Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teleinformatyczne sieci transportowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTTI-ISP-TLST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teleinformatyczne sieci transportowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Techniki teleinformatyczne )-Techniki teleinformatyczne-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TLST

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania współczesnych teleinformatycznych sieci transportowych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące budowy, działania, projektowania i zarządzania teleinformatycznymi sieciami transportowymi.

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

  1. Sławomir Kula, Krzysztof Perlicki. Materiały do wykładu (w przygotowaniu)
  2. Jerzy Siuzdak; Systemy i sieci fotoniczne. WKiŁ, Warszawa 2009
  3. Krzysztof Perlicki; Systemy transmisji optycznej WDM. WKiŁ, Warszawa, 2007
  4. Sławomir Kula; Systemy teletransmisyjne, WKiŁ, Warszawa, 2005
  5. Zalecenia organizacji standaryzacyjnych, np. ITU-T, ETSI, IEEE, Telcordia

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 7 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Projekt, 7 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 7 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)