Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy techniki dźwiękowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLRTM-ISP-PTD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki dźwiękowej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PTD

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z ogólnie pojętą techniką dźwiękową. Słuchacze poznają zjawiska, urządzenia i metody wykorzystywane między innymi do realizacji nagrań dźwiękowych, nagłaśniania pomieszczeń i otwartych przestrzeni oraz związane z pomiarami akustycznymi. W szczególności w części pierwszej wykład obejmuje podstawy propagacji fal akustycznych, właściwości źródeł i układów akustycznych, podstawy psychoakustyki, właściwości mowy i muzyki oraz właściwości akustyczne wnętrz. W drugiej części wykład poświęcony jest podstawom działania przetworników elektroakustycznych, właściwościom głośników i mikrofonów, podstawowym właściwościom systemów mikrofonowych i odsłuchowych oraz problematyce pomiarów akustycznych. Na zakończenie słuchacze są wprowadzani w podstawy cyfrowych technik fonicznych, poznają zagadnienia związane z realizacją nagrań dźwiękowych, podstawowe metody bezstratnej i stratnej kompresji sygnałów fonicznych oraz sposoby (...)

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z ogólnie pojętą techniką dźwiękową. Słuchacze poznają zjawiska, urządzenia i metody wykorzystywane między innymi do realizacji nagrań dźwiękowych, nagłaśniania pomieszczeń i otwartych przestrzeni oraz związane z pomiarami akustycznymi. W szczególności w części pierwszej wykład obejmuje podstawy propagacji fal akustycznych, właściwości źródeł i układów akustycznych, podstawy psychoakustyki, właściwości mowy i muzyki oraz właściwości akustyczne wnętrz. W drugiej części wykład poświęcony jest podstawom działania przetworników elektroakustycznych, właściwościom głośników i mikrofonów, podstawowym właściwościom systemów mikrofonowych i odsłuchowych oraz problematyce pomiarów akustycznych. Na zakończenie słuchacze są wprowadzani w podstawy cyfrowych technik fonicznych, poznają zagadnienia związane z realizacją nagrań dźwiękowych, podstawowe metody bezstratnej i stratnej kompresji sygnałów fonicznych oraz sposoby ich dystrybucji w sieci Internet.

Treść wykładu


 1. Podstawowe właściwości dźwięku. Istota dźwięku. Drgania
  sprężyste. Fala akustyczna. Wielkości charakterystyczne. Propagacja w
  wolnej przestrzeni. Dźwięki proste i złożone. Sygnały akustyczne.
  Podstawowe właściwości sygnałów akustycznych. Widma. (2h)

 2. Rozchodzenie się fal akustycznych. Wielkości
  charakterystyczne
  fali. Swobodna fala akustyczna. Prawa rządzące rozchodzeniem się fali w
  ośrodku. Równanie falowe. Rodzaje fal. Energia fali akustycznej.
  Miary dźwięku. Przestrzenne ograniczenia fali. Dźwięk w ośrodku
  ograniczonym. Odbicie, załamanie, ugięcie i interferencja fal. Fale
  stojące. Rodzaje pól akustycznych. (4h)

 3. Układy akustyczne i zjawiska rezonansowe. Źródła
  akustyczne. Rodzaje źródeł. Pole bliskie i pole dalekie.
  Elementarny układ drgający. Układy akustyczne jedno-, dwu- i
  trójwymiarowe: kanał, struna, membrana, pomieszczenia zamknięte.
  Analogie elektroakustyczne. (2h)

 4. Podstawy psychoakustyki. Budowa i fizjologia układu
  słuchowego.
  Krzywe izofoniczne i powierzchnia słyszalności. Jednostki subiektywne.
  Percepcja głośności sygnału. Percepcja wysokości sygnału. Rozdzielczość
  częstotliwościowa i czasowa systemu słuchowego. Maskowanie czasowe i
  częstotliwościowe. Przestrzenna percepcja dźwięków. (4h)

 5. Przetworniki elektroakustyczne - Głośniki. Ogólne
  właściwości i rodzaje przetworników elektroakustycznych.
  Przetworniki dynamiczne, pojemnościowe i piezoelektryczne. Głośniki
  otwarte i tubowe. Podstawowe parametry i charakterystyki skuteczności.
  Głośniki i zespoły głośnikowe. Zwrotnice głośnikowe. Obudowy
  głośnikowe. Systemy odsłuchowe. (4h)

 6. Przetworniki elektroakustyczne - Mikrofony. Podstawowe
  parametry
  i charakterystyki skuteczności. Charakterystyki kierunkowości. Rodzaje
  konstrukcji. Mikrofony ciśnieniowe i gradientowe. Mikrofonowe techniki
  stereofoniczne. Mikrofonowe techniki nagrywania instrumentów
  muzycznych. (4h)

