Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Synteza reguł decyzyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-INSID-ISP-SRD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Synteza reguł decyzyjnych
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Systemy informacyjno decyzyjne )-Systemy informacyjno-decyzyjne-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SRD

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Cel przedmiotu w pierwszej jego części stanowi przedstawienie metodologii syntezy optymalnych reguł decyzyjnych dla wieloetapowych nieliniowych zadań, w warunkach niepewności, oraz pokazanie sposobów i możliwości wyznaczania tych reguł przy pomocy różnych wariantów metody programowania dynamicznego. Jednocześnie pokazane są trudności towarzyszące syntezie optymalnej w przypadku ogólnym. Druga część przedstawia praktyczne sposoby metody tworzenia reguł decyzyjnych (reguły parametryzowane, powtarzana optymalizacja wartości decyzji, układy uczące się) oraz warstwowych układów zarządzania i sterowania, a także przykłady ich zastosowania.

Pełny opis:

Cel przedmiotu w pierwszej jego części stanowi przedstawienie metodologii syntezy optymalnych reguł decyzyjnych dla wieloetapowych nieliniowych zadań, w warunkach niepewności, oraz pokazanie sposobów i możliwości wyznaczania tych reguł przy pomocy różnych wariantów metody programowania dynamicznego. Jednocześnie pokazane są trudności towarzyszące syntezie optymalnej w przypadku ogólnym. Druga część przedstawia praktyczne sposoby metody tworzenia reguł decyzyjnych (reguły parametryzowane, powtarzana optymalizacja wartości decyzji, układy uczące się) oraz warstwowych układów zarządzania i sterowania, a także przykłady ich zastosowania.


Treść wykładu

 • Zadanie syntezy optymalnej reguły (optymalnego prawa sterowania) w warunkach niepewności na skończonym horyzoncie czasu, formułowanie zadania, pierwotne i wtórne wskaźniki jakości, modele niepewności, zadanie syntezy stochastycznej, zadanie syntezy minimaksowej.

 • Metodyka i możliwości rozwiązania zadania syntezy optymalnej w układzie zamkniętym, dla skończonej liczby etapów decyzyjnych (skończony horyzont działania), z pełnym i niezakłóconym pomiarem stanu; metoda programowania dynamicznego; przykłady zadań optymalnej syntezy i ich rozwiązań, w tym zadanie liniowo-kwadratowe.

 • Zadania syntezy optymalnych reguł decyzyjnych dla nieskończonej liczby etapów (nieskończony horyzont działania): wskaźnik jakości z uwzględnieniem dyskonta (zadanie z dyskontem), wskaźnik w postaci wartości średniej kosztu i inne. Rozwiązanie zadania z dyskontem, warunki istnienia rozwiązania, równanie Bellmana, metody wyznaczania stacjonarnej reguły decyzyjnej w przypadku skończonej liczby wartości stanu.

 • Optymalna synteza reguł decyzyjnych w przypadku niepełnego i zakłóconego pomiaru stanu; algorytm programowania dynamicznego, statystyki wystarczające, zagadnienie filtracji i estymacji stanu. Efekt dualny i efekt ostrożności, własność separowalności. Zadanie liniowo-kwadratowo-gaussowskie (LQG).

 • Praktyczne sposoby podejmowania decyzji operacyjnych w warunkach niepewności: parametryzowane reguły decyzyjne o danej postaci, sterowanie i zarządzanie z powtarzaną optymalizacją decyzji, układy warstwowe.

 • Sposoby konstrukcji parametryzowanych reguł decyzyjnych: wykorzystanie reguł liniowych, sztucznych sieci neuronalnych oraz zbiorów rozmytych. Układy uczące się.

 • Bieżące podejmowanie decyzji (sterowanie) w oparciu o powtarzaną optymalizację w układzie otwartym oraz w oparciu o powtarzaną syntezę wykorzystującą uproszczony model niepewności, w tym model w postaci prognoz wielowariantowych. Przykłady współczesnych zastosowań reguł decyzyjnych do zarządzania (sterowania operacyjnego).

 • Warstwowe układy decyzyjne, układ sterowania procesem technologicznym i zagadnienie wyboru wielkości regulowanych. Przykład.
Zakres laboratorium
Laboratorium składa się z 6 ćwiczeń, realizowanych w zespołach 2-osobowych, podczas których studenci rozwiązują praktyczne zadania optymalnej syntezy z dziedziny ekonomii, sterowania systemami wodno-gospodarczymi, zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Ważną częścią każdego ćwiczenia jest samodzielna implementacja algorytmu optymalizacyjnego oraz weryfikacja poprawności, na drodze wielokrotnej symulacji sterowania, w układzie zamkniętym, dla różnych przebiegów zakłóceń.

Program laboratorium został pomyślany tak, by jego uczestnicy opanowali wszystkie podstawowe schematy decyzyjne oraz metody obliczeniowe, w tym: klasyczny algorytm stochastycznego programowania dynamicznego w zadaniach z horyzontem skończonym, algorytmy kolejnych przybliżeń oraz iteracji polityki w zadaniach nieliniowych z horyzontem nieskończonym, metodologię LQG w wersji standardowej oraz rozszerzonej (uwzględnienie nieliniowości modelu oraz wskaźnika jakości), zastosowanie metod gradientowych optymalizacji trajektorii sterowań (wraz z rozwiązaniem równania sprzężonego) w podstawowych wersjach sterowania predykcyjnego z kilkoma scenariuszami zakłóceń.
Podczas zajęć w laboratorium wykorzystywane jest środowisko Matlab oraz jego dwie biblioteki: Optimization oraz Control Toolbox.Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Zalecany2103B-ARxxx-ISP-POBOPodstawy badań operacyjnych

Literatura:

  1. Wybrane fragmenty książek oraz artykuły zalecane przez prowadzącego przedmiot, w tym fragmenty książki D.P.Bertsekas "Dynamic Programming; Deterministic and Stochastic Models", Prentice Hall, 1987.
  2. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: Krzysztof Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Malinowski
Prowadzący grup: Krzysztof Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.