notacji procesów biznesowych, modelowani i optymalizacji, wybranych algorytmów wykorzystywanych m.in. do harmonogramowania zadań, czy planowania produkcji, a po drugie wspomóc studentów w realizacji projektu.

 1. Procesy biznesowe – BPMN.
 2. Narzędzia do modelowania i optymalizacji.
 3. Metody harmonogramowania zadań.
 4. Metody planowania produkcji i usług.Zakres projektu

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy w zakresie: modelowania procesów biznesowych przedsiębiorstwa, umiejscowienia w ich kontekście odpowiednich algorytmów, wykorzystania i zastosowanie tychże algorytmów (w tym optymalizacyjnych) w informatycznych systemach zarządzania. Zakłada się wykorzystanie dane zgromadzonych w tych systemach, np. ERP. Projekt będzie projektem grupowym, prowadzonym zgodnie z metodyką Problem Based Learning. Zgodnie z założeniami tej metodyki, podczas pierwszych zajęć przed podzielonymi na zespoły studentami postawiony zostanie realny, złożony problem do rozwiązania. Otrzymają oni wiedzę potrzebną do rozwiązania problemu podczas wykładów, a podstawowe umiejętności na zadaniach domowych i laboratoriach.

Literatura:

 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, 2004.
 2. Sikora W.: Badania operacyjne, PWE, 2018.
 3. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, 2011.
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności w ramach prac domowych;
 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych;
 • ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na dwóch kolokwiach;
 • ocenę wiedzy i umiejętności z wykonania projektu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Janusz Granat, Adam Krzemienowski, Krzysztof Pieńkosz, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Janusz Granat, Krzysztof Pieńkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Mariusz Drabecki, Janusz Granat, Adam Krzemienowski, Krzysztof Pieńkosz, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pieńkosz
Prowadzący grup: Mariusz Drabecki, Janusz Granat, Adam Krzemienowski, Piotr Pałka, Krzysztof Pieńkosz, Tomasz Śliwiński, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)