Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informatyczne w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-IBxxx-MSP-SIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w medycynie
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

SIM

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

W ramach wykładu słuchacze zapoznają się z pojęciami występującymi w informatyce medycznej oraz stanem prawnym dotyczącym przetwarzania cyfrowych danych w ochronie zdrowia. Prezentowane są systemy informatyczne stosowane w ochronie zdrowia obecnie jak również plany rozwoju tych systemów. Omawiane są standardy kodowania i transmisji cyfrowych danych medycznych (XML, HL7) oraz kodowania diagnostycznych obrazów medycznych (DICOM). Słuchacze zapoznają się z systemami zarządzania bazami danych, modelem relacyjnym i językiem zapytań SQL. Poznają metody dostępu do baz danych z poziomu języka programowania. W ramach laboratorium i projektu uczestnicy nabywają umiejętności rozwiązywania wybranych zagadnień informatycznych występujących w komputerowych systemach medycznych związanych z przetwarzaniem i archiwizacją danych medycznych (na przykładzie danych obrazowych). Zdobywają doświadczenie w tworzeniu dokumentacji (UML) i realizacji projektu informatycznego w zespole.

Literatura:

Literatura i oprogramowanie:

 1. R. Rudowski (redakcja), Informatyka medyczna, PWN, 2004.
 2. R. Tadeusiewicz, Informatyka Medyczna, UMCS, Lublin, 2014
 3. R. Zajdel i inni, "Kompendium informatyki medycznej", Alfa-medica press 2003.
 4. E. Piętka, Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala, PWN, 2004.
 5. E. Kącki, J.L. Kulikowski i inni, "Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000", Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia, Exit 2003
 6. E.H. Shortliffe, L.E. Perreault, Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Springer Science & Business Media, 11.11.2013 – 856
 7. E.H. Shortliffe, J.J. Cimino (Eds.), Biomedical Informatics, Computer Applications in Health Care and Biomedicine, Springer, 25.05.2006 - 1037
 8. Jerôme Beranger, Medical Information Systems Ethics, 2015, Wiley-ISTE, ISBN: 978-1-84821-859-8
 9. K.H. Goldberg, XML. Szybki start. Wydanie II, Helion, 2014
 10. R. Harold, XML. Księga eksperta, Helion, 2001, ISBN837197275X
 11. T. Benson, G. Grieve, Principles of Health Interoperability, SNOMED, CT, HL7 and FHIR, Springer Verlag, 2016
 12. Howard Edidin, Vikas Bhardwaj, HL7 for BizTalk, Apress, 2014
 13. M. Pusz, Instrukcja stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, CSIOZ, E-Zdrowie P1, https://www.csioz.gov.pl
 14. David Clunie, DICOM 3.0 (standard draft), Medical Image Format Site, www.dclunie.com
 15. Oleg S. Pianykh, Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM): A Practical introduction and Survival Guide, Springer
 16. H.K. Huang, PACS and imaging informatics, Wiley-Liss, 2004.
 17. S.T.C. Wong, Medical Image Databases, Springer Science & Business Media, 2012
 18. D.J. Barret, Linux. Leksykon kieszonkowy, O’Reilly, Helion, 2017
 19. Stephen Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI
 20. T. Connoly & C. Begg, Systemy baz danych, Oficyna Wydawnicza ReadMe, Warszawa 2004
 21. R. Stephens, A.D. Jones, R. Plew, SQL w 24 godziny, SAMS, Helion, 2016
 22. Paul Wilton, John Colby, SQL. Od podstaw, Helion 2005
 23. R.T. Edwards, C# And ODBC, CreateSpace, 2018, ISBN-10: 1720611440
 24. J. Schmuller, UML in 24 hours, Sams Publishing, 2004
 25. M.J. Chonoles and J.A. Schardt, UML 2 for Dummies, Hungry Minds, 2003 ISBN:0764526146

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Smolik
Prowadzący grup: Waldemar Smolik, Damian Wanta, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Smolik
Prowadzący grup: Waldemar Smolik, Damian Wanta, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Smolik
Prowadzący grup: Waldemar Smolik, Damian Wanta, Przemysław Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)