Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-INxxx-ISP-POEL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Elektronika )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

POEL

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi działaniami elektroniki, takimi jak: podstawy miernictwa elektrycznego, podstawy elektrotechniki i teorii obwodów oraz elementami półprzewodnikowymi w zakresie rozumienia zasady działania, budowy i technologii, zdobycia umiejętności opisu i analizy obwodów i układów.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi działaniami elektroniki, takimi jak: podstawy miernictwa elektrycznego, podstawy elektrotechniki i teorii obwodów oraz elementami półprzewodnikowymi w zakresie rozumienia zasady działania, budowy i technologii, zdobycia umiejętności opisu i analizy obwodów i układów.

Treść wykładu

 1. Wiadomości wstępne. Charakterystyka ogólna przedmiotu. Rozwój i znaczenie elektroniki. Wielkości fizyczne i jednostki używane w elektronice. Materiały stosowane w elektronice: przewodniki, izolatory i półprzewodniki - modele pasmowe. Zjawisko prądu elektrycznego w przewodniku. Pole elektromagnetyczne i jego cechy. Materiały półprzewodnikowe, budowa krystaliczna. Półprzewodniki samoistne i niesamoistne, przepływ prądu. Złącze p-n. (2h).
 2. Modelowanie zjawisk elektrycznych. Warunek quasi-stacjonarności. Sygnały elektryczne. Pojęcie dwójnika i czwórnia elektrycznego. Opór i przewodność przewodnika, prawo Ohma. Moc i energia prądu elektrycznego. Pojemnośc elektryczna, kondensatory. Indukcyjność własna cewki, indukcyjność wzajemna, transformator idealny. Źródła energii niezależne i źródła sterowane (4h).
 3. Obwody i sieci prądu stałego. Elementy obwodu. Prawa obwodów elektrycznych: prawo Ohma i prawa Kirchoffa. Równoważność obwodów. Źródła zastępcze. Analiza obwodów metodami przekształcenia i metodą superpozycji. Analiza sieciowa metodą praw Kirchoffa i metodą potencjałów węzłowych. Proste obwody nieliniowe prądu stałego. Analiza graficzna metodami prostej oporu i charakterystyki łącznej. Wyznaczanie punktu pracy tranzystora 5h).
 4. Metrologia elektryczna. Charakterystyka wielkości mierzonych. Pomiar, błąd pomiaru, metody pomiarowe. Podstawowe przrządy pomiarowe: oscyloskop, multimetr, generator funkcyjny, częstościomierz. Pomiary napięcia, prądu oraz rezystancji. Woltomierze, amperomierze, omomierze. Zasada działania, budowa w zakresie analogowym i cyfrowym oraz zastosowania (5h).
 5. Układy z wymuszeniami sinusoidalnie zmiennymi. Sygnał sinusoidalny i jego parametry. Elementy układów, dwójnki R, L, C.. Analiza czasowa prostych obwodów. Obraz wskazowy sygnału sinusoidalnego. Immitacje dwójników. Analiza układów metoda amplitud zespolonych. Wykresy wskazowe prądów i napięć. Zależności energetyczne i warunki na dopasowanie. Obwody rezonansu szeregowego i równoległego (6h).
 6. Układy z wymuszeniami okresowymi Sygnał okresowy, jego parametry i rozkład na szereg Fouriera, widmo amplitudowe i fazowe. Współczynniki zawartości harmonicznych. Analiza układów prądu okresowego (5h).
 7. Czwórniki i opis transmisyjny układów liniowych. Opis czwórników, parametry robocze. Transmitancje układu liniowego. Charakterystyka częstotliwości układów (3h).


Treść ćwiczeń
 1. Pojęcia podstawowe. Sygnały elektryczne: napięcie i prąd, ładunek i strumień. Moc i energia sygnału. Łączenie oporów, pojemności i indukcyjności. Dzielniki napięcia i prądu (2h).
 2. Analiza liniowych i nieliniowych układów prądu stałego. Równoważność układów. Metoda superpozycji. Źródła zastępcze. Analiza sieciowa. Proste układy nieliniowe (3h).
 3. Metrologia eletryczna. Pomiary wielkości elektrycznych. Wyznaczenie błędu pomiaru. Metody rozszerzenia zakresu woltomierzy i amperomierzy (1h).
 4. Analiza liniowych układów prądu sinusoidalnego zmiennego. Wyznaczenie amplitud zespolonych i immitancji dwójników. Przesunięcia fazowe między sygnałami i wykresy wskazowe. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej. Obwody rezonansowe (4h).
 5. Analiza liniowych układów prądu okresowego. Rozkład sygnału okresowego na szereg Fouriera. Widmo amplitudowe i fazowe sygnałów okresowych. Zastosowanie metody superpozycji do analizy (3h).
 6. Czwórniki - układy liniowe. Równania czwórników, ich parametry robocze. Transmitancje i charakterystyki częstotliwościowe prostuch układów (2h).


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CTxxx-ISA-EECELElectrical and Computer Engineering Laboratory5

Literatura:

  1. J. Osiowski, J.Szabatin: "Podstawy teorii obwodów". Tom I, II, III. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992, 1995.
  2. J. Dusza, G. Gorat, A. Leśniewski: "Podstawy miernictwa". Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
  3. P. Horowitz, W. Hill: "Sztuka elektroniki". Wydawnictwa Komunikacji i Łączności,1995.
  4. Praca zb. pod red. J. Szabatina i E. Śliwy: "Zbiór zadań z teorii obwodów". Skrypt Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza PW. 1991.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Michał Bohdanowicz, Jacek Gambrych, Jerzy Jędrachowicz, Marek Nałęcz, Jacek Sochoń, Edward Śliwa, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Karol Abratkiewicz, Michał Bohdanowicz, Jędrzej Drozdowicz, Jacek Gambrych, Damian Gromek, Jerzy Jędrachowicz, Konrad Markowski, Łukasz Maślikowski, Gustaw Mazurek, Jacek Misiurewicz, Marek Nałęcz, Grzegorz Nieradka, Tomasz Osuch, Grzegorz Pankanin, Rafał Rytel-Andrianik, Jacek Sochoń, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Michał Bohdanowicz, Jacek Gambrych, Jerzy Jędrachowicz, Marek Nałęcz, Tomasz Osuch, Edward Śliwa, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Michał Bohdanowicz, Jacek Gambrych, Damian Gromek, Jerzy Jędrachowicz, Krzysztof Kulpa, Maciej Linczuk, Konrad Markowski, Łukasz Maślikowski, Gustaw Mazurek, Marek Nałęcz, Grzegorz Nieradka, Tomasz Osuch, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)