Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie zdarzeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INxxx-ISP-PROZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie zdarzeniowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody programowania )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PROZ

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wykład i projekt. Wykład ma na celu zapoznanie z zasadami pisania programów interakcyjnych i wielowątkowych z wykorzystaniem podstawowych klas i komponentów języka Java 6. Zakłada się znajomość języka C++ i zasad programowania obiektowego. Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego. Zajęcia projektowe zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia..

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje wykład i projekt. Wykład ma na celu zapoznanie z zasadami pisania programów interakcyjnych i wielowątkowych z wykorzystaniem podstawowych klas i komponentów języka Java 6. Zakłada się znajomość języka C++ i zasad programowania obiektowego. Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego.Zajęcia projektowe zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia.


Treść wykładu

 • Informacje wstępne o środowisku języka Java: Język, program
  źródłowy, kompilator, maszyna wirtualna, biblioteki API, konfiguracja
  JDK, pakiety. Podstawowe elementy programu, typy języka Java, typy
  wbudowane, stałe, zmienne, operatory i wyrażenia, instrukcje
  strukturalne i sterujące - porównanie z C++. Bloki, zakresy
  interpretacji nazw. Obsługa sytuacji wyjątkowych.

 • Klasy i obiekty, definiowanie klas, tworzenie obiektów,
  cykl życia obiektu, odśmiecanie pamięci. Definiowanie metod,
  przeciążenie, sygnatury, metody statyczne, abstrakcyjne,
  synchronizowane. Tablice. Dziedziczenie i polimorfizm. Interfejsy.
  Zarządca bezpieczeństwa. Systemowe obiekty wejścia/wyjścia.

 • Przegląd klas i pakietów podstawowych. Klasy pakietu
  java.lang (Object, obiektowe klasy numeryczne, klasa String, hierarchia
  wyjątków, System, Runnable, Thread). Klasy pakietu java.util,
  java. math, java.io.

 • Java Beans: idea i konstrukcja, indekser, wzorzec
  projektowy obserwator, powiadamianie o zmianie własności, kontrola i
  zatwierdzanie zmiany własności. Trwałość obiektów. Odzwierciedlenie i
  introspekcja.

 • Programowanie wielowątkowe: Sytuacje wymagające
  współbieżności, reagowanie na zdarzenia i wątki. Tworzenie wątków,
  wątek główny, wątki - demony. Stany wątków, priorytety. Anomalie w
  programach wielowątkowych, wyścigi, impas, synchronizowanie wątków;
  instrukcje synchronizujące, metody synchronizowane, monitory.

 • Wzorzec Model-View-Controller: okoliczności stosowania,
  alternatywy.

 • Programowanie interfejsu: Abstract Window Toolkit -
  elementy interfejsu, zdarzenia.

 • Programowanie interfejsu: Swing

 • Programowanie interfejsu: Swing cd.

 • Klasa Aplet

 • Klasa Graphics

 • Programowanie zaawansowane wejścia/wyjścia

 • Kod uogólniony (generics). Kolekcje.

 • Komunikacja sieciowa - gniazdka, obsługa http, RMI, JMS.

 • Mechanizm adnotacji.


Zakres projektu
Celem projektu jest poznanie zasad projektowania, uruchamiania i testowania przenośnych programów napisanych w języku Java (aplikacji i apletów) wykorzystujących graficzny interfejs użytkownika i techniki programowania współbieżnego.


Przedmioty podobne
Kod przedmiotuNazwa przedmiotuDyskonto ECTS
103B-xxxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103B-xxxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103A-TExxx-ISP-PROZEProgramowanie zdarzeniowe4
103A-TExxx-ISP-PROZEProgramowanie zdarzeniowe3
103A-ELxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1
103A-ELxxx-ISP-PPOJPraktyka programowania obiektowego w języku Java1

Literatura:

Mary Campione, Kathy Walrath, Hunt: The Java Tutorial, online:

http://java.sun.com/docs/books/tutorialKathy Walrath, Mary Campione: The JFC Swing Tutorial. online:

http://java.sun.com/docs/books/tutorial


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Mariusz Kamola, Mateusz Klimaszewski, Piotr Witoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 136 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 136 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Piotr Andruszkiewicz, Konrad Grochowski, Jakub Koperwas, Mateusz Modrzejewski, Roman Podraza, Dominik Ryżko, Leszek Śliwa, Piotr Witoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Mariusz Kamola, Mateusz Klimaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Konrad Grochowski, Mateusz Modrzejewski, Roman Podraza, Łukasz Skonieczny, Leszek Śliwa, Piotr Witoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Piotr Arabas, Mariusz Kamola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Łukasz Dąbała, Konrad Grochowski, Marek Kozłowski, Mateusz Modrzejewski, Roman Podraza, Leszek Śliwa, Piotr Witoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Mariusz Kamola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Mariusz Kamola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Mariusz Kamola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kamola
Prowadzący grup: Mariusz Kamola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Podraza
Prowadzący grup: Roman Podraza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)