Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt grupowy 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-PROJ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt grupowy 2
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technika cyfrowa )-Telekomunikacja-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PROJ2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

 • zapoznanie studentów z popularnymi metodykami zarządzania projektami zespołowymi (krótko waterfall, głównie metodyki zwinne jak np. Scrum),
 • zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie projektów zespołowych,
 • praktyczne utrwalenie umiejętności korzystania z narzędzi do wersjonowania kodów źródłowych oraz innych dokumentów projektowych,
 • omówienie wybranych zagadnień związanych z projektami opensource/openhardware – np. kwestia praw autorskich, licencjonowanie, zarządzanie, dobieranie zespołu, itp.
 • praktyczne ugruntowanie wiedzy nt. metodyk prowadzenia projektów jak i tej pochodzącej z innych przedmiotów,
 • zapoznanie studentów z różnymi pracownikami naukowymi wydziału oraz obszarami prowadzonych badań, w celu bardziej świadomego podjęcia decyzji o wyborze promotora,
 • zwiększenie aktywności studentów w kołach naukowych.
Pełny opis:

Cele przedmiotu:

 • zapoznanie studentów z popularnymi metodykami zarządzania projektami zespołowymi (krótko waterfall, głównie metodyki zwinne jak np. Scrum),
 • zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi wspomagającymi prowadzenie projektów zespołowych,
 • praktyczne utrwalenie umiejętności korzystania z narzędzi do wersjonowania kodów źródłowych oraz innych dokumentów projektowych,
 • omówienie wybranych zagadnień związanych z projektami opensource/openhardware – np. kwestia praw autorskich, licencjonowanie, zarządzanie, dobieranie zespołu, itp.
 • praktyczne ugruntowanie wiedzy nt. metodyk prowadzenia projektów jak i tej pochodzącej z innych przedmiotów,
 • zapoznanie studentów z różnymi pracownikami naukowymi wydziału oraz obszarami prowadzonych badań, w celu bardziej świadomego podjęcia decyzji o wyborze promotora,
 • zwiększenie aktywności studentów w kołach naukowych.Zakres projektu

Tematy projektów zgłaszane są przez pracowników naukowych, którzy będą pełnili rolę opiekunów zespołów. Opcjonalnie studenci mogą zaproponować własny temat.


Tematy poziomem trudności powinny nieco wykraczać poza wiedzę zdobytą dotychczas podczas studiów (wliczając w to 4 semestr). Poziom przeciętnej pracy inżynierskiej wydaje się być właściwy, gdyż projekty realizowane będą zespołowo a nie w pojedynkę - w zespołach mogą pojawić się pasjonaci, którzy wezmą na swoje barki różne wąskie, bardziej specjalistyczne etapy prac. Nie jest też niezbędne dobrnięcie do perfekcyjnego pod względem technicznym działania – akceptowalne jest ukończenie projektu na etapie przyzwoicie działającego „proof-of-concept”. Dopuszczalne jest przyjęcie rozsądnych założeń upraszczających postawiony problem. Ważne jest natomiast, aby studenci w ramach swoich grup pracowali wspólnie i aby każdy z członków wykazywał zaangażowanie.


Należy dążyć do zapewnienia interdyscyplinarności zadań, tak aby studenci o różnych zainteresowaniach i kompetencjach mieli szansę spotkać się w jednym zespole. Takim obszarem tematycznym jest szeroko rozumiany „Internet Rzeczy”, gdzie niezbędne jest powiązanie części sprzętowej (realizowanej zwykle jako mały układ z mikrokontrolerem albo komputerkiem typu Raspberry Pi) z warstwą sieciową i aplikacyjną. Tego typu projekty gwarantują zaangażowanie studentów interesujących się zarówno radiokomunikacją, elektroniką, czujnikami, jak i protokołami sieciowymi, bazami danych, technikami web itp.


