Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-INSID-ISP-WDEC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie decyzji
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty podstawowe )-Systemy informacyjno-decyzyjne-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Systemy informacyjno decyzyjne )-Systemy informacyjno-decyzyjne-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WDEC

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w tematykę komputerowych systemów wspomagania decyzji. Wykład rozpoczyna się od przedstawienia podstaw teoretycznych wspomagania decyzji. Następnie omawiana jest rola systemów komputerowych we wspomaganiu procesów decyzyjnych oraz elementy składowe takich systemów. W trakcie kolejnych wykładów przedstawiane są najbardziej reprezentatywne techniki wykorzystywane we wspomaganiu decyzji. Omawiane są zagadnienia budowy modeli rzeczowych sytuacji decyzyjnej, budowy modeli preferencji oraz metody reprezentacji niepewności. Dużo uwagi poświęca się zagadnieniom właściwej organizacji danych, pod kątem wspomagania decyzji, a w szczególności tematyce hurtowni danych oraz narzędziom OLAP (On-Line Analytical Processing). Wykład jest wzbogacony prezentacją przykładowych systemów wspomagania decyzji.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w tematykę komputerowych systemów wspomagania decyzji. Wykład rozpoczyna się od przedstawienia podstaw teoretycznych wspomagania decyzji. Następnie omawiana jest rola systemów komputerowych we wspomaganiu procesów decyzyjnych oraz elementy składowe takich systemów. W trakcie kolejnych wykładów przedstawiane są najbardziej reprezentatywne techniki wykorzystywane we wspomaganiu decyzji. Omawiane są zagadnienia budowy modeli rzeczowych sytuacji decyzyjnej, budowy modeli preferencji oraz metody reprezentacji niepewności. Dużo uwagi poświęca się zagadnieniom właściwej organizacji danych, pod kątem wspomagania decyzji, a w szczególności tematyce hurtowni danych oraz narzędziom OLAP (On-Line Analytical Processing). Wykład jest wzbogacony prezentacją przykładowych systemów wspomagania decyzji.


Treść wykładu

 1. Podstawy wspomagania decyzji W1,W2
  Charakterystyka sytuacji decyzyjnej, zakres podejmowania decyzji, horyzont czasowy podejmowanych decyzji, charakter problemów, decydent, schematy podejmowania decyzji, analityczne podejście do podejmowania decyzji

 2. Wprowadzenie do komputerowych systemów wspomagania decyzji W3
  Systemy wspomagania decyzji a współczesne systemy informacyjne MIS,
  EIS, ES itd., definicja systemu wspomagania decyzji, struktura systemu wspomagania decyzji i charakterystyka elementów składowych

 3. Modelowanie sytuacji decyzyjnej

  • Analityczne modelowanie sytuacji decyzyjnej W4, W5
   Sytuacja decyzyjna a model, modelowanie analityczne sytuacji decyzyjnej, elementy składowe modelu sytuacji decyzyjnej, model rzeczowy sytuacji decyzyjnej

  • Modelowanie preferencji decydenta W6
   Koncepcja specyfikacji preferencji za pomocą funkcji realizacji celu, przykłady modelowania sytuacji decyzyjnej, metody rozwiązywania zadań analizy wielokryterialnej

  • Analiza wielokryterialna W7,W8,W9
   Podstawowe definicje, przegląd metod rozwiązywania zadań analizy wielokryterialnej

  • Metody reprezentacji niepewności W10
   Modele probabilistyczne, zbiory rozmyte i przybliżone

 4. Zarządzanie i analiza danych

  • Hurtownie danych i technologia OLAP W11, W12, W13
   Cechy hurtowni danych, architektura, modele danych, analiza wielowymiarowa OLAP

  • Exploracja i analiza danych (W14)
   Eksploracja i analiza danych jako narzedzia wspomagania decyzji

 5. Implementacja systemów wspomagania decyzji W15 (2h).
  Problematyka implementacji systemów wspomagania decyzji
Zakres laboratorium
W ramach laboratorium studenci mają możliwość praktycznego rozwiązania zadań modelowania sytuacji decyzyjnej oraz budowy prostych systemów wspomagających decyzje. W laboratorium dostępna jest szeroka gama różnych narzędzi komputerowych, począwszy od oprogramowania specjalizowanego (np. pakietu Expert Choice, wykorzystującego metodologię hierarchii analitycznej) do oprogramowania SAS Institute (jednego z najczęściej wykorzystywanego oprogramowania na rynku komercyjnym). Studenci korzystają również z grupy programów opracowanych w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Dostępny jest również zbudowany na potrzeby laboratorium system symulacji rynku z działającymi przedsiębiorcami, który umożliwia testowanie budowanych systemów.

Opis poszczególnych ćwiczeń:

 1. Wielokryterialny problem wyboru z dyskretnego zbioru decyzji dopuszczalnych

  • Metoda hierarchii analitycznej - ExpertChoice L1

  • Metoda hierarchii analitycznej - ExpertChoice L2

  • Metoda punktu odniesienia - L3

 2. Modelowanie problemu decyzyjnego za pomocą modeli liniowych

  • Wprowadzenie do systemu DIDAS-L L4

  • Budowa złożonego modelu sytuacji decyzyjnej L5

  • Analiza z wykorzystaniem systemu DIDAS-L L6

  • Zapis modelu i funkcji skalaryzujacej z wykorzystaniem języka AMPL L7, L8

 3. Wprowadzenie do systemu SAS L9, L10

 4. Opracowanie założeń i budowa systemu wspomagania decyzji L11, L12, L13, L14

Literatura:

  1. Turban, E. (1995) Decision Support and Expert Systems. Prentice-Hall. London.
   2. Steuer, R.E. (1986) Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation, and Application. John Wiley & Sons. New York.

  2. 3. Lewandowski, A., Wierzbicki A.P. (Eds.) (1990), Aspiration Based Decision Support Systems, Springer. Springer Verlag, Berlin.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat, Adam Krzemienowski, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat, Tomasz Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Granat
Prowadzący grup: Janusz Granat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.