Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyczne aspekty działalności inżyniera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-IRxxx-ISP-MADI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyczne aspekty działalności inżyniera
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MADI

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Od inżynierów wymaga się dzisiaj nie tylko wiedzy technicznej, lecz znajomości różnorodnych pozatechnicznych uwarunkowań występujących w działalności zawodowej. Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu służą zapoznaniu studentów ze społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi, etycznymi i innymi pozatechnicznymi aspektami pracy inżyniera istotnymi dla jego działalności zawodowej, związanej przede wszystkim z projektowaniem i realizacją rozmaitych urządzeń i systemów.


Ponadto w ramach przedmiotu kształtowane są umiejętności korzystania ze zróżnicowanych źródeł i prezentowania – w różnej formie – wyników swojej pracy, a także umiejętność pracy w zespole.

Pełny opis:

Zajęcia zintegrowane

Zajęcia będą prowadzone w formie zintegrowanej, obejmującej elementy wykładu, ćwiczeń, seminarium, projektu i warsztatów.


Zajęcia obejmują następujące moduły tematyczne:

 1. Warsztat studenta (co trzeba wiedzieć i umieć, aby efektywnie studiować). Pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej – wprowadzenie. Społeczna odpowiedzialność inżyniera.
 2. Pozyskiwanie, selekcja i ocena wiarygodności informacji.
 3. Skuteczne i sprawne komunikowanie się w środowisku zawodowym i w innych środowiskach – teksty o tematyce technicznej.
 4. Skuteczne i sprawne komunikowanie się w zespole projektowym, w środowisku zawodowym i w innych środowiskach – komunikacja ustna.
 5. Prawne i etyczne aspekty pracy inżyniera.
 6. Biznesowe aspekty projektu inżynierskiego; działalność gospodarcza w sektorze IT.
 7. Modele kariery zawodowej inżyniera – doświadczenia praktyków.
Literatura:

Materiały udostępnione na stronie www przedmiotu, aktualizowane z semestru na semestr.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie oceny aktywności studentów i tego, co wypracują w trakcie zajęć i przedstawią – po uzupełnieniu treściami pozyskanymi z samodzielnie wyszukanych dodatkowych źródeł – w formie różnego typu tekstów i prezentacji. Prezentacje będę podlegały – oprócz oceny przez prowadzących – ocenie studentów, a ich jakość (merytoryczna i techniczna) będzie przedmiotem dyskusji w gronie uczestników zajęć.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Andrzej Kraśniewski, Roman Morawski, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Andrzej Kraśniewski, Roman Morawski, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Andrzej Kraśniewski, Roman Morawski, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Andrzej Kraśniewski, Roman Morawski, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)