Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy techniki wielkiej częstotliwości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-ETRTM-IWP-PTWM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki wielkiej częstotliwości
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Technika nadawania i odbioru )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PTWM

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Pierwsza część wykładu obejmuje główne własności i zastosowania mikrofal i linii przesyłowych. Przedstawiony jest obwodowy oraz macierzowy opis obwodów mikrofalowych. Dyskutowany jest problem dopasowania w obwodach mikrofalowych. W drugiej części wykładu przedstawiono własności i zastosowania głównych typów prowadnic falowych. W następnych częściach wykładu przedstawiona jest zasada działania i własności mikrofalowych przyrządów ferrytowych i biernych. Dyskutowane są także główne problemy pomiarów w zakresie mikrofalowym. W ostatniej części wykładu przedstawione są główne problemy generacji, wzmacniania, modulacji i detekcji mikrofal.

Pełny opis:

Pierwsza część wykładu obejmuje główne własności i zastosowania mikrofal i linii przesyłowych. Przedstawiony jest obwodowy oraz macierzowy opis obwodów mikrofalowych. Dyskutowany jest problem dopasowania w obwodach mikrofalowych. W drugiej części wykładu przedstawiono własności i zastosowania głównych typów prowadnic falowych. W następnych częściach wykładu przedstawiona jest zasada działania i własności mikrofalowych przyrządów ferrytowych i biernych. Dyskutowane są także główne problemy pomiarów w zakresie mikrofalowym. W ostatniej części wykładu przedstawione są główne problemy generacji, wzmacniania, modulacji i detekcji mikrofal.

Treść wykładu

 1. Zakres wielkich częstotliwości. Zakresy fal elektromagnetycznych. Źródła i konsekwencje odrębności zakresu mikrofalowego. Specyfika elementów biernych i czynnych w zakresie b.w.cz.(2 h)

 2. Własności i zastosowania mikrofal. Główne przyczyny i etapy
  rozwoju techniki mikrofalowej. Przegląd głównych własności mikrofal i
  związanych z tym zastosowań. (2 h)

 3. Obwodowy opis prowadnic falowych. Napięcia i prądy w liniach
  długich. Współczynnik odbicia i współczynnik fali stojącej. Impedancja
  wejściowa. Transformacja impedancji w linii długiej. (4 h)

 4. Wykres kołowy impedancji. Konstrukcja kołowego wykresu
  impedancji. Podstawowe operacje na wykresie kołowym impedancji.(2 h)

 5. Dopasowanie impedancji w układach mikrofalowych. Pojęcie
  dopasowania w zakresie mikrofalowym. Konsekwencje dopasowania i
  niedopasowania w układach mikrofalowych. Metody dopasowania impedancji.
  (4 h)

 6. Macierzowy opis obwodów mikrofalowych. Macierze Z i Y. Macierz
  łańcuchowa. Macierz rozproszenia. Interpretacja fizyczna wyrazów
  macierzy rozproszenia. Obliczenia z zastosowaniem macierzy
  rozproszenia.(4 h)

 7. Prowadnice falowe. Zasada separacji rodzajów fal. Podstawowe
  własności i zastosowania linii współosiowych, paskowych i falowodów.
  Porównanie własności i zastosowań różnych prowadnic falowych.
  Połączenia między różnymi prowadnicami falowymi. (2 h)

 8. Mikrofalowe przyrządy ferrytowe. Mechanizm oddziaływania między
  ferrytem i polem elektromagnetycznym. Zasada działania podstawowych
  izolatorów i cyrkulatorów ferrytowych. Rezonatory i filtry
  ferrimagnetyczne. Zastosowania mikrofalowych przyrządów
  ferrytowych. (2 h)

 9. Elementy i podzespoły bierne. Obciążenia dopasowane. Tłumiki i
  przesuwniki fazy. Sprzęgacze kierunkowe. Filtry mikrofalowe. (2 h)

 10. Podstawowe pomiary mikrofalowe. Specyfika pomiarów w zakresie
  mikrofalowym. Pomiary mocy i detekcja sygnałów. Pomiary częstotliwości.
  Szczelinowa linia pomiarowa. Analizatory obwodów mikrofalowych. (2 h)

 11. Generacja i wzmacnianie sygnałów mikrofalowych. Dioda Gunna.
  Tranzystory mikrofalowe. Układy generatorów i wzmacniaczy.
  Przestrajanie i powielanie częstotliwości. Generacja i sumowanie dużych
  mocy. (2 h)

 12. Modulacja i detekcja sygnałów mikrofalowych. Diody PIN,
  waraktorowe i Schottky?ego. Modulacja i detekcja amplitudy. Modulacja i
  detekcja fazy. Mieszacze mikrofalowe. (2 h)


Zakres laboratorium
Pomiary prowadnic mikrofalowych (3 godz.)

Pomiary obwodów mikrofalowych (3 godz.)

Badanie mikrofalowych przyrządów ferrytowych (3 godz.)

Badanie wzmacniaczy i generatorów mikrofalowych (3 godz.)

Ćwiczenie kontrolne (3 godz.)

Literatura:

  Literatura podstawowa

  1. J. A. Dobrowolski: Technika wielkich częstotliwości, Oficyna Wyd. PW, 1998 (bibl. IR - 40 egz.)

  2. J. A. Dobrowolski: Technika wielkich częstotliwości - zadania,
   Oficyna Wyd. PW, 1996

  3. S. Rosłoniec: Liniowe obwody mikrofalowe - metody analizy i
   syntezy, WKiŁ, 1999 (bibl. IR - 25 egz.)

  Literatura uzupełniająca

  1. B. Galwas: Wielowrotniki i rezonatory mikrofalowe, Wydawnictwa
   PW, 1980

  2. B. Galwas: Miernictwo mikrofalowe, WKŁ, 1985 (bibl. IR - 5 egz.)

  3. B. Galwas: Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe,
   WKŁ, 1991

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Gryglewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Gryglewski
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Gryglewski
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Gryglewski
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Gryglewski
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Gryglewski
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)