Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pola i fale

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ETRTM-IWP-PFM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pola i fale
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PFM

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Wykłady zawierają cechy fizyczne i opis matematyczny pól elektrycznych i magnetycznych - statycznych i dynamicznych - w przestrzeni nieograniczonej. Ponadto opisano pola w liniach transmisyjnych TEM, falowodach i pola w rezonatorach.

Pełny opis:

Wykłady zawierają cechy fizyczne i opis matematyczny pól elektrycznych i magnetycznych - statycznych i dynamicznych - w przestrzeni nieograniczonej. Ponadto opisano pola w liniach transmisyjnych TEM, falowodach i pola w rezonatorach.


Treść wykładu
Wstęp - Analiza wektorowa. Operacje wektorowe - gradient, diwergencja, rotacja, laplasjan. Tożsamości wektorowe. Interpretacja fizyczna. Układy współrzędnych krzywoliniowych - (2h).

Elektrostatyka - Prawo Culomba. Siła działająca na ładunek w polu elektrostatycznym. Bezwirowość pola elektrostatycznego. Prawo Gaussa i jego interpretacja fizyczna. Zależność między wektorami natężenia pola, polaryzacji, indukcji. Potencjał skalarny pola elektrostatycznego. Równanie Laplace`a i Poissona - (5h).

Pola magnetyczne stacjonarne - Prawo Biota-Savarta. Wektor natężenia pola magnetycznego, magnetyzacji, indukcji magnetycznej. Prawo przepływu (Ampera). Bezźródłowość pola magnetycznego. Magnetyczny potencjał wektorowy - (3h).

Fala płaska w przestrzeni nieograniczonej - Klasyczna teoria pól i fal. Prawa indukcji. Równania Maxwella w postaci całkowej i różniczkowej. Interpretacja fizyczna równań Maxwella. Rodzaje ośrodków materialnych i ich własności z punktu widzenia teorii pola. Założenia i ograniczenia upraszczające układ równań Maxwella. Równania falowe w dielektryku (bezstratnym/stratnym). Fala płaska. Polaryzacja fali. Fale akustyczne (porównanie). Straty. Energia magazynowana. Twierdzenie Poyntinga. Bilans energii - (9h).
Fala w różnych ośrodkach i na granicy ośrodków - Fala w plazmie. Prędkość fazowa i grupowa fali. Zjawiska wpływające na propagację fal z uwzględnieniem jonosfery. Warunki brzegowe. Fala padająca prostopadle na granicę ośrodków. Ośrodki uwarstwione - (7h).

Źródła pól i promieniowanie - Potencjały pól w przypadku dynamicznym i quasistatycznym. Dipol Hertza. Podstawowe parametry anten - (5h).

Prowadnice falowe - Rodzaje fal i prowadnic falowych. Rozwiązanie zagadnienia polowego w prowadnicach (liniach) TEM. Najczęściej stosowane linie TEM, parametry obwodowe oraz rozkłady pól. Falowody o przewodzących ściankach. Fale typu E i H, rozkłady pól w falowodach o przekroju prostokątnym, kołowym. Inne rodzaje prowadnic falowych. Światłowody - (9h).

Pola w obszarach ograniczonych i rezonatorach - Ogólne cechy rezonatorów. Rezonatory zbudowane z odcinków linii TEM i falowodów, rozkłady pól, częstotliwość rezonansowa, dobroć. Rezonatory dielektryczne - (5h).

Uwagi realizacyjne:Zakłada się, że po wykładzie, w trakcie którego zaprezentowane będą także typowe, proste obliczenia, student opanuje podstawowe właściwości pól i fal elektromagnetycznych oraz będzie umiał zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania prostych zadań z tego zakresu. Spełnieniu tego celu będą służyły także zadawane prace domowe. W trakcie semestru przewiduje się realizację 15 godz. ćwiczeń w ramach których przewidziane są sprawdziany pisemne zawierające zarówno teorię jak i zadania.

Literatura:

  Literatura podstawowa:

  1. T. Morawski, J. Zborowska - Pola i Fale , materiały pomocnicze.

  Literatura uzupełniająca:

  1. T. Morawski, W. Gwarek - Pola i fale - WNT - 1998

  2. T. Morawski (praca zbiorowa) - Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego - WNT - 1990

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rosołowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Dawid Rosołowski
Prowadzący grup: Dawid Rosołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Rosołowski
Prowadzący grup: Dawid Rosołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)