Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika emisji i odbioru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ETRTM-IWP-TEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika emisji i odbioru
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Technika nadawania i odbioru )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TEM

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi układami nadajników i odbiorników radiokomunikacyjnych, radiofonicznych i telewizyjnych oraz z ich własnościami. Rozwiązania głównych bloków nadajników i odbiorników dla różnych zakresów częstotliwości, rodzajów modulacji i obszarów zastosowań . Podstawowe parametry nadajników i odbiorników oraz ich pomiary.

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawowymi układami nadajników i odbiorników radiokomunikacyjnych, radiofonicznych i telewizyjnych oraz z ich własnościami. Rozwiązania głównych bloków nadajników i odbiorników dla różnych zakresów częstotliwości, rodzajów modulacji i obszarów zastosowań . Podstawowe parametry nadajników i odbiorników oraz ich pomiary.


Treść wykładu

 • Podstawowe elementy toru radiowego, w tym ośrodek propagacji i źródła zakłóceń. Zastosowania łączy radiowych. Specyfika techniki małych mocy i dużych mocy. Parametry nadajników: moc wyjściowa, rodzaj modulacji, sprawność energetyczna, poziom składowych
  niepożądanych. Problemy kompatybilności elektromagnetycznej (2h).

 • Zakresy częstotliwości, rodzaje modulacji i poziom emitowanej mocy dla różnych systemów radiodyfuzji i radiokomunikacji. Przebiegi czasowe i widmo sygnałów zmodulowanych (2h). • Podstawowe problemy ze wzmacnianiem mocy zmodulowanych sygnałów w. cz. (modulacja FM, AM, SSB, modulacje cyfrowe). Warunki uzyskania wysokiej sprawności energetycznej wzmacniaczy mocy w. cz. Wymagane rodzaje wzmacniaczy mocy w. cz.: wzmacniacz telegraficzny, wzmacniacz liniowy, modulator amplitudy o dużej mocy wyjściowej, wzmacniacz szerokopasmowy (2h),

 • Elementy aktywne wzmacniaczy mocy w. cz. i ich parametry (lampy nadawcze, polowe i bipolarne tranzystory mocy). Elementy bierne mocy w. cz., ich parametry i metody pomiarów. Sposoby chłodzenia elementów mocy w. cz. (2h).


 • Podstawowe układy wzmacniaczy mocy w. cz., ich własności transmisyjne, sprawność energetyczna i zakres zastosowań. Wzmacniacze rezonansowe klasy C, D i E (wzmacniacze liniowe i modulatory amplitudy), wzmacniacze rezonansowe i szerokopasmowe klasy A i B
  (wzmacniacze liniowe) (4h).

 • Układy nadajników radiofonicznych, telewizyjnych i radiokomunikacyjnych dla różnych zakresów mocy i częstotliwości. Podstawowe parametry nadajników radiowych i telewizyjnych i ich pomiary (2h).


 • Podstawowe zagadnienia związane z odbiorem fal radiowych. Podstawowe układy konstrukcyjne odbiorników radiowych (schematy blokowe). Odbiorniki bezpośredniego wzmocnienia, odbiorniki z przemianą częstotliwości pojedynczą i wielokrotną. Zalety i wady
  przemiany częstotliwości (2h).

 • Wzmacniacze wielkiej częstotliwości na tranzystorach bipolarnych, polowych, wzmacniacze z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Optymalny punkt pracy tranzystora we wzmacniaczu. Zniekształcenia intermodulacyjne we wzmacniaczach w.cz.. Mieszacze diodowe, tranzystorowe (bipolarne, JFET, MOSFET) (2h).


 • Heterodyna. Generatory LC, kwarcowe. Układy syntezy zęstotliwości. Synteza niekoherentna. Pętla PLL. Układ DDS. Praktyczne układy syntezy częstotliwości (jedo- i wielostopniowe) (4h).


 • Selektywność odbiornika. Filtry LC, ceramiczne, kwarcowe, Filtry z falą powierzchniową. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości. Wzmacniacze-ograniczniki i wzmacniacze z regulacją wzmocnienia (2h).


 • Demodulacja (detekcja) sygnałów z modulacją amplitudy i częstotliwości. Demodulatory diodowe i tranzystorowe. Demodulatory częstotliwości diodowe i z układami scalonymi. Demodulacja sygnałów jednowsęgowych. Zniekształcenia w procesie demodulacji.
  Zastosowanie procesorów sygnałowych do demodulacji sygnałów (2h).

 • Specyficzne cechy konstrukcji odbiorników radiowych na różne zakresy częstotliwości i do różnych zastosowań. Odbiorniki radiokomunikacyjne i radiofoniczne. Odbiorniki radiotelefonów i telefonów bezprzewodowych. Odbiorniki częstotliwości wzorcowych.
  Odbiorniki telewizyjne. Odbiór sygnałów z modulacją cyfrową (4h).
 • Zakres laboratorium
  (4 ćwiczenia po 3h)
  Ćwiczenie l: Badanie rezonansowych wzmacniaczy mocy w.cz. klasy B, C, D i E
  Badanie wzmacniaczy klasy B, C, D i E przy pobudzeniu sygnałem o stałej amplitudzie i częstotliwości. Badanie wzmacniaczy klasy B i C przy wzmacnianiu sygnałów zmodulowanych amplitudowo. Pomiary mocy wyjściowej w.cz., sprawności energetycznej (bilans mocy), i
  statycznej charakterystyki modulacji amplitudy, pomiar widma sygnału wyjściowego w. cz. i poziomu składowych niepożądanych wzmacniaczy klasy B, C, D i E. Pomiary charakterystyki przejściowej wzmacniaczy klasy B i C.

  Ćwiczenie 2: Badanie układów modulacji amplitudy na dużym poziomie mocy.
  Badanie modulatora amplitudy w klasycznym dławikowym układzie modulacji kolektorowej ze wzmacniaczem akustycznym klasy B. Badanie modulatora amplitudy w układzie modulacji drenowej ze sterowanym, stabilizatorem wysokosprawnym. Pomiar statycznej charakterystyki
  modulacji kolektorowej (drenowej) wzmacniaczy mocy w. cz., pomiar charakterystyki dynamicznej i częstotliwościowej układów modulacji amplitudy.

  Ćwiczenie 3: Badanie układów odbiorczych w. cz.
  Badanie wzmacniacza w. cz.. Pomiar wzmocnienia i charakterystyki we/wy. Badanie poziomu harmonicznych na wyjściu wzmacniacza. Badanie mieszacza, pomiar tłumienia sygnału lustrzanego bez filtru i z filtrem. Pomiar charakterystyki przenoszenia filtru p.cz.. Pomiar charakterystyk
  we/wy wzmacniacza p. cz . z regulacją wzmocnienia i zmacniacza-ogranicznika.

  Ćwiczenie 4: Badanie układów demodulacji amplitudy i częstotliwości. Pomiary charakterystyki detektora diodowego dla modulacji amplitudy, pomiary charakterystyki przenoszenia demodulatora FM. Obserwacja zniekształceń w układach demodulacyjnych.

Literatura:

  1. Ryżko, J. Ebert: "Wzmacniacze rezonansowe i generatory mocy w.cz.", Warszawa 1968, WNT.

  2. Ebert, A. Fiok: "Obliczanie wzmacniaczy i generatorów mocy wielkiej częstotliwości", Warszawa 1971, WNT.

  3. Kazimierczuk, "Wysokosprawne źródła energii wielkiej częstotliwości", Prace naukowe, Elektronika z. 66, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1984.

  4. Kazimierczuk, D. Czarkowski: "Resonant Power Converters", J. Wiley & Sons, Ltd. New York, 1995.

  5. Haykin: "Communication Systems", 3ed J. Wiley & Sons, Ltd., 1994.

  6. Flynn, A. Mclachlan: "Ań introduction to RF circuits", J. Wiley & Sons, Ltd., 1994.

  7. Dąbrowski: "Nie tylko fonia i CW", Wyd. BOGMAR, Olsztyn 1994.

  8. Sivers, G. A. Zejtlenok: "Projktirowanie i techniceskaja espluatacia radioperedajuscich ustrojstw", Radio i swiaz`, Moskwa 1989.

  9. Bzowski: "Poradnik technika telewizji", WNT, Warszawa 1970.

  10. Lenkowski: "Technika odbioru radiowego", WNT, Warszawa 1970.

  11. W. W. Szachgiljan (red.): "Projektirowanie radioperedajuscich ustrojstw", Radio i swiaz`, Moskwa, 1984.

  12. N. N. Fomin (red.): "Radiopriemnye ustrojstva", Radio i sviaz`, Moskwa 1996.


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kazubski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kazubski
Prowadzący grup: Wojciech Kazubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kazubski
Prowadzący grup: Wojciech Kazubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kazubski
Prowadzący grup: Wojciech Kazubski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Modzelewski
Prowadzący grup: Juliusz Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.