Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TExxx-ISP-TINE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki internetu
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy telekomunikacji )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TINE

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomienie studentów z zasadami budowy i funkcjonowania sieci Internet jako ważnego elementu współczesnej infrastruktury informacyjnej. Zatem celem przedmiotu jest przedstawienie architektury sieciowej i usługowej oraz zaprezentowanie technologii sieciowych stosowanych i udostępnianych we współczesnym Internecie. W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe koncepcje oraz zasady organizacji sieci opartych na stosie protokołów TCP/IP, w tym funkcje protokołów poszczególnych warstw oraz ich zasady realizacji i współdziałania. Omówiona zostanie problematyka kierowania ruchu i wyboru dróg w sieci oraz sposoby realizacji usług warstwy sieciowej i transportowej. Przedstawione zostaną możliwości i sposoby realizacji głównych typów usług Internetowych: usług pocztowych, usług webowych, usług głosowych, usług wymiany plików P2P. Przedyskutowane zostaną wymagania stawiane sieci przez te usługi w obszarach wydajności, niezawodności, jakości obsługi, (...)

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomienie studentów z zasadami budowy i funkcjonowania sieci Internet jako ważnego elementu współczesnej infrastruktury informacyjnej. Zatem celem przedmiotu jest przedstawienie architektury sieciowej i usługowej oraz zaprezentowanie technologii sieciowych stosowanych i udostępnianych we współczesnym Internecie.
W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawowe koncepcje oraz zasady organizacji sieci opartych na stosie protokołów TCP/IP, w tym funkcje protokołów poszczególnych warstw oraz ich zasady realizacji i współdziałania. Omówiona zostanie problematyka kierowania ruchu i wyboru dróg w sieci oraz sposoby realizacji usług warstwy sieciowej i transportowej.
Przedstawione zostaną możliwości i sposoby realizacji głównych typów usług Internetowych: usług pocztowych, usług webowych, usług głosowych, usług wymiany plików P2P. Przedyskutowane zostaną wymagania stawiane sieci przez te usługi w obszarach wydajności, niezawodności, jakości obsługi, bezpieczeństwa. Omówiona zostanie ewolucja Internetu - w tym jego architektury i protokołów sieciowych - wynikająca z potrzeby spełnienia pojawiających się nowych wymagań.
Koncepcja realizacji założonego zakresu materiału polega na omawianiu kolejnych grup usług i wskazywaniu zagadnień związanych z ich implementacją w sieci.Treść wykładu
Wprowadzenie - realizacja usługi telefonicznej w sieci ISDN/GSM:
architektura funkcjonalna i sprzętowa sieci; identyfikowanie i
uwierzytelnienie użytkowników i usług, obsługa mobilności użytkowników;
scenariusz zestawiania połączenia: analiza numeru, wybieranie drogi w
sieci, zestawianie połączenia między parą central; naliczanie opłat i
rozliczanie za usługi; usługi sieci inteligentnej; funkcje dodatkowe
sieci.

Przebieg realizacji usługi WWW. Wysłanie żądania do wybranego adresu URL i odebranie w odpowiedzi strony WWW (klient i serwer WWW, protokół HTTP; język opisu HTML). Ustanowienie połączenia transportowego TCP (adresy IP serwera i klienta, translacja nazw domen, DNS; identyfikacja procesów/instancji programów serwera i przeglądarki - porty TCP; protokół TCP). Przekazanie segmentu danych do wysłania w datagramie IP (protokół IP; struktura sieci; zidentyfikowanie routera-bramy w sieci lokalnej). Przekazanie datagramu do karty sieciowej (sterownik i karta Ethernet, ARP - translacja adresu IP na adres fizyczny MAC, utworzenie ramki Ethernet, protokół Ethernet). Transmisja w medium fizycznym (niedoskonałości transmisji, kolizje; błędy i ich korygowanie).

