Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sygnały, modulacje i systemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TExxx-ISP-SYMSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sygnały, modulacje i systemy
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Obwody i sygnały )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SYMSE

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi podstawowymi pojęciami teorii sygnałów i systemów oraz przekazanie wiadomości niezbędnych do samodzielnego studiowania przedmiotów specjalistycznych. Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem umiejętności prezentacyjnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianymi podstawowymi pojęciami teorii sygnałów i systemów oraz przekazanie wiadomości niezbędnych do samodzielnego studiowania przedmiotów specjalistycznych. Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem umiejętności prezentacyjnych.Treść wykładu

 1. Wprowadzenie do teorii sygnałów - Pojęcie sygnału. Klasyfikacja sygnałów. Parametry sygnałów czasu ciągłego i dyskretnego: wartość średnia, energia, moc. Przykłady sygnałów o ograniczonej energii i ograniczonej mocy średniej. Proste przekształcenia sygnałów: przesunięcie, zmiana skali czasu, mnożenie sygnałów. Dystrybucja Diraca i dystrybucja grzebieniowa. Splot sygnałów czasu ciągłego i dyskretnego. (4 godz.)
 2. Szereg Fouriera trygonometryczny i zespolony – Widmo amplitudowe, fazowe i mocy sygnałów okresowych. Twierdzenie Parsevala. Synteza fourierowska i efekt Gibbsa. (2 godz.)
 3. Przekształcenie Fouriera sygnałów nieokresowych czasu ciągłego – Definicja i podstawowe własności przekształcenia Fouriera. Widmo amplitudowe, fazowe i gęstości energii sygnałów nieokresowych. Twierdzenie Plancherela o energii. Widmo Fouriera w sensie granicznym. Związek z zespolonym szeregiem Fouriera. Widma podstawowych sygnałów. (5 godz.)
 4. Próbkowanie sygnałów - Twierdzenie Shannona o próbkowaniu. Częstotliwość Nyquista. Próbkowanie idealne. Aliasing. Efekt stroboskopowy. Odtwarzanie sygnału analogowego na podstawie jego próbek. Odtwarzanie schodkowe. Zniekształcenia widma sygnału odtworzonego. Zastosowanie w modulacji amplitudowo-impulsowej (PAM). (3 godz.)
 5. Filtracja analogowa i cyfrowa – Zastosowanie splotu w analizie systemów liniowych. Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe - odpowiedź impulsowa i jednostkowa, transmitancja częstotliwościowa, charakterystyka amplitudowa i fazowa. Równania systemów w dziedzinie czasu. Schematy blokowe. Systemy złożone – połączenie szeregowe, równoległe i ze sprzężeniem zwrotnym. Filtracja idealna i rzeczywista. Filtry cyfrowe SOI i NOI. Przekształcenie Fouriera (DTFT) i Z w filtracji cyfrowej. (10 godz.)
 6. Cyfrowa symulacja układów analogowych – Dyskretyzacja równań systemu. Metoda niezmienności odpowiedzi impulsowych. Metoda biliniowa. (2 godz.)
 7. Modulacje analogowe – Modulacje amplitudy. Modulacja kąta. (4 godz.)Treść ćwiczeń

Ćwiczenia rachunkowe są ilustracją pojęć wprowadzonych na wykładzie i mają na celu lepsze zrozumienie tych pojęć i wyrobienie u studenta umiejętności obliczeniowych. Znaczna część rozwiązywanych zadań ma odniesienie do praktycznych rozwiązań i zastosowań omawianej teorii.Zakres laboratorium

W ramach laboratorium studenci wykonują 5 trzygodzinnych ćwiczeń o następujących tematach:

 1. Analiza i synteza sygnałów czasu ciągłego.
 2. Modulacje analogowe.
 3. Filtracja anlogowa.
 4. Próbkowanie sygnałów.
 5. Filtracja cyfrowa.
Literatura:

 1. J.M. Wojciechowski: Sygnały i Systemy. WKiŁ, 2008.
 2. K.M. Snopek, J.M. Wojciechowski: Sygnały i systemy. Zbiór zadań. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009.
 3. K. Snopek (red.): Sygnały, modulacje i systemy – laboratorium. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013.
 4. J. Szabatin: Podstawy teorii sygnałów. WKiŁ, 2003.
 5. A. Jakubiak, M. Radomski: Sygnały i systemy – materiały pomocnicze do ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Andrzej Podgórski, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Malanowski
Prowadzący grup: Mateusz Malanowski, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Andrzej Podgórski, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Prowadzący grup: Tomasz Czarnecki, Andrzej Jakubiak, Marcin Kowalczyk, Mateusz Malanowski, Michał Marzęcki, Krzysztof Perlicki, Kajetana Snopek, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Andrzej Podgórski, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubiak, Mateusz Malanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kajetana Snopek
Prowadzący grup: Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bohdan Butkiewicz, Andrzej Jakubiak
Prowadzący grup: Bohdan Butkiewicz, Andrzej Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-04)