Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wireless Systems and Networks

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TCTCM-ISA-EWSYS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wireless Systems and Networks
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Courses in English )--eng.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Telecommunications - Foundation )-Telecommunications-M.Sc.-EITI
( Telecommunications )-Telecommunications-B.Sc.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

EWSYS

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje standardy systemów i sieci bezprzewodowych, opis architektury, parametrów technicznych oraz realizowanych usług. Przedmiot ma umożliwić zrozumienie zasad funkcjonowania nowoczesnych systemów bezprzewodowych, dać przegląd rozwiązań technicznych oraz pokazać kierunki rozwoju tego typu sieci. W pierwszej części omówiono zagadnienia związane ze specyfiką transmisji bezprzewodowej, charakterystyką kanału radiowego. Przedstawiono także techniki transmisyjne (modulacje, kodowanie nadmiarowe, metody wielodostępu) stosowane w systemach bezprzewodowych. Kolejne części dotyczą realizowanych współcześnie sieci bezprzewodowych. Przedstawiona jest architektura systemu, metody jego realizacji, parametry techniczne oraz zastosowania.
Omawiane są systemy w kolejności zależnej od zasięgu sieci. Na początku są to systemy o zasięgu osobistym WPAN, potem lokalnym WLAN, metropolitalnym WMAN oraz sieci rozległe WAN. Końcowa część dotyczy systemów (...)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics include presentation of modern wireless systems and networks, standards, network architectures, physical layer and applications. First part of the course is dedicated to fundamentals of telecommunication and covers basic wireless transmission issues. Radio channel characteristic, transmission techniques (modulation, coding, multiple access) used in wireless systems are described. Next parts are related to wireless networks implementation. Systems architecture, technical specifications and applications are described. Description starts with Wireless Personal Area Networks, then Local Area Networks, Metropolitan and Wide Area Networks are discussed. First, second and third generation cellular systems are presented in WAN section. Last part of the course concentrate on satellite communication. It contain basic information about satellite transmission and review of main applications. Broadcasting system, navigation and mobile systems as well as VSAT networks are presented.

Lecture contents

 • Introduction (2h): Specificity of wireless transmission, elements of wireless teleinformatic system, quality indicators, types of wireless systems and networks.

 • Wireless channel (3h): Radio channel characteristic and models,
  distortions and losses (multipath propagation, signal attenuation,
  fading, signal dispersion and Doppler effect), outdoor and indoor
  wireless channels.

 • Transmission Techniques (4h): transmission techniques used in
  wireless systems, digital modulation, coding, multiple access,
  spread spectrum technique and multitone modulation (OFDM).

 • WPAN networks (2h): Wireless Personal Area Networks, Bluetooth,
  IrDA, UWB and ZigBee systems, architecture, technical specification,
  signal generation and reception, applications.

 • WLAN networks (3h): Wireless Local Area Networks, IEEE
  802.11a/g and Hiperlan systems, architecture, technical
  specification, signal generation and reception, applications, HomeRF
  solutions.

 • WMAN networks (3h): Wireless Metropolitan Area Networks, WiMAX
  (802.16) network, architecture, technical specification, signal
  generation and reception, applications, evolution of WiMAX standards,
  LMDS and MMDS systems, architecture and applications.

 • WAN systems (3h): Wide Area Networks, features and
  components of WAN network, types of wireless wide area systems,
  applications.

 • Cellular networks (4h): evolution of Cellular Radio Systems
  (IMTS, AMPS,..), GSM and IS-95 CDMA , 3G systems, GPRS, UMTS and HSDPA,
  LTE networks.

 • Satellite systems (4h): satellite system
  architecture, space and ground segments, orbits and frequency
  bands, broadcasting (DVB-S/S2), navigation (GPS, Galileo) and mobile
  communication systems (Inmarsat).

 • Wireless systems evolution (1h): future wireless systems, trends
  in technology and applications

 • Final test (1h): assessment of the student skills.


Projects contents
The project part of the course relates to selected aspects of wireless network (for home use) designing. Starting from predefined system requirements student should define network architecture and calculate resource usage for wireless network. During the semester student is obligate to prepare one project.

Prerequisites
Prerequisite TypePrerequisite NumberCodeName
Required1103A-CTxxx-ISA-ESISMSignals, Systems and Modulations


Similar Courses
CodeNameDiscount ECTS
103C-TLRTM-ISP-SRKOSystemy radiokomunikacyjne4
103B-TLSST-ISP-SKRUSystemy komunikacji ruchomej5
103B-TLSST-ISP-SRKOSystemy radiokomunikacyjne4

Literatura: (tylko po angielsku)

  1. J. M. Holtzman, M. Zorzi, Advances in Wireless Communication,
   Kluwer Academic Publisher, 2002.

  2. L. Harte, D. Bowler, A. Ofrane, Wireless Systems, Althos, 2004.

  3. D. Tse, P. Viswanath, Fundamentals of Wireless
   Communication, Cambridge University Press, 2005.

  4. D. Tung, H. Wong, P.-Y. Kong, Wireless Broadband Networks, John
   Wiley & Sons, 2009.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The assessment of the student skills consists of a project part
evaluation and theoretica part evaluation made in the
written form (two tests). Maximum note for the theoretical part
is 60 points, first test is worth 20 points, 40 points is assigned for
the final test. Up to 40 points can be scored for a project. 51 points
is required to pass the course.

The final mark is based on the following rules:

5.0: 91-100 points

4.5: 81-90 points

4.0: 71-80 points

3.5: 61-70 points

3.0: 51-60 points

2.0: 0-50 points

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Włostowski
Prowadzący grup: Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)