Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy WDM - architektura, projektowanie i utrzymanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLSST-ISP-SWDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy WDM - architektura, projektowanie i utrzymanie
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SWDM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

We współczesnych systemach telekomunikacyjnych podstawową techniką transmisyjną pozwalającą na realizację transmisji o bardzo dużych przepustowościach jest technika zwielokrotnienia w dziedzinie długości fali czyli WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing). Technika WDM wykorzystywana jest z powodzeniem w systemach dalekiego zasięgu (podmorskich, kontynentalnych, międzymiastowych) jak i w sieciach dostępowych. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami związanymi z budową systemów WDM, ich projektowaniem, utrzymaniem, współpracą z techniką SDH oraz realizacjami transmisji typu "IP over WDM"

Pełny opis:

We współczesnych systemach telekomunikacyjnych podstawową techniką transmisyjną pozwalającą na realizację transmisji o bardzo dużych przepustowościach jest technika zwielokrotnienia w dziedzinie długości fali czyli WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing). Technika WDM wykorzystywana jest z powodzeniem w systemach dalekiego zasięgu (podmorskich, kontynentalnych, międzymiastowych) jak i w sieciach dostępowych.
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami związanymi z budową systemów WDM, ich projektowaniem, utrzymaniem, współpracą z techniką SDH oraz realizacjami transmisji typu "IP over WDM"

Treść wykładu

 1. Wprowadzenie
  • a) wady i zalety techniki WDM w porównaniu z innymi technikami zwielokrotnienia;

  • współczesny rynek systemów WDM;
  • obszary stosowania techniki WDM.

 2. Architektura
  • budowa, działanie i parametry elementów składowych systemów WDM: przestrajalnych źródeł światła, multiplekserów i demultiplekserów, OXC, OADM, wzmacniaczy EDF, Ramana, półprzewodnikowych;
  • topologie sieci WDM: punkt-punkt, pierścieniowa, kratowa.

 3. Zjawiska fizyczne wpływające na działanie systemu

  • problematyka wpływu na jakość pracy systemów WDM takich zjawisk jak: tłumienie sygnału, dyspersja chromatyczna i polaryzacyjna, efekty nieliniowe, przesłuch międzykanałowy;
  • metody kompensacji i eliminacji negatywnego wpływu niektórych zjawisk fizycznych na jakość pracy systemów WDM.

 4. Nadużycia w sieciach WDM

  • Przedstawione zostaną rodzaje nadużyć i tzw. "ataków" w sieci WDM oraz metody ich detekcji i metody ich eliminacji.

 5. Standaryzacja

  • Omówione zostaną dokumenty standaryzujące systemy WDM tj. dokumenty takich organizacji jak ITU, Telcordii oraz ETSI.

 6. System WDM w modelu warstwowym

  • model warstwowy optycznej sieci transportowej WDM;
  • struktura sygnałów optycznych;
  • tworzenie modułów transportu optycznego;
  • współpraca z wyższymi warstwami w tym systemem SDH, protokołem IP.

 7. Projektowanie systemów WDM

  • Zostaną przedstawione metody projektowania systemów WDM z uwzględnieniem konkretnej architektury systemu oraz bilansu mocy optycznej, ograniczeń związanych z dyspersją chromatyczną, polaryzacyjną, przesłuchem międzykanałowym i niektórymi efektami nieliniowych.
   W ramach tej części wykładu przewiduje się również praktyczne zapoznanie studentów z wykorzystaniem pakietu OptSim do modelowania systemów WDM.

 8. Realizacje praktyczne

  • realizacje systemów WDM dalekiego zasięgu i w sieciach dostępowych;
  • systemy mieszane np. WDM+CDMA, WDM+TDM;
  • systemy: "IP over WDM", "Ethernet over WDM", "MPLS over WDM";
  • rozwiązania komercyjne systemów WDM czołowych firm produkujących sprzęt telekomunikacyjny min.: firmy Lucent, Alcatel, Nortel, Cisco.

 9. Metody monitorowania systemów WDM

  • metod testowania walidacyjnego systemów WDM i jego elementów składowych;
  • metod monitorowania działających systemów WDM;
  • projektowanie systemów monitoringu;

  • komercyjnie dostępnych rozwiązań przeznaczonych do monitorowania systemów WDM.


   Zakres projektu
   Projekt będzie obejmował zagadnienia związane z problematyką projektowania i analizy pracy systemów WDM. W ramach projektu studenci będą mieli za zadanie wykonać praktyczną tj. obliczeniową analizę wybranych zagadnień związanych z pracą systemów WDM.

Literatura:

  1. Czasopisma min.: WDM solutions, Lightwave

  2. V. Alwayn: Optical Network Design and Implementation, Cisco Press, 2004

  3. A. Gumaste: DWDM Network Designs and Engineering Solutions, Cisco Press; 2002

  4. S. Dixit: IP over WDM: Building the Next Generation Optical Internet, Wiley-Interscience; 1 edition, 2003

  5. N. Yamanaka: GMPLS Technologies: Broadband Backbone Networks and Systems (Optical Engineering), CRC Press, 2005

  6. I. Kaminow: Optical Fiber Telecommunications IV-A: Components (Optics and Photonics), Academic Press;, 2002

  7. I. Kaminow: Optical Fiber Telecommunications IV-B: Systems and Impairments (Optics and Photonics), Academic Press, 2002

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Perlicki
Prowadzący grup: Krzysztof Perlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Perlicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Perlicki
Prowadzący grup: Krzysztof Perlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Perlicki
Prowadzący grup: Krzysztof Perlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Perlicki
Prowadzący grup: Krzysztof Perlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Perlicki
Prowadzący grup: Krzysztof Perlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Perlicki
Prowadzący grup: Krzysztof Perlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)