Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ETRTM-IWP-PMRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Informatyka )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PMRM

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia programowania. Algorytmy i struktury danych. Język programowania C. Biblioteki standardowe języka C. Technologia programowania.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia programowania. Algorytmy i struktury danych. Język programowania C. Biblioteki standardowe języka C. Technologia programowania.


Treść wykładu
Pojęcia podstawowe (1h).

Algorytmy i struktury danych. Język programowania, program, procesor, pamięć. Programowanie: chaotyczne, funkcjonalne, strukturalne i obiektowe. Proste typy danych: stałe i zmienne. Złożone typy danych: tablice i struktury. Operatory, wyrażenia, konwersja typów. Instrukcja przypisania. Podstawowe instrukcje sterujące: warunkowa, powtarzania. Instrukcje złożone: bloki instrukcji, funkcje.


Algorytmy i struktury danych (2h).

Lista. Zbiór. Graf. Drzewo. Stos. Sortowanie: przez selekcję, przez wstawianie, quicksort. Wyszukiwanie.


Język programowania C (8h).
Leksyka, gramatyka i semantyka. Identyfikatory, słowa kluczowe. Deklaracje i definicje stałych, zmiennych, funkcji. Struktury i unie, pola bitowe. Tablice, tablice wielowymiarowe. Typy wskaźnikowe, wskaźniki, adresacja. Zakres i zasięg deklaracji w programie. Instrukcja podstawienia, instrukcje sterujące: warunkowa, powtarzania, skoku. Instrukcja blokowa. Funkcje, argumenty wywołania funkcji, zmienna liczba parametrów. Przekazywanie danych: przez wartość, przez wskazanie. Argumenty funkcji "main()". Zmienne globalne, lokalne, statyczne i rejestrowe. Dyrektywy preprocesora, makrodefinicje, pliki nagłówkowe, modułowa struktura programu. Wskaźniki do funkcji. Przykładowe programy w języku C.


Biblioteki standardowe języka C (2h).

Biblioteka standardowa (stdlib.h). Operacje formatowanego wejścia-wyjścia (stdio.h). Operacje na tekstach (string.h). Funkcje matematyczne (math.h).


Technologia programowania (2h).
Projektowanie programów: metoda zstępująca i wstępująca. Projektowanie algorytmów. Programowanie modularne. Pliki nagłówkowe, moduły programu, biblioteki, projekty. Kompilacja kodu źródłowego, optymalizacja kodu wynikowego, budowanie programu. Uruchamianie programu. Testowanie programu. Zintegrowane systemy programistyczne.Zakres laboratorium
W trakcie laboratorium studenci samodzielnie projektują, wykonują i uruchamiają proste programy o następującej tematyce:

 1. elementy obliczeń numerycznych

 2. podstawowe operacja na plikach tekstowych

 3. przeszukiwanie plików

 4. sortowanie danych

Literatura:

  Literatura podstawowa
  1. Kernigham B., Ritchie D., "Język ANSI C", WNT, Warszawa, 1994

  2. Banachowski L. i inni, "Algorytmy i struktury danych", WNT, Warszawa, 1996  Literatura uzupełniająca
  1. Ragen A., "Leksykon języka C", WNT, Warszawa, 1990

  2. Bielecki J., "ANSI C Libraries", WNT, Warszawa, 1990

  3. Wirth N., "Algorytmy + struktury danych = programy", WNT, Warszawa, 1988

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kurjata
Prowadzący grup: Robert Kurjata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.