Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki medycyny nuklearnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELxxx-MSP-TMN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki medycyny nuklearnej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Informatyka biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
105000 - Wydział Fizyki

Kod wydziałowy:

TMN

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem wykładu jest szerokie przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z zastosowaniem elektroniki i technik komputerowych w Medycynie Nuklearnej, w szczególności: podstawy budowy i funkcjonowania organizmów żywych, modele matematyczne funkcjonowania organizmu, budowa i działanie aparatury elektronicznej do badań obrazowych za pomocą izotopów promieniotwórczych, algorytmy tworzenia, prezentacji i przetwarzania medycznych obrazów dwu i trójwymiarowych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest szerokie przedstawienie wszystkich zagadnień związanych z zastosowaniem elektroniki i technik komputerowych w Medycynie Nuklearnej, w szczególności: podstawy budowy i funkcjonowania organizmów żywych, modele matematyczne funkcjonowania organizmu, budowa i działanie aparatury elektronicznej do badań obrazowych za pomocą izotopów promieniotwórczych, algorytmy tworzenia, prezentacji i przetwarzania medycznych obrazów dwu i trójwymiarowych.

Treść wykładu

 • Izotopy dla medycyny nuklearnej (4h);
 • Anatomia i fizjologia organów (4h);
 • Tomografia SPECT: budowa i zasada działania tomografów SPECT, rekonstrukcja obrazów, algorytmy rekonstrukcji w tomografii SPECT, korekcja atenuacji promieniowania w ciele pacjenta, metody prezentacji danych tomograficznych (prezentacja trójwymiarowa), system komputerowy do tomografii SPECT (5h);
 • Tomografia PET: podstawy fizyko-chemiczne rozwoju tomografii PET, transport dezoksyglukozy i glukozy przez barierę krew-mózg, przemiany metaboliczne w mięśniu sercowym, metody autoradiograficzne (in vitro), podstawy fizyczne tomografii PET (rozpad +, anihilacja pozytonów, emisja kwantów gamma 511 keV, detektory dla tomografii PET, koincydencja czasowa, artefakty obrazowe od fałszywych koincydencji, zestawy detekcyjne (gantry) dla PET, tomografia PET time of flight, emitery pozytonowe dla PET), cyklotrony do produkcji izotopów dla PET, związki znakowane emiterami pozytonów, komercyjne tomografy i cyklotrony dla PET, algorytmy rekonstrukcji tomograficznej dla PET, analiza obrazów PET, prezentacja trójwymiarowa, technika SPECT do badań z użyciem emiterów pozytonowych (5h);
 • Automatyzacja diagnostyki izotopowej w badaniach:
  • układu nerwowego (ocena przepływu przez naczynia szyjne, naczynia krwionośne i perfuzja półkul mózgowych),
  • czynności komór serca: (metodą pierwszego przejścia, metodą bramkowania sygnałem EKG),
  • przepływu krwi w mięśniu sercowym (badania z zastosowaniem izotopu talu Tl-201, badania za pomocą związków izonitrylowych - MIBI),
  • czynności nerek (ocena klirensu i filtracji kłębkowej (GFR), wychwyt DMSA),
  • czynności wątroby (przepływ krwi w układzie wrotnym),
  • układu pokarmowego (ocena refluksu przełykowo-żołądkowego),
  • tarczycy (perfuzja płatów tarczycy i guzków, wychwyt jodowy),


  Zakres laboratorium
  1. Statystyka pomiarów scyntygraficznych
  2. Budowa i zasada działania gammakamery
  3. Akwizycja obrazów gammakamerowych
  4. Analiza wybranych badań czynnościowych
  5. Algorytmy rekonstrukcji obrazów dla tomografii SPECT
  6. Analiza tomograficznych obrazów multimodalnych

Literatura:

  1. L. Królicki, Medycyna nuklearna, Fundacja im. Ludwika Rydygiera, Warszawa 1996.
  2. L. E .Williams, Nuclear Medical Physics, vol. I, II, III , CRC Press, 1987.
  3. P.J. El, B.I. Hollman, Computed Emission Tomography, Oxford University Press, 1982.
  4. S. A. Larsson, Gamma Camera Emission Tomography, Acta Radiologica Supplementum, 363, Stockholm, 1980.
  5. W.D. Townsend, M. Dfrise, Image Reconstruction Methods in Positron Tomography, CERN Reports 93-02, 1993.
  6. N. C. Andreasen, Brain Imaging- applications in psychiatry, American Psychiatric Press, 1989.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Domański
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Grzegorz Domański, Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Tomasz Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Domański
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Grzegorz Domański, Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Tomasz Olszewski, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Grzegorz Domański
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Grzegorz Domański, Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Tomasz Olszewski, Ewa Piątkowska-Janko, Roman Szabatin, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Grzegorz Domański
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Grzegorz Domański, Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Tomasz Olszewski, Ewa Piątkowska-Janko, Roman Szabatin, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Roman Szabatin
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Jacek Kryszyn, Mateusz Midura, Tomasz Olszewski, Roman Szabatin, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Brzeski, Roman Szabatin
Prowadzący grup: Piotr Brzeski, Grzegorz Domański, Bogumił Konarzewski, Jacek Kryszyn, Tomasz Olszewski, Roman Szabatin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)