Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pola i fale

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-TExxx-ISP-POFA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pola i fale
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka i fizyczne podstawy elektroniki )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

POFA

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne zawierają cechy fizyczne i opis matematyczny (równania Maxwella) fal elektromagnetycznych w przestrzeni nieograniczonej, w różnych rodzajach ośrodków oraz fal na granicy ośrodków. Omawiane są fale bieżące, stojące, cechy energetyczne pól elektromagnetycznych oraz porównanie cech fal elektromagnetycznych i akustycznych. Ponadto opisano pola w liniach transmisyjnych TEM, falowodach i pola w rezonatorach oraz wprowadzono odpowiednie parametry obwodowe. Omówiono sposoby obliczania pól pochodzących od ładunków i prądów (potencjały) oraz pola promieniowane przez antenę elementarną (dipol Hertza).

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne zawierają cechy fizyczne i opis matematyczny (równania Maxwella) fal elektromagnetycznych w przestrzeni nieograniczonej, w różnych rodzajach ośrodków oraz fal na granicy ośrodków. Omawiane są fale bieżące, stojące, cechy energetyczne pól elektromagnetycznych oraz porównanie cech fal elektromagnetycznych i akustycznych. Ponadto opisano pola w liniach transmisyjnych TEM, falowodach i pola w rezonatorach oraz wprowadzono odpowiednie parametry obwodowe. Omówiono sposoby obliczania pól pochodzących od ładunków i prądów (potencjały) oraz pola promieniowane przez antenę elementarną (dipol Hertza).


Treść wykładu
Fala płaska w przestrzeni nieograniczonej - Klasyczna teoria pól i fal. Rodzaje i zastosowanie fal elektromagnetycznych i akustycznych. Analiza wektorowa. Prawa indukcji. Założenia i ograniczenia upraszczające układ równań Maxwella. Rodzaje ośrodków materialnych. Równania falowe w dielektryku (bezstratnym/stratnym). Fala płaska. Polaryzacja fali. Analogie między falowymi zjawiskami elektromagnetycznymi i akustycznymi (5h).
Fala na granicy dwóch ośrodków - Warunki brzegowe. Fala padająca prostopadle na granicę ośrodków. Ośrodki uwarstwione. Ekranowanie pól(6h).
Zależności energetyczne w polu elektromagnetycznym - Straty. Energia magazynowana. Twierdzenie Poyntinga dla pól rzeczywistych. Bilans energii (2h).
Fala w różnych rodzajach ośrodków - Fala w plazmie. Własności plazmy a propagacja fal w atmosferze (2h).
Prowadnice falowe - Rodzaje fal i prowadnic falowych. Rozwiązanie zagadnienia polowego w rowadnicach (liniach) TEM. Najczęściej stosowane linie TEM, parametry obwodowe oraz rozkłady pól. Falowody o przewodzących ściankach. Fale typu E i H, rozkłady pól w falowodach o przekroju prostokątnym/kołowym. Inne rodzaje prowadnic falowych. Ogólna informacja o falowodach dielektrycznych i światłowodach (8h).
Pola w rezonatorach - Ogólne cechy rezonatorów. Rezonatory zbudowane z odcinków linii TEM i falowodów, rozkłady pól, częstotliwość rezonansowa, dobroć. Inne rezonatory (4h).
Źródła pól i promieniowanie - Potencjały pól w przypadku: statycznym, dynamicznym i quasistatycznym. Dipol Hertza. Proste anteny i ich parametry (3h).Zakres laboratorium

 1. Symulacja propagacji fali na komputerze. Badania fal bieżących i stojących w ośrodkach: bezstratnym i stratnym.
 2. Prędkość fazowa i grupowa.
 3. Komputerowa analiza fal w prowadnicach falowych typu TEM.
 4. Pola w prowadnicach falowych.
 5. Rezonatory. Dielektryki w falowodach i rezonatorach.

Literatura:

  1. T. Morawski, W. Gwarek, Pola i fale, WNT 1998.
  2. T. Morawski (praca zbiorowa), Zbiór zadań z teorii pola elektromagnetycznego, WNT, 1990.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt, Mateusz Krysicki, Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: Adam Abramowicz, Bartosz Gąsowski, Daniel Gryglewski, Tomasz Karpisz, Paweł Kopyt, Mateusz Krysicki, Arkadiusz Lewandowski, Jerzy Piotrowski, Dawid Rosołowski, Bartłomiej Salski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Abramowicz, Paweł Kopyt, Krzysztof Madziar, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Jerzy Piotrowski, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Adam Abramowicz, Marcin Abramowicz, Daniel Gryglewski, Paweł Kopyt, Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski, Maciej Sypniewski, Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt, Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: Daniel Gryglewski, Paweł Kopyt, Jerzy Piotrowski, Dawid Rosołowski, Bartłomiej Salski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Abramowicz, Paweł Kopyt, Krzysztof Madziar, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Adam Abramowicz, Marcin Abramowicz, Jerzy Cuper, Daniel Gryglewski, Paweł Kopyt, Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski, Maciej Sypniewski, Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kopyt, Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: Paweł Kopyt, Dawid Rosołowski, Bartłomiej Salski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 192 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 192 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 192 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Abramowicz, Daniel Gryglewski, Tomasz Karpisz, Paweł Kopyt, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska, Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski, Maciej Sypniewski
Prowadzący grup: Adam Abramowicz, Marcin Abramowicz, Daniel Gryglewski, Paweł Kopyt, Jerzy Piotrowski, Dawid Rosołowski, Bartłomiej Salski, Maciej Sypniewski, Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Feluś, Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: Paweł Kopyt, Bartłomiej Salski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Abramowicz, Andrzej Krawiecki, Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: Bartłomiej Salski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: Jerzy Piotrowski, Bartłomiej Salski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Abramowicz, Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: Bartłomiej Salski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Abramowicz, Wojciech Gwarek, Andrzej Krawiecki
Prowadzący grup: Wojciech Gwarek, Andrzej Krawiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Salski
Prowadzący grup: Bartłomiej Salski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gwarek, Jerzy Piotrowski
Prowadzący grup: Wojciech Gwarek, Jerzy Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gwarek
Prowadzący grup: Wojciech Gwarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Abramowicz, Wojciech Gwarek, Andrzej Krawiecki
Prowadzący grup: Wojciech Gwarek, Andrzej Krawiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Abramowicz, Jerzy Piotrowski