 7. Akustyka mowy i muzyki. Charakterystyka sygnału mowy.
  Trakt
  głosowy. Percepcja mowy. Charakterystyka dźwięków muzycznych.
  Zakresy częstotliwości i moc dźwięków mowy i muzyki. (2h)

 8. Akustyka wnętrz. Zachowanie się dźwięku w pomieszczeniu
  zamkniętym. Podstawowe parametry akustyczne sal: odpowiedź impulsowa,
  echogram, czas pogłosu. Sposoby kształtowania akustyki wnętrz za pomocą
  ustrojów akustycznych i korektorów elektronicznych. (2h)

 9. Pomiary akustyczne. Specyfika pomiarów akustycznych.
  Pomiary
  obiektywne. Typowe pomiary akustyczne. Subiektywna ocena jakości
  dźwięku. (2h)

 10. Podstawy realizacji nagrań dźwiękowych. Elementy toru
  fonicznego.
  Etapy realizacji nagrań: rejestracja, edytowanie, miksowanie, dodawanie
  efektów, mastering. (2h)

 11. Wprowadzenie do cyfrowych systemów fonicznych.
  Przetwarzanie A/C i C/A sygnałów dźwiękowych. Przykładowe
  przepływności i potrzeba kompresji. Rodzaje transmisji dźwięku w sieci
  Internet. Stratna i bezstratna kompresja audio. Formaty plików
  dźwiękowych i "kodeki". Systemy strumieniowe. (2h)Zakres laboratorium

 1. Badanie właściwości sygnałów fonicznych i
  przetworników - 4 godz.

 2. Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości
  różnego rodzaju sygnałów akustycznych oraz
  pomiarów podstawowych parametrów głośników i
  mikrofonów. Obie części wykonywane są przy użyciu systemu CLIO.
 3. Badanie
  właściwości akustycznych wnętrz - 4 godz.

 4. Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych rodzajów
  pól akustycznych we wnętrzach oraz parametrów stosowanych
  do ich opisywania. W ramach ćwiczenia wykonywane są pomiary
  parametrów pola akustycznego we wnętrzach o różnych
  właściwościach pogłosowych metodą klasyczną z wykorzystaniem tonu
  ciągłego oraz wibrującego, jak również badania właściwości pola
  rozproszonego za pośrednictwem echogramów.
 5. Badania
  właściwości psychoakustycznych - 4 godz.

 6. Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie pomiaru podstawowych cech
  słuchu w zakresie progu słyszenia, maskowania, głośności i prawa
  Webera-Fechnera. Ćwiczenie obejmuje trzy grupy pomiarów z
  zakresu audiometrii klinicznej, maskowania i percepcji głośności:
  pomiar progu słyszenia przeprowadzany przy użyciu audiometru
  klinicznego, pomiar progu słyszenia przy maskowaniu szumem szeroko i
  wąskopasmowym, wyznaczenie wybranych krzywych izofonicznych oraz pomiar
  różnicowego progu głośności.
 7. Praca w studio nagraniowym
  - ćwiczenie pokazowe - 3 godz.

 8. Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych etapów pracy w
  studio nagraniowym przy realizacji nagrania dźwiękowego. Podczas
  ćwiczenia prowadzący demonstruje etapy realizacji nagrania w studiu
  nagraniowym.

Literatura:

  1. K.B. Benson, Audio Engineering Handbook, Mc Graw Hill, 1988

  2. J. Blauert, N. Xiang, Acoustics for Engineers, Springer-Verlag,
   2008

  3. A. Dobrucki, Przetworniki elektroakustyczne, WNT 2007

  4. F. A. Everest, The Master Handbook of Acoustics, TAB Books, 1994

  5. T. Holman, Sound for Film and Television, 1997

  6. U. Jorasz, Wykłady z psychoakustyki, WN UAM 1998

  7. T. D. Rossing (ed.), Springer Handbook of Acoustic, Springer 2007

  8. Z.Żyszkowski, Podstawy Elektroakustyki, WNT 1984

  9. Z.Żyszkowski, Miernictwo Elektroakustyczne, WNT 1987

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest przedmiotem egzaminacyjnym. Przedmiot jest oceniany na
podstawie sumy punktów uzyskanych:


 • z egzaminu - do 70 pkt

 • w ramach laboratorium - do 30 pkt (za każde z trzech pierwszych
  ćwiczeń)


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: uzyskanie łącznie co najmniej 51
pkt oraz co najmniej 36 punktów z egzaminu.


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński, Grzegorz Makarewicz, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński, Grzegorz Makarewicz, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński, Grzegorz Makarewicz, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński
Prowadzący grup: Piotr Bobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.