Przegląd koncepcji sieciowych zasygnalizowanych w odniesieniu do usługi
WWW. Elementy architektury funkcjonalnej sieci. Warstwowa architektura
protokołów: stos TCP/IP; odniesienie do modelu OSI-RM (warstwy i ich
usługi; punkty dostępu do usług i prymitywy; styki i protokoły;
jednostki protokołu; enkapsulacja; multipleksacja i demultipleksacja).
Adresacja: identyfikacja i lokalizacja obiektów; przestrzenie adresowe,
rejestracja i przydzielanie adresów; URL i URI; adresacja IP; adresacja
MAC; mapowanie adresów: DNS, DHCP, ARP. Usługi katalogowe X.500, LDAP.

Przebieg realizacji usługi email. Wysyłanie wiadomości do wybranego adresu URL oraz pobieranie otrzymanych wiadomości (klient i serwer pocztowy, protokoły POP3/SMTP, IMAP). Usługa Web-mail. Problemy
bezpieczeństwa: od niechcianych listów i ich niebezpiecznej zawartości
po przejmowanie kontroli nad komputerami i przechwytywanie poufnych
danych.

Przegląd koncepcji sieciowych zasygnalizowanych w odniesieniu do usługi
email. Identyfikacja i uwierzytelnianie nadawcy. Identyfikacja i
lokalizacja odbiorcy. Reprezentacja informacji tekstowej i danych
innych typów. Pewność transportu i dostarczenia informacji. Kierowanie
danych w sieci: adresowanie i hierarchia adresów, protokoły IPv4 i
IPv6; wielodomenowa struktura sieci; kierowanie wewnątrzdomenowe i
międzydomenowe; protokoły IGP i EGP. Zarządzanie siecią; architektura
SNMP. Techniki zwiększania bezpieczeństwa: filtrowanie; szyfrowanie,
protokół IPsec.

Przebieg realizacji usługi telefonicznej w Internecie. Nawiązanie i rozłączenie połączenia (komunikator i serwer VoIP, protokół SIP).
Obecność użytkownika. Profil użytkownika. Połączenia z sieciami
ISDN/GSM. Połączenia konferencyjne i multimedialne.

Przegląd koncepcji sieciowych zasygnalizowanych w odniesieniu do usługi
VoIP. Sygnalizacja i media. Protokół SIP. Kodowanie i transfer mowy;
protokoły UDP i RTP/RTCP. Jakość transferu: architektury sieciowe QoS
(IntServ, DiffServ; ich skuteczność); mechanizmy QoS routera; protokół
IPv6; technika MPLS. Budowa węzła sieci - routera. Łączenie sieci
Internet i ISDN/GSM: bramy sygnalizacyjne i medialne, bramki VoIP;
sieci konwergentne "następnej generacji"- NGN.

Zakres laboratorium
Zajęcia laboratoryjne, wykonywane w zespołach po 2-3 studentów, będą polegały na konfigurowaniu sieci routerów i serwerów oraz uruchamianiu serwisów sieciowych. Ćwiczenia będą związane z kolejnymi fazami doprowadzania sieci do założonej funkcjonalności: konfigurowaniem interfejsów, przydzielaniem adresów, obserwowaniem wzajemnej widoczności i dróg przepływu pakietów pomiędzy elementami sieci, aktywowaniem protokołów routingu i obserwowaniem ich zbieżności, dołączaniem serwerów, uruchamianiem usług itd. Laboratorium, wyposażone w rzeczywiste i wirtualne urządzenia sieciowe, będzie umożliwiało również zdalny dostęp w trybie 7*24 przez cały semestr.

Przedmioty podobne

Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-INIIT-ISP-TINTechniki internetowe1

Literatura:

Książki w jęz. polskim:


  • D. E. Comer: "Sieci komputerowe i intersieci"; WNT 2007.

  • J. F. Kurose, K. W. Ross: "Sieci komputerowe (...)"; Helion 2006.


Wybrane dokumenty IETF oraz artykuły z czasopism i konferencji
telekomunikacyjnych dostępne w Internecie.

Skrypt i instrukcje do laboratorium.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Krzysztof Brzeziński, Piotr Gajowniczek, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Krzysztof Brzeziński, Piotr Gajowniczek, Grzegorz Pastuszak, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 144 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 144 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Piotr Gajowniczek, Aleksander Pruszkowski, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Grzegorz Pastuszak, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 184 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 184 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 197 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 197 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 198 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 198 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Ignasiak, Artur Tomaszewski
Prowadzący grup: Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.