Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wizji 3D

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELMFN-MSP-SWIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wizji 3D
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fotowoltaika i technologie obrazu )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Komunikacja multimedialna )-Informatyka w multimediach-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SWIZ

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Przedmiot zawiera, przedstawienie podstawowych pojęć, właściwości i uwarunkowań funkcjonalnych współczesnych systemów wizji 3D. Jednym z głównych celów przedmiotu jest zapoznanie z technologią i techniką systemów wizji trójwymiarowej (3D). Omówienie podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania i wyświetlania sekwencji obrazów 3D. Przedmiot zawiera również wstęp do nowoczesnych metod kompresji obrazów 3D.

Pełny opis:

Treść wykładu

 1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. Definicje podstawowych pojęć oraz matematyczny opis systemów wizji 3D. Rozwój technologii

  wizji 3D. (2h)

 • Zasady działania systemu percepcji wzrokowej człowieka i jego właściwości ( percepcja obrazów 3D). Źródła błędów cyfrowej

  reprezentacji obrazu. Metody i miary oceny jakości obrazów cyfrowych. (2h)

 • Sposoby reprezentacji cyfrowych danych obrazowych w systemach wizji 3D. Klasyfikacja metod i technik pozyskiwania obrazów. (2h)

 • Pasywne metody pozyskiwania obrazów 3D - stereowizja, multi-view. Klasyfikacje różnych typów układów, modele i fizyczne podstawy ich działania. Parametry funkcjonalne, konstrukcyjne i użytkowe.(8h)

 • Aktywne i hybrydowe metody pozyskiwania obrazów 3D. Klasyfikacje różnych typów układów, modele i fizyczne podstawy ich działania. Parametry funkcjonalne, konstrukcyjne i użytkowe. (8h)

 • Wyświetlanie obrazu 3D - zasady działania i budowa na przykładzie nowoczesnych konstrukcji układów wyświetlaczy stereoskopowych,

  auto-stereoskopowych, integralnych, objętościowych. Właściwości technologiczne i użytkowe. Techniki obrazowania - parametry i technika

  układów obrazowania. Warunki poprawnej i ergonomicznej obserwacji. (2h)

 • Wprowadzenie w zagadnienie cyfrowego przetwarzanie obrazu 3D. Podział technik i metod przetwarzania obrazów 3D. Metody konwersji

  obrazów 2D do postaci 3D. Edycja i poprawa jakości obrazów 3D. Elementy łączenia grafiki komputerowej z obrazem 3D. (8h)

 • Metody analizy obrazów 3D. Klasyfikacja, detekcja anomalii. Zastosowanie metod ML i DL w przetwarzaniu i analizie danych 3D.

 • Obraz 3D - modele i standardy zapisu i kompresji danych cyfrowych (MPEG4 MVC, MVD, kompresja hologramów). (2h)

 • Podstawy holografii cyfrowej - omówienie stosowanych technik akwizycji, syntezy i obrazowania . Algorytmy generacji cyfrowych

  hologramów (CGH). (4h)

  Projekt:

  Celem projektu jest opracowanie kompletnego systemu bazującego na trójwymiarowych danych obrazowych realizującego konkretne zadanie. System powinien zawierać moduły:

  • pozyskiwania trójwymiarowych danych obrazowych

 • przetwarzania obrazów 3D

 • analizy/klasyfikacji

 • wizualizacji lub kompresji obrazów 3D


  W ramach realizacji zadania projektowego przewidziane są cztery spotkania ewaluacyjne mające na celu wspólną ocenę osiągniętych kamieni milowych projektu.

  1. Analiza przedstawionego problemu i zaproponowanie rozwiązań,

 • Przygotowanie danych obrazowych i/lub budowa układu wizyjnego,

 • Implementację systemu realizującego główne wymagania techniczne projektu,

 • Przeprowadzenie eksperymentu umożliwiającego testowanie opracowanego rozwiązania.

 • Literatura:

  Literatura i oprogramowanie:

  1. B.Cyganek, Komputerowe przetwarzanie obrazów trójwymiarowych, EXIT 2002
  2. R.Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer 2010
  3. L.Onural, Three-Dimensional Television: Capture, Transmission, Display (Signals and Communication Technology), 2007
  4. B.Javidi i F.Okano, Three-Dimensional Television, Video, and Display Technologies, 2002
  5. Ch. Poon, Digital Holography and Three-Dimensional Display: Principles and Applications, 2010

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

  Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Projekt, 25 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Piotr Garbat
  Prowadzący grup: Piotr Garbat
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.