Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Next Generation Networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TCTCM-ISA-ENEXT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Next Generation Networks
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Telecommunications )-Telecommunications-B.Sc.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ENEXT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład przedstawia ewolucję architektury sieci NGN od pierwszej generacji opartej na koncepcji Softswitch do drugiej generacji wykorzystującej wspólną architekturę usługową Common IMS i ich rolę przy implementacji i udostępnianiu usług jak również emulacji/symulacji tradycyjnych usług PSTN/ISDN. Nacisk położono na ukazanie koncepcji Common IMS jako czynnika sprawczego i środka do realizacji platform usługowych dla innowacyjnych konwergentnych usług i aplikacji, które charakteryzują się neutralnością z punktu widzenia sieci dostępowej. Omawiane są szczegółowo następujące zagadnienia: składniki architektury, protokoły, mechanizmy sterowania sesjami, polityki i taryfikacja, jakość usługi, bezpieczeństwo i podejście do budowania usług.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture presents different variants of NGN service architectures and their role in implementation and deployment of both services and emulation/simulation of PSTN/ISDN legacy services. Emphasis is put on presentation of the Common IMS architecture as an enabler and service delivery platform for innovative convergent services and applications which is access network neutral. The components, protocols, session control mechanisms, policy and charging, quality of service, security and approach to building services are covered in detail. The course will emphasize paradigm shift in telecom triggered by IP and SIP application protocol.

Lecture contents

 1. Introduction (2h): Evolution of telecom networks and services.
  From Intelligent Networks (IN) and Softswitch via Open APIs to Common
  IMS (IP Multimedia Subsystem).

 2. SIP protocol and its capabilities (4h): Overview of SIP protocol,
  architecture, components, session control mechanisms, media
  negotiation, sample message flow diagrams for selected services. SIP
  extensions for IMS.

 3. General principles of the Common IMS architecture (4h): IMS
  requirements, IP multimedia sessions, QoS, interworking, roaming,
  service control, service creation, status of IMS
  standardization.

 4. Overview of IMS architecture (4h): Data bases - HSS and SLF,
  P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF, the Application Server (AS), MRF, BGCF, PSTN/CS
  gateway, types of ASs.

 5. Identification in IMS (6h): private user identity, public user
  identity, public service identity, users profiles and initial filter
  criteria.

 6. Session Control in IMS (2h): Prerequisites for operation in IMS,
  basic session setup, session setup through application servers, Open
  Source Core IMS.

 7. AAA in IMS (2h): Authentication, Authorizing and Accounting,
  Diameter protocol. Policy and charging control.

 8. IMS and IPTV (2h): IPTV definition, ETSI TISPAN NGN approach to
  IMS based IPTV services, example services.

 9. Conferencing, instant messaging and presence (2h): creating and
  joining conferences, IMS presence and instant messaging model.

 10. Summary and future trends (2h): Evolution to Common IMS as a
  universal framework for both mobile and fixed networks. Current status
  of IMS deployment


Projects contents
The students implement in a team (1-3 students) a prototype of an
IMS based service/application using one of two recommended software
tools:

 1. Open Source Core IMS (http://www.openimscore.org)

 2. Ericsson Service Development Studio
  (http://www.ericsson.com/mobilityworld/sub/open/technologies/ims_poc/tools/sds_40)

Literatura: (tylko po angielsku)

  1. M. Handley, H. Schulzrinne, E. Schooler, J. Rosenberg, Session
   Initiation Protocol, RFC 3261, IETF, 2002.

  2. G. Camarillo, M. Garcia-Martin, The 3G IP Multimedia Subsystem
   (IMS) - Merging the Internet and the Cellular Worlds, Wiley, Third
   Edition, 2008.

  3. H. Sinnreich., A. Johnston, Internet Communications Using SIP -
   Delivering VoIP and Multimedia Services with Session Initiation
   Protocol, Second Edition, Wiley, New York, 2006.

  4. M. Poikselka, G. Mayer, H. Khartabil, A. Niemi, IP Multimedia
   Concepts and Services, Wiley, Second Edition, 2006.

  5. 3GPP, ETSI, ITU-T and IETF standards related to NGN.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

During the course it is possible to score up to 100 points:


 • 25 points for the midterm test

 • 50 points for the final test

 • 25 points for the Project
The final result is based on the following pattern:

 • 5.0: 91-110 points

 • 4.5: 81-90 points

 • 4.0: 71-80 points

 • 3.5: 61-70 points

 • 3.0: 51-60 points

 • 2.0: 0-50 points

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)