Poniżej przedstawiono kilka propozycji tematów projektów grupowych (w nawiasach podano przykładowe moduły elektroniczne, protokoły, narzędzia sugerowane do wykorzystania):

 1. Stacja meteorologiczna z prezentacją wyników online (B-L475E-IOT01A, WiFi, MQTT, Eclipse Mosquitto, Node-RED, Node.js).
 2. Licznik zużycia wody z odczytem zdalnym i prezentacją pomiarów online (B-L475E-IOT01A, WiFi, sub-GHz radio, magnetometr, web serwer, baza danych).
 3. System kontroli dostępu do pomieszczeń z prezentacją zdarzeń online (B-L475E-IOT01A, WiFi, NFC, web serwer, baza danych).
 4. Podsłuch z transmisją dźwięku na serwer i odsłuchem online (B-L475E-IOT01A, WiFi, mikrofon, web serwer, baza danych).
 5. Rozproszony system zbierania informacji w mieście, np. o zanieczyszczeniu powietrza, temperaturze, ruchu ulicznym itp. (gateway oraz węzły sieci LoRaWAN, web serwer, baza danych).
 6. Wykrywanie sygnałów w widmie radiowym z prezentacją statystyk zajętości widma online (HackRF One, GNU Radio, web serwer, baza danych).
 7. System do monitorowania wybranych parametrów organizmu pacjenta z prezentacją online (B L475E-IOT01A, WiFi, akcelerometr, termometr, radarowy czujnik oddechu, web serwer, baza danych).
 8. System kontroli dostępu do pomieszczenia na podstawie rozpoznawania twarzy (B-L475E-IOT01A, WiFi, kamera, serwer, Python+biblioteki).
 9. System "flag" do gry terenowej z komunikacją sub-GHz i prezentacją stanu flag w aplikacji mobilnej (B-L475E-IOT01A, sub-GHz radio, Bluetooth, aplikacja na telefon komórkowy).
 10. Gra zręcznościowa dla dwóch lub więcej graczy na urządzenie mobilne sterowana za pomocą własnych kontrolerów (B-L475E-IOT01A, akcelerometr, Bluetooth, aplikacja na telefon komórkowy).
Literatura:

Literatura:

 • Stellman Andrew, Greene Jennifer, "Agile. Rusz głową!", Helion, 2018.
 • Mike Cohn, "Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów", Helion, 2018.
 • Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka, "The New New Product Development Game", Harvard Business Review, 1986.
 • Robert C. Martin, "Mistrz czystego kodu. Kodeks postępowania profesjonalnych programistów", Helion, 2013.
 • Eliyahu M. Goldratt, "Łańcuch krytyczny: Projekty na czas", Mint Books, 2009.
 • Andrew St. Laurent, "Understanding Open Source and Free Software Licensing. Guide to Navigating Licensing Issues in Existing & New Software", O'Reilly Media, 2008.

Oprogramowanie:

 • Narzędzia do wspomagania zarządzania projektami: Confluence, JIRA, Asana, DOIT.IM, Evernote.
 • Komunikatory: Slack, Skype, MS Teams, Hangouts.
 • Wersjonowanie: ownCloud, git, svn.
 • Różne projekty/biblioteki opensource stanowiące elementy, z których możliwe będzie zbudowanie rozwiązania postawionego problemu technicznego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Korpas
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Vitomir Djaja-Jośko, Konrad Godziszewski, Salomea Grodzicka, Mateusz Krysicki, Michał Marzęcki, Mariusz Sepczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Korpas
Prowadzący grup: Andrzej Bęben, Jędrzej Bieniasz, Salomea Grodzicka, Przemysław Korpas, Michał Marzęcki, Dawid Rosołowski, Mariusz Sepczuk, Maciej Sosnowski, Halina Tarasiuk, Jakub Wagner, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Korpas
Prowadzący grup: Andrzej Bęben, Jędrzej Bieniasz, Salomea Grodzicka, Przemysław Korpas, Michał Marzęcki, Dawid Rosołowski, Mariusz Sepczuk, Maciej Sosnowski, Halina Tarasiuk, Jakub Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4a (2022-10-03)