Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy telekomunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INxxx-ISP-PTT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy telekomunikacji
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy systemów )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PTT

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami działania nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, zasadami przetwarzania sygnałów (kodowanie transmisyjne, modulacja, kodowanie nadmiarowe) oraz z zasadami działania systemów teletransmisyjnych. Omawiana jest koncepcja telefonicznej sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) oraz systemy telefonii bezprzewodowej GSM i UMTS pod kątem struktury dostępu abonenckiego i oferowanych usług.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami działania nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, zasadami przetwarzania sygnałów (kodowanie transmisyjne, modulacja, kodowanie nadmiarowe) oraz z zasadami działania systemów teletransmisyjnych. Omawiana jest koncepcja telefonicznej sieci cyfrowej z integracją usług (ISDN) oraz systemy telefonii bezprzewodowej GSM i UMTS pod kątem struktury dostępu abonenckiego i oferowanych usług.

Treść wykładu
Wprowadzenie (2h)

Zapoznanie z tematyką wykładu, przedstawienie modelu systemu
telekomunikacyjnego oraz omówienie podstawowych pojęć z zakresu
trasmisji danych. Przedstawienie problematyki standaryzacji w
telekomunikacji - organizacje standaryzacyjne (ITU, ETSI)Kodowanie źródła (2h)

Analiza sygnału audio w dziedzinie czasu i częstotliwości. Cyfryzacja
sygnału audio - próbkowanie i kwantyzacja. Techniki kompresji.
Omówienie standardu PCM.Metody zabezpieczania danych przed błędami (6h)

Twierdzenie Shannona. Porównanie wad i zalet systemów ARQ i FEC.
Parametry i możliwości korekcyjne kodów nadmiarowych. Kody blokowe:
kody z kontrolą parzystości, kody cykliczne, kody Reeda-Solomona.
Przedstawienie protokołu HDLC jako przekładu systemu ARQ. Kodowanie
splotowe i algorytm Viterbiego. Zastosowanie kodowania nadmiarowego w
systemie telefonii komórkowej GSM.Transmisja w paśmie podstawowym (4h)

Transmisja synchroniczna i start-stopowa, widma sygnałów elementarnych,
okresowych i losowych. Przedstawienie najczęściej stosowanych kodów
transmisyjnych, cel i zasada operacji skramblingu, twierdzenie Nyquista.Modulacje cyfrowe (2h)

Pojęcie szybkości modulacji i efektywności widmowej. Omówienie
modulacji binarnych ASK, PSK i FSK oraz modulacji wielowartościowych
QAM. Przedstawienie celu stosowania kodowania różnicowego.Współczesne metody transmisji w systemach bezprzewodowych (2h)

Przedstawienie problemu interferencji i wielodrogowości, transmisja w
paśmie poszerzonym - spread spectrum i transmisja wielotonowa OFDM.
Metody wielodostępu: TDMA, FDMA i CDMA.Współczesne systemy telefoniczne (6h)

Pojęcie komutacji kanałów i pakietów, sygnalizacja abonencka
impulsowa i DTMF, dostęp analogowy POTS, struktura dostępu abonenckiego
w ISDN, koncepcja sieci zintegrowanych ISDN, usługi w sieci ISDN,
protokół sygnalizacyjny DSS1, modemy xDSLSystemy telefonii komórkowej (2h)

Schemat blokowy systemu GSM, podstawowe parametry systemu GSM, usługi w
telefonii komórkowej GSM. Systemy transmisji w 2.5G - GPRS, HSCSD,
EDGE. Podstawowe parametry systemu UMTS i jego rozszerzenia HSPA.Bezprzewodowe systemy transmisji danych (2h)

Sieci bezprzewodowe PAN, LAN, MAN i WAN, systemy satelitarne -
podstawowe parametry i przykłady współczesnych sieci (Bluetooth, WLAN,
WIMAX).Zakres laboratorium
Modulacja PCM telefonicznego sygnału mowy. Analiza sygnału mowy.
Analiza parametrów próbkowania i kwantowania. Badanie wpływu
charakterystyki kanału na jakość sygnału mowy.Badanie protokołu HDLC. Badanie efektywnej szybkości transmisji w sytemach ARQ: SAW, GBN i SR w zależności od długości bloku, jakości
kanału, szybkości transmisji i opóźnienia. Wybór optymalnej długości
ramki i metody ARQ w systemach kablowych i bezprzewodowych.Pomiar BER w kanale AWGN ze zniekształceniami nieliniowymi. Badanie BER systemu z pojedynczą nośną i systemu wielotonowego z modulacjami QPSK i 16 QAM. Badanie wpływu zniekształceń nieliniowych powodowanych przez wzmacniacz dużej mocy na jakość transmisji w systemie OFDM.

Literatura:

  1. A. Dabrowski"Podstawy transmisji cyfrowej"
  2. K. Wesołowski "Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych"

  3. K. Wesołowski "Systemy radiokomunikacji ruchomej"

  4. S. Haykin "Systemy telekomunikacyjne"

  5. K. Brzeziński " Istota sieci ISDN"


Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Ewa Obarska, Krzysztof Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 125 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 125 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Obarska
Prowadzący grup: Ewa Obarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)