Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowalne sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-MSP-PSIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowalne sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Informatyka-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Telekomunikacja-dr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PSIK

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy, kierunków rozwojowych i powstałych rozwiązań technicznych dotyczących programowalności sieci komputerowych. Powody dla których owa programowalność jest poszukiwana są różne. Jedne wynikają z nowych potrzeb, kreowanych przez olbrzymie centra danych i usługi "w chmurze" (ang. big data, cloud computing), inne wynikają z dążenia do obniżania kosztów administracji i utrzymania sieci komputerowych. Znajomość problematyki i technik programowalności sieci jest już dziś potrzebna, i nie tylko w zespołach badawczych ale również w zespołach wdrażających nowe rozwiązania po stronie dostawców sieci i po stronie dostawców zdalnych usług świadczonych poprzez Internet. Programowalne sieci umożliwią stworzenie rozwiązań sieciowych "szytych na miarę". Efektem kształcenia będzie zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu najnowszych technik programowania przełączników sieciowych, technik wirtualizacji sieci i (...)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy, kierunków rozwojowych i powstałych rozwiązań technicznych dotyczących programowalności sieci komputerowych. Powody dla których owa programowalność jest poszukiwana są różne. Jedne wynikają z nowych potrzeb, kreowanych przez olbrzymie centra danych i usługi "w chmurze" (ang. big data, cloud computing), inne wynikają z dążenia do obniżania kosztów administracji i utrzymania sieci komputerowych. Znajomość problematyki i technik programowalności sieci jest już dziś potrzebna, i nie tylko w zespołach badawczych ale również w zespołach wdrażających nowe rozwiązania po stronie dostawców sieci i po stronie dostawców zdalnych usług świadczonych poprzez Internet. Programowalne sieci umożliwią stworzenie rozwiązań sieciowych "szytych na miarę".
Efektem kształcenia będzie zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu najnowszych technik programowania przełączników sieciowych, technik wirtualizacji sieci i istniejących standardów komunikacji urządzeń sieciowych z aplikacjami rozproszonymi.


Treść wykładu
Podczas wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Historia rozwoju koncepcji programowania zasobów sieci
  komputerowych.

 2. Wprowadzenie do technik SDN (ang. Software Defined Networking).

 3. Omówienie środowiska symulacyjnego Mininet wraz z narzędziami do
  generacji i analizy przepływów w sieci.

 4. Technika OpenFlow zgodnie ze specyfikacjami Open Network
  Foundation.

 5. Zarządzanie i konfiguracja sieci OpenFlow.

 6. Omówienie sterowników sieciowych wybranych do zadań projektowych.

 7. Aspekty skalowalności i bezpieczeństwa sieci SDN.

 8. Bieżące projekty badawcze dotyczące rozwoju techniki OpenFlow, w
  tym wirtualizacja (FlowVisor).

 9. Technika Interface to the Routing System (i2rs).

 10. Technika Application-Layer Traffic Optimization (ALTO).

 11. Programowanie sieci Multiprotocol Label Switching (MPLS) z
  użyciem techniki Path Computation Element (PCE).

 12. Techniki wirtualizacji zasobów sieciowych (ang. Network Function
  Virtualisation).

 13. Typowe obszary zastosowań sieci SDN (centra danych, sieci
  komunikacji ruchomej, sieci bezprzewodowe) i przykładowe wdrożenia.


 14. Zakres projektu
  Studenci otrzymają do wykonania zadanie polegające na zaprojektowaniu i skonfigurowaniu doświadczalnego środowiska z wykorzystaniem symulatora sieci OpenFlow (tj. Mininet) wraz ze sterownikiem tej sieci (np. POX, Ryu, OpenDaylight). Następnie zbudują zadany prosty moduł dla sterownika (w języku Phyton albo Java), po czym zademonstrują jego działanie. Celem zadania projektowego może być realizacja wybranych funkcji inżynierii ruchu, kontroli bezpieczeństwa, harmonogramowania przepływów, profilowania parametrów jakościowych dla wybranych przepływów, wsparcia dla usług "sieci dostarczania treści". Studenci będą mogli wybrać, czy projektują moduł używający interfejs REST API danego sterownika SDN, czy też modyfikują istniejący moduł danego sterownika wyposażając go w nowe funkcje.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany1103B-TLTZT-ISP-SIPSieci IP
Zalecany1103B-INxxx-ISP-SKMSieci komputerowe

Literatura:

 • D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. Verissimo, Ch. E. Rothenberg, S.
  Azodolmolky, S. Uhlig, "Software-Defined Networking: A Comprehensive
  Survey", http://arxiv.org/pdf/1406.0440.pdf

 • T. D. Nadeau and K. Gray, SDN: Software Defined Networks.
  O?Reilly Media, Inc., 2013.

 • A. Atlas, T. Nadeau, and D. Ward, "Interface to the Routing
  System Framework", Working Draft, IETF Secretariat, Internet-Draft
  draft-ward- i2rs-framework-00.txt, February 2013.

 • OpenFlow Switch Specification,
  https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-
  resources/onf- specifications/openflow/openflow-spec-v1.4.0.pdf, Open
  Network Foundation, October 2013.

 • Wirtualne środowisko do prototypowania sieci SDN
  http://mininet.org

 • "Pox project documentation",
  https://openflow.stanford.edu/display/ONL/POX+Wiki.

 • Artykuły z zakresu przedmiotu wybrane z materiałów
  konferencyjnych i z czasopism.

 • Materiały ze strony http://staff.ii.pw.edu.pl/~jwt/psik_info.html

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia i projekt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie powyżej 50% sumy punktów z kolokwiów i zaliczenie projektu na podstawie jego obrony.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński, Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński, Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Sławomir Kukliński, Paweł Radziszewski, Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wytrębowicz
Prowadzący grup: Jacek Wytrębowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.