Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka projektowania inżynierskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-xxxxx-ISP-MEPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka projektowania inżynierskiego
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MEPI

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Od inżynierów wymaga się dzisiaj nie tylko wiedzy technicznej, lecz znajomości różnorodnych pozatechnicznych uwarunkowań występujących w działalności zawodowej, a także umiejętności miękkich. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi i innymi pozatechnicznymi aspektami związanymi z realizacją projektów. Jednym z istotnych elementów będzie wykształcenie umiejętności pracy w zespole oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań użytkownika końcowego.


Ponadto w ramach przedmiotu kształtowane są umiejętności korzystania ze źródeł i prezentowania – w różnej formie – wyników swojej pracy. Wytypowane projekty mogą być zgłoszone do budżetu partycypacyjnego PW.

Pełny opis:

Od inżynierów wymaga się dzisiaj nie tylko wiedzy technicznej, lecz znajomości różnorodnych pozatechnicznych uwarunkowań występujących w działalności zawodowej, a także umiejętności miękkich. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi i innymi pozatechnicznymi aspektami związanymi z realizacją projektów. Jednym z istotnych elementów będzie wykształcenie umiejętności pracy w zespole oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań użytkownika końcowego.
Ponadto w ramach przedmiotu kształtowane są umiejętności korzystania ze źródeł i prezentowania – w różnej formie – wyników swojej pracy. Wytypowane projekty mogą być zgłoszone do budżetu partycypacyjnego PW.


Większość zajęć będzie miała charakter warsztatowo-treningowy - zajęcia te zostały sklasyfikowane jako ćwiczenia, które będą zawierać elementy aktywizujące (gry, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w podzespołach, rozwiązywanie case study, etc.). Równocześnie w trakcie całości ćwiczeń studenci będą pracować (w stałych zespołach) nad opracowaniem konkretnego problemu zidentyfikowanego przez siebie i przełożeniem go na myślenie projektowe. Na końcowych zajęciach studenci prezentują przygotowaną koncepcję rozwiązania swojego problemu, z uwzględnieniem elementów poruszanych w ramach zajęć warsztatowych, oraz z uwzględnieniem wiedzy pozyskanej z innych źródeł.Treść ćwiczeń

Zajęcia warsztatowe obejmują następujące moduły tematyczne:

 1. Projekt w pracy inżyniera, m.in.:

  • co to jest myślenie projektowe,
  • skąd się biorą projekty (oś: pomysł-realizacja-produkt),
  • identyfikacja sytuacji problemowych – jak wpaść na pomysł?
  • etapy pracy projektowej,
  • cele projektowe.
 2. Ryzyka i czynniki sukcesu w projekcie (aspekt ekonomiczne/finansowe, prawne, społeczne).
 3. Skuteczna komunikacja, m.in.:
  • jak mówić, żeby nas słuchali i jak słuchać, żeby do nas mówili,
  • feedback a krytyka,
  • techniki reakcji na niesłuszną krytykę/asertywność,
  • techniki wspierania komunikacji,
  • przetwarzanie informacji – co nasz mózg robi z informacją (percepcja),
  • z kim się komunikować w projekcie i jak się komunikować,
  • jak przekonywać i wpływać na innych.
 4. Moc zespołu, m.in.
  • korzyści pracy zespołowej,
  • dynamika zespołowa,
  • budowanie zespołu – role zespołowe,
  • dysfunkcje pracy zespołowej i ich przezwyciężanie,
  • konstruktywne i niekonstruktywne zachowania w zespole.
 5. Podejmowanie decyzji
  • jak ludzie podejmują decyzje – indywidualnie,
  • metody i techniki zespołowego podejmowania decyzji,
  • pułapki w podejmowaniu decyzji.
 6. Prezentacja i autoprezentacja
  • zasady dobrej prezentacji,
  • gromadzenie, dobór i selekcja treści.
 7. Kreatywność i innowacyjność
  • indywidualne i organizacyjne determinanty kreatywności i innowacyjności: czynniki ograniczające i sprzyjające,
  • techniki i metody zwiększające kreatywność indywidualną i zespołową, np. design thinking, model GROW, metoda transferu pojęć (metafor), burza mózgów, etc.Zakres projektu

Projekty będą wymagały przygotowania i przedstawienia – w różnej formie („klasyczna prezentacja”, nagranie krótkiego wystąpienia) prezentacji na temat realizacji i wyników projektu, z uwzględnieniem umiejętności uzyskanych w ramach zajęć warsztatowych oraz z wiedzy pozyskanej z innych źródeł.

Literatura:

 1. Robbins S.P., Organizational behavior, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, New Jersey 2014.
 2. Dessler G., Human Resource Management, Pearson, 2011.
 3. D. Leathers, Succesfull nonverbal communictaion, Routledge 2007.
 4. Fournier C., Od inżyniera do menadżera, Wyd. Helion, Gliwice, 2018.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Projekt, 6 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Prowadzący grup: Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Projekt, 6 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Prowadzący grup: Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Projekt, 6 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Prowadzący grup: Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 6 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Prowadzący grup: Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Projekt, 6 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Prowadzący grup: Aleksandra Firek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.