Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INIIT-ISP-GKOM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika komputerowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Informatyka, Inżynieria oprogramowania-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Informatyka, Sztuczna inteligencja-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

GKOM

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami i algorytmami stosowanymi w grafice komputerowej. Wykład pokazuje kluczowe pojęcia i algorytmy grafiki komputerowej. Na wstępie omówione są typowe architektury potoku przetwarzania i generowania obrau oraz pojęcia grafiki wektorowej i rastrowej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących stosowanych modeli barw. W dalszej części wykład dotyczy zagadnień grafiki 3D. Omawiane są metody i algorytmy dotyczące modelowania i wizualizacji scen trójwymiarowych, generowania grafiki wysokiej jakości oraz animacji komputerowej.

Pełny opis:


Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami i algorytmami stosowanymi w grafice komputerowej. Wykład pokazuje kluczowe pojęcia i algorytmy grafiki komputerowej. Na wstępie omówione są typowe architektury potoku przetwarzania i generowania obrau oraz pojęcia grafiki wektorowej i rastrowej z uwzględnieniem zagadnień dotyczących stosowanych modeli barw. W dalszej części wykład dotyczy zagadnień grafiki 3D. Omawiane są metody i algorytmy dotyczące modelowania i wizualizacji scen trójwymiarowych, generowania grafiki wysokiej jakości oraz animacji komputerowej.Treść wykładu


 1. Wstęp do grafiki komputerowej (typowy tor obliczeń, wyświetlanie
  obrazów) (1h).

 2. Grafika rastrowa (podstawowe algorytmy: odcinek, okrąg,
  wypełnianie, obcinanie, zwalczanie zakłóceń) (4h).

 3. Barwa w grafice komputerowej (2h).

 4. Przekształcenia geometryczne 2D i 3D (2h).

 5. Krzywe i powierzchnie Béziera (1h).

 6. Modelowanie brył (CSG), Brep, sweep, octree, reprezentacja
  wolumetryczna) (2h)

 7. Rzutowanie, eliminacja powierzchni niewidocznych (2h).

 8. Metody renderingu powierzchni (cieniowanie płaskie, Gourauda,
  Phonga, metoda śledzenia promieni, tekstury) (3h).

 9. Animacja (1h).

 10. Procesory graficzne (1h).

 11. Stereoskopia i monitory 3D (1h).

 12. Sztuczna rzeczywistość (1h).

 13. Formaty i standardy graficzne (1h).

 14. Wprowadzenie do przetwarzania obrazów (2h).

 15. Kompresja obrazów (2h)

 16. Kolokwia (4h).


  Zakres laboratorium

  Celem zajęć laboratoryjnych jest pogłębienie zdobytej wiedzy i jej praktyczne zastosowanie z użyciem narzędzi dostępnych na rynku. Zadania pozwalają zapoznać się z narzędziami i typowymi zadaniami grafiki wektorowej, rastrowej oraz modelowania, wizualizacji i animacji 3D. Studenci przygotowują także program wykorzystujący do animowania prostej sceny bibliotekę OpenGL.
  Zadanie programistyczne OpenGL zostało przygotowane i jest realizowane z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning). W szczególności zespoły otrzymują dość ogólne sformułowanie problemu, który należy doprecyzować i zaimplementować zgodnie z ustalonym przez zespół harmonogramem. Rozpoczęcie programowania w OpenGL ułatwiają przygotowane materiały instruktażowe a śledzenie postępu projektu umożliwia system pracy grupowej.Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103A-CSCSN-ISA-ECOGRComputer Graphics5
103A-CSCSN-ISA-ECOGRComputer Graphics4
Literatura:


  1. Foley J. i in., Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT 1995,
   2002

  2. Zabrodzki J. (red.), Grafika komputerowa, WNT 1994

  3. Malina W., Smiatacz M., Metody cyfrowego przetwarzania obrazów,
   EXIT 2008


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gracki, Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Rajmund Kożuszek, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbała, Rajmund Kożuszek
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Zbigniew Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gracki, Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Rajmund Kożuszek, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gracki, Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Rajmund Kożuszek, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Łukasz Dąbała, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Rajmund Kożuszek, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Kożuszek, Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Krzysztof Chabko, Krzysztof Gracki, Henryk Kowalski, Marek Pawłowski, Cezary Stępień, Zbigniew Szymański, Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 102 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 102 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabrodzki
Prowadzący grup: Jan Zabrodzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.