Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci mobilne i sieci internetu rzeczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTTI-ISP-SMSIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci mobilne i sieci internetu rzeczy
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Techniki bezprzewodowe i multimedialne-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Telekomunikacja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Techniki teleinformatyczne )-Techniki teleinformatyczne-inż.-EITI
( Teleinformatyka )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SMSIR

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcono podstawom sieci bezprzewodowych z uwzględnieniem głównych

typów tych sieci, ich architektury, ważniejszych realizacji technicznych i obszarów

zastosowań. Uwzględniono przy tym całościowe podejście do zagadnienia integracji różnych

rodzajów sieci bezprzewodowych charakterystyczne dla najnowszych generacji sieci

komórkowych. Celem laboratoriów jest pogłębienie wiedzy o ważniejszych aspektach

działania sieci bezprzewodowych na drodze symulacyjnej oraz opanowanie podstawowych

umiejętności w zakresie konfigurowania wybranych rozwiązań technicznych z

wykorzystaniem fizycznych urządzeń. Celem projektu jest przybliżenie studentom złożonych

zadań związanych z budową i eksploatacją sieci komórkowych, jak np. planowanie i

realizacja sieci i usług czy projektowanie i analiza wybranych mechanizmów sieciowych.

Literatura:

Literatura:

 • E. Perahia, R. Stacey, „Next Generation Wireless LANs”, Cambridge Eds., 2013.
 • J. Geier, „Designing and Deploying 802.11ac Wireless Networks”, Cisco Press, 2010.
 • W. Lemstra, V. Hayes, „The Innovation Journey of Wi-Fi: The Road to Global Success”, Cambridge, 2010.
 • M. Sauter, „From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband”, Wiley, 2011.
 • P. Marsch, Ö. Bulakçı, O. Queseth, M. Boldi (red.), „5G System Design: Architectural and Functional Considerations and Long Term Research”, Wiley, 2018.
 • K. Townsend, C. Cufi, Akiba, R. Davidson, „Getting Started with Bluetooth Low Energy”, O’Reilly, 2014.
 • Wybrane materiały, w szczególności dotyczące LoRa, IEEE.802.15, IPv6, przekazywane przez prowadzącego na bieżąco.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 22 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Projekt, 8 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Marcin Golański, Jordi Mongay Batalla, Aleksander Pruszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 22 godzin, 109 miejsc więcej informacji
Projekt, 8 godzin, 109 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 109 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Marcin Golański, Jordi Mongay Batalla, Aleksander Pruszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 22 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Projekt, 8 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Bursztynowski
Prowadzący grup: Dariusz Bursztynowski, Jordi Mongay Batalla, Aleksander Pruszkowski, Fernando Solano Donado
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)