Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optymalizacja i analiza sieci teleinformatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTIC-MSP-OAST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja i analiza sieci teleinformatycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

OAST

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Zapoznanie słuchaczy z:

 • ogólnymi modelami i metodami matematycznymi służącymi do optymalizacji i analizy sieci teleinformatycznych,
 • zastosowaniami programowania całkowitoliczbowego, metaheurystyk i teorii kolejek do reprezentatywnych problemów związanych z projektowaniem współczesnych sieci teleinformatycznych.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z:


 • ogólnymi modelami i metodami matematycznymi służącymi do optymalizacji i analizy sieci teleinformatycznych,

 • zastosowaniami programowania całkowitoliczbowego, metaheurystyk i teorii kolejek do reprezentatywnych problemów związanych z projektowaniem współczesnych sieci teleinformatycznych.Treść wykładu
Nauczanie w ramach przedmiotu będzie oparte na rozważaniu wybranych reprezentatywnych problemów (case studies) optymalizacji i analizy sieci teleinformatycznych. Każdy taki problem będzie studiowany poczynając od sformułowania werbalnego, przez wprowadzenie jego modelu matematycznego (wraz z wariantami) i omówienie metod matematycznych prowadzących do jego rozwiązywania, kończąc na przykładach rozwiązań problemu dla konkretnych przypadków sieci. Przedmiot składa się z dwóch poniżej opisanych bloków programowych.Optymalizacja sieci

Sieci przepływów wielotowarowych jako model matematyczny optymalizacji sieci teleinformatycznych; jego zastosowanie do problemu WOST – wymiarowanie optycznych sieci transmisyjnych w technologii EON. Metody programowania liniowego (algorytm simpleks) i programowania całkowitoliczbowego (algorytm podziału i ograniczeń) w zastosowaniu do różnych wariantów problemu WOST. Metoda generacji kolumn w programowaniu liniowym w zastosowaniu do problemu KPSR – kierowanie ruchu pakietowego w kratowych sieciach radiowych WMN.Analiza sieci

Zastosowanie metod teorii kolejek do badania wydajności i planowania zasobów w sieciach teleinformatycznych, na przykładzie problemu WWDT – estymacji wydajności węzła dystrybucji treści sieci CDN. Modelowanie napływu ruchu – proces Poissona. Proces urodzin i śmierci. Wzór Little’a. Podstawowe modele kolejkowe (M/M/1, M/M/n/m, M/G/1) oraz ich własności. Sieci kolejek – sieci Jacksona.


Zakres projektu
Projekt 1:

Wykorzystanie pakietu modelowania matematycznego AMPL oraz pakietów optymalizacyjnych CPLEX i GUROBI w celu zastosowania wprowadzonych metod optymalizacji do problemu WOST. Użycie tych pakietów do generacji kolumn dla problemu KPSR.


Projekt 2:

Symulacja cyfrowa systemów teleinformatycznych. Weryfikacja użyteczności kolejkowych metod analitycznych przez porównanie ich wyników z wynikami uzyskanymi przy użyciu symulacji.Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-TLSST-MSP-PSTKMProjektowanie sieci telekomunikacyjnych4
103A-xxxxx-MSP-TKTeoria kolejek4

Literatura:


 1. Kompletny zestaw slajdów wykładowych.

 2. Biblioteka przykładów sieciowych SNDlib (sndlib.zib.de).

 3. Wybrane artykuły związane z zadaniami projektowymi.

 4. Podręczniki:


  • M. Pióro and D. Medhi, "Routing, Flow, and Capacity Optimization in Communication and Computer Networks", Morgan-Kaufmann, USA, 2004.

  • L. Kleinrock, "Queueing Systems, Volume 1", Wiley, USA, 1975.


 5. Oprogramowanie:


  • pakiet modelowania matematycznego AMPL

  • pakiety optymalizacyjne CPLEX, GUROBI

  • pakiet symulacji sieci telekomunikacyjnych NS3Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pióro
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pióro
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Prowadzący grup: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajowniczek, Michał Pióro
Prowadzący grup: Michał Pióro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)