Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy teletransmisyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-TLSST-ISP-STTR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy teletransmisyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Systemy i sieci telekomunikacyjne-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Telekomunikacja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

STTR

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Plezjochroniczne systemy teletransmisyjne (PDH), synchroniczne systemy teletransmisyjne (SDH), topologie sieci transmisyjnych, metody protekcji i restoracji sieci, źródła synchronizacji i sieci synchronizacyjne, urządzenia synchroniczne.

Pełny opis:

Plezjochroniczne systemy teletransmisyjne (PDH), synchroniczne systemy teletransmisyjne (SDH), topologie sieci transmisyjnych, metody protekcji i restoracji sieci, źródła synchronizacji i sieci synchronizacyjne, urządzenia synchroniczne.


Treść wykładu

 1. Geneza systemów teletransmisyjnych, definicja systemu, zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości, czasu, długości fali, podstawy transmisji analogowej i cyfrowej, zalety i wady, podział systemów.

 2. Systemy plezjochroniczne, hierarchia europejska i amerykańska PDH, sygnały 2 Mb/s, struktura ramki i wieloramki, zasady fazowania ramki i wieloramki, metodyka wyboru długości i postaci wzoru fazowania.

 3. Metodyka kontrolowania on line i off line jakości transmisji w systemach 2 Mb/s.

 4. Systemy PDH drugiego i wyższych rzędów. Przeplot bitowy, struktury ramek. Zasady i potrzeby dopełniania (plezjochronizm), dopełnianie dodatnie i ujemne. Wady systemów PDH.

 5. Podstawy systemów synchronicznych. Pojęcie kontenera, kontenera wirtualnego, jednostki sygnałowej, grupy jednostek, jednostki administracyjnej, modułu transportowego. Struktury zwielokrotniania.
 6. Pojęcia sekcji, ścieżek transmisyjnych wyższego i niższego rzędu, droga cyfrowa. Budowa modułu transportowego. Nagłówki RSOH i MSOH. Fazowanie ramki modułu. Badanie on line błędów blokowych (metoda BIPn).

 7. Moduły transportowe wyższych rzędów. Budowa kontenerów wirtualnych wyższego i niższego rzędu. Informacje przesyłane w nagłówkach POH.
 8. Kolokwium 1

 9. Pojęcie wskaźnika, funkcje wskaźnika, adresowanie, dopełnianie, wskazanie konkatenacji, sygnalizacja początku transmisji. Pamięć elastyczna. Istota konkatenacji.

 10. Istota odwzorowania sygnałów zewnętrznych w kontenery. Dopełnianie w fazie odwzorowania. Odwzorowanie sygnałów hierarchii plezjochronicznej E4, E3 i E1. Odwzorowanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Odwzorowanie komórek ATM, ramek HDLC i innych sygnałów.

 11. Synchronizacja urządzeń i sieci. Typy zegarów generujących sygnał synchronizacji. Metody oceny jakości zegarów i parametrów sygnałów taktowania. Zasady dystrybucji sygnału synchronizacji w sieci SDH. Rola zegarów klasy SSU.

 12. Struktury sieci SDH. Topologia punkt-punkt, pierścień jednokierunkowy, dwukierunkowy dwuwłóknowy i czterowłóknowy, pierścienie wielokrotne. Porównanie typów pierścieni. Zabezpieczenie linii, zabezpieczenie ścieżek, zabezpieczenie typu 1+1 i 1:1 i M:N. Struktury kratowe i ich zabezpieczenie. Restoracja sieci.

 13. Budowa funkcjonalna urządzenia SDH. Bloki funkcjonalne. Typy urządzeń SDH: regeneratory, wzmacniacze, multipleksery końcowe, liniowe, multipleksery transferowe ADM, przełącznice cyfrowe SDXC.
 14. Elementy utrzymania systemów i sieci synchronicznych. Sygnalizacja alarmowa sprzętowa i systemowa. Związki przyczynowo skutkowe alarmów. Detekcja i generacja alarmów systemowych.

 15. Pomiary systemów i sieci SDH. Ocena jakości dróg , ścieżek i sekcji w fazie uruchamiania, eksploatacji i usuwania awarii. Pojęcia sekund z błędami i sekund z poważnymi zakłóceniami.

 16. Kolokwium 2 (końcowe) 17. Zakres laboratorium
  1. Systemy PCM.

  2. Kodowanie delta.

  3. Synchronizacja.

  4. Systemy abonenckie.

  5. Testowanie sygnalizacji alarmowej.

  6. Urządzenia transmisyjne i zarządzanie nimi.

Literatura:

  1. Preskrypt; Pomoce dydaktyczne - Laboratorium metod modulacji. Zeszyt 63.

  2. W.Majewski, J.Miłek (red); Teletransmisyjne systemy cyfrowe. WKŁ, Warszawa 1978

  3. A.Dąbrowski, S.Kula (red.); Systey i sieci SDH. WKŁ, Warszawa 1996

  4. Instrukcje do ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Przemysław Dymarski, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Przemysław Dymarski, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Przemysław Dymarski, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Przemysław Dymarski, Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kula
Prowadzący grup: Sławomir Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.