Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy komutacji cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-TLSST-ISP-PKC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy komutacji cyfrowej
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Telekomunikacja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PKC

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje kanon pojęć i technik w zakresie struktur i zasad działania publicznych sieci telekomunikacyjnych (telefonicznych - PSTN i zintegrowanych - ISDN) z komutacją łączy. Wątkiem przewodnim wykładu są koncepcje i techniki realizacji usług telekomunikacyjnych w klasycznym środowisku technicznym o ograniczonych, wspólnych (współdzielonych) zasobach. Omawia się m.in.: charakterystyki usług telekomunikacyjnych i wpływ ich cech na zespół środków ich realizacji; sygnalizację (abonencką i międzycentralową) jako mechanizm koordynacji działań węzłów w systemie rozproszonym; komutację jako mechanizm zestawiania drogi połączeniowej; elementy teorii ruchu. Zagadnienia poruszane w trakcie wykładu są ilustrowane i pogłębiane podczas trzech ćwiczeń laboratoryjnych

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje kanon pojęć i technik w zakresie struktur i zasad działania publicznych sieci telekomunikacyjnych (telefonicznych - PSTN i zintegrowanych - ISDN) z komutacją łączy. Wątkiem przewodnim wykładu są koncepcje i techniki realizacji usług telekomunikacyjnych w klasycznym środowisku technicznym o ograniczonych, wspólnych (współdzielonych) zasobach. Omawia się m.in.: charakterystyki usług telekomunikacyjnych i wpływ ich cech na zespół środków ich realizacji; sygnalizację (abonencką i międzycentralową) jako mechanizm koordynacji działań węzłów w systemie rozproszonym; komutację jako mechanizm zestawiania drogi połączeniowej; elementy teorii ruchu. Zagadnienia poruszane w trakcie wykładu są ilustrowane i pogłębiane podczas trzech ćwiczeń laboratoryjnych

Treść wykładu

 1. Wprowadzenie. Kontekst: skuteczne i efektywne dzielenie się wspólnymi zasobami. System jako taki a system telekomunikacyjny. Granica systemu, jego cel (misja) i struktura wewnętrzna. System telekomunikacyjny "naiwny", zcentralizowany, rozproszony. Struktura sieci: aparaty końcowe (terminale), węzły komutacyjne (dostępowe, końcowe, tranzytowe), łącza abonenckie i międzycentralowe.

 2. Podstawowe pojęcia: usługa (jej przywołanie); sesja usługowa (jej ustanowienie), połączenie (jego zestawianie). Klasy usług: interaktywne (konwersacyjne, messaging, information retrieval) i rozsiewcze. Usługi przenoszenia i teleusługi. Usługi podstawowe i dodatkowe. Usługa powszechna. Usługi a sposoby ich skutecznej realizacji. Pojęcie komutacji. Komutacja łączy-kanałów, pakietów, wiadomości. "Komutacja bez komutacji" - zestawianie połączeń w systemach wykorzystujących wspólne medium transmisyjne. Techniki zwielokrotnienia. Technologie dostępu.

 3. Wewnętrzna struktura węzła komutacyjnego. Główny paradygmat działania sieci PSTN/ISDN: autonomia węzłów. "Krok" procesu łączeniowego. Scenariusz obsługi połączenia w sieci. Scenariusz obsługi zgłoszenia w węźle: wykrywanie zgłoszenia, preselekcja, zestawianie łącza, zaliczanie, rozłączanie. Funkcje elementarne systemu sterowania: przepatrywanie, realizacja procesu sekwencyjnego, odwołanie do bazy danych, wysterowanie sprzętu.

 4. Potrzeba koordynacji w systemie rozproszonym: sygnalizacja i jej protokoły. Metody opisu scenariuszy sygnalizacji (MSC). Problemy projektowania i implementacji poprawnego i użytecznego protokołu sygnalizacyjnego: cykl życiowy (rozwojowy), błędy konstrukcji protokołu. Metody opisu i projektowania systemów i procesów obsługowych (SDL). Zagadnienia standaryzacji.

 5. Sygnalizacja abonencka analogowa w sieci telefonicznej PSTN. Postać sygnałów. Realizacja po stronie aparatu końcowego - budowa klasycznego aparatu telefonicznego. Realizacja po stronie centrali końcowej - zespoły przyłączeniowe (abonenckie zespoły liniowe).

 6. Transmisja sygnału rozmównego. Transmisja w sieci: układ rozgałęźny, transmisja dwutorowa, zjawiska sprzężeń i echa. Nowoczesna sieć PSTN - transmisja cyfrowa. BORSCHT. Przekształcenie PCM - zasady, realizacja.

 7. Komutacja sygnału dyskretnego. Komutator czasowy - koncepcja, schemat ideowy, zastosowania. Potrzeba komutacji sygnałów w wielu strumieniach zwielokrotnionych - komutator przestrzenny. Złożone struktury pól komutacyjnych. Synchronizacja strumienia: mechanizm porządkujący - bufor elastyczny, zjawisko poślizgów. Synchronizacja sieci. Własności strukturalne pól wielosekcyjnych - twierdzenie Closa.

 8. Sieć ISDN. Geneza, charakterystyczne cechy, realizowane usługi przenoszenia i wspierane teleusługi. Sygnalizacja DSS1: koncepcja, realizacja fizyczna, protokoły warstwy 1, 2 i 3.

 9. Usługi dodatkowe i ich obsługa sygnalizacyjna. Usługi multimedialne. Aparaty końcowe i urządzenia zakończeniowe o rozszerzonej funkcjonalności - koncepcja NT1+, AO/DI.

 10. Sygnalizacja międzycentralowa. Rys historyczny - systemy CCS, techniczna realizacja przesyłania sygnałów liniowych i rejestrowych. Idea systemów CCS. Protokół sygnalizacji międzycentralowej ISUP.

 11. Protokół ISUP jako część systemu sygnalizacji SS7. Zestawianie połączeń i realizacja usług z użyciem protokołu ISUP i DSS1. Zagadnienia współpracy protokołów. Struktura i pozostałe protokoły systemu SS7.

 12. Podstawy teorii ruchu telekomunikacyjnego. Miary ruchu, wzory Erlanga.

 13. Alternatywne struktury sterowania - koncepcja i zastosowania sieci inteligentnej, rola systemu sygnalizacji SS7. Rozwiązania klasyczne na tle sieci nowej generacji. Zagadnienia niezawodności: wymagania, struktury systemów sterowania, mechanizmy niezawodności. 14. Zakres laboratorium
  Ćwiczenie 1: Proces łączeniowy a cyfrowy protokół sygnalizacji abonenckiej DSS1


  a) Zapoznanie się z centralą abonencką ISDN (DGT 3450), terminalami abonenckimi ISDN i monitorami sygnalizacji.

  b) Symulacja komputerowa procesu obsługi zgłoszenia w centrali telefonicznej o rozproszonej strukturze wewnętrznej - elementy specyfikacji i weryfikacji protokołów sygnalizacyjnych.

  c) Obserwacja i analiza protokołu sygnalizacji abonenckiej DSS1 przy realizacji różnorodnych usług, w warunkach symulowanych (symulacja komputerowa) i rzeczywistych (w działającej instalacji ISDN, z użyciem monitora sygnalizacji).


  Ćwiczenie 2: Komutacja elektroniczna


  a) Cyfrowe pola komutacyjne dla komutacji kanałów. Analiza działania komutatorów i pól komutacyjnych o złożonej strukturze, z uwzględnieniem blokady wewnętrznej (symulacja).

  b) Alternatywna realizacja kontrolowanego przenoszenia strumienia cyfrowego pomiędzy "portami" - struktury ze wspólnym medium transmisyjnym (jak w klasie sieci LAN). Przewidywanie i obserwacja zjawisk zachodzących przy korzystaniu ze wspólnego zasobu. Analiza własności na bazie symulacji komputerowej.


  Ćwiczenie 3: Zależności ruchowe.


  Przewidywanie i obserwacja zachowania systemów masowej obsługi. Model Erlanga (symulacja komputerowa).

Literatura:

  1. A.Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji. WNT, 1990, 1998 (wyd.zmienione)

  2. K.Brzeziński: Istota sieci ISDN. Oficyna Wydawnicza PW, 1999

  3. M.Dąbrowski (red.): Sterowanie i oprogramowanie w telekomunikacyjnych sieciach zintegrowanych. WKiŁ, 1990

  4. G.Danilewicz, W.Kabaciński: System Sygnalizacji nr 7. WKŁ, 2005

  5. F.J.Redmill, A.R.Valdar: SPC Digital Telephone Exchanges. Peter Peregrinus, 1990

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński, Mariusz Mycek, Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński, Mariusz Mycek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński, Mariusz Mycek, Artur Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński, Dariusz Bursztynowski, Mariusz Mycek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.