Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Probabilistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-PROBT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Probabilistyka
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Matematyka )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PROBT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rachunku prawdopodobieństwa i z jego zastosowaniami oraz zaprezentowanie elementarnych pojęć i metod statystyki matematycznej. Podane zostaną także wstępne informacje dotyczące procesów stochastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gaussowskich. Istotna uwaga będzie zwrócona na wyrabianie intuicji probabilistycznych i umiejętności widzenia probabilistyki jako narzędzia przydatnego w pracy inżyniera.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rachunku prawdopodobieństwa i z jego zastosowaniami oraz zaprezentowanie elementarnych pojęć i metod statystyki matematycznej. Podane zostaną także wstępne informacje dotyczące procesów stochastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gaussowskich. Istotna uwaga będzie zwrócona na wyrabianie intuicji probabilistycznych i umiejętności widzenia probabilistyki jako narzędzia przydatnego w pracy inżyniera.Treść wykładu

 1. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa: model matematyczny doświadczenia losowego, przestrzeń probabilistyczna, model klasyczny, dyskretna przestrzeń probabilistyczna.
 2. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń: prawdopodobieństwo warunkowe, twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym i wzór Bayesa, niezależność zdarzeń.
 3. Zmienne losowe rzeczywiste i ich rozkłady: zmienne losowe i ich rozkłady, dystrybuanty i gęstości rozkładów prawdopodobieństwa, rozkłady dyskretne i ciągłe, przegląd najważniejszych jednowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa.
 4. Funkcje zmiennych losowych jednowymiarowych: funkcje zmiennych losowych o rozkładach dyskretnych i ciągłych.
 5. Parametry zmiennych losowych: wartość oczekiwana, wariancja, wyższe momenty.
 6. Wielowymiarowe wektory losowe i ich rozkłady: rozkłady łączne i brzegowe, niezależność zmiennych losowych.
 7. Parametry zmiennych losowych wielowymiarowych: macierz kowariancji, wielowymiarowy rozkład gaussowski.
 8. Twierdzenia graniczne: prawa wielkich liczb, Centralne Twierdzenie Graniczne dla niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach, przykłady zastosowań.
 9. Elementy statystyki matematycznej: estymacja punktowa i przedziałowa, testowanie hipotez.
 10. Elementy procesów stochastycznych: procesy z czasem ciągłym i dyskretnym, procesy gaussowskie, funkcja kowariancji, stacjonarność procesów, elementy estymacji parametrów procesów stochastycznych.Treść ćwiczeń

Podczas ćwiczeń audytoryjnych omawiane będą kolejno zadania i problemy związane z wymienionymi wyżej zagadnieniami. Ponadto zostaną omówione dodatkowe tematy:

 1. Prawdopodobieństwo geometryczne.
 2. Schemat Bernoulliego.
 3. Związki między jednowymiarowymi rozkładami prawdopodobieństwa.
 4. Funkcje wielowymiarowych zmiennych losowych.
 5. Twierdzenie de Moivre’a-Laplace’a.
 6. Badanie własności estymatorów.
Literatura:

 1. Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel: „Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego”; 2007, Wydawnictwo Script.
 2. Wojciech Niemiro: „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna”; 1999; Szkoła Nauk Ścisłych.
 3. David Forsyth: „Probability and Statistics for Computer Science”; 2018; Springer.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak, Marcin Świeca, Mateusz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Paweł Józiak, Wojciech Matysiak, Marcin Świeca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak, Marcin Świeca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak, Andrzej Sierociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Matysiak
Prowadzący grup: Wojciech Matysiak, Andrzej Sierociński, Marcin Świeca, Katarzyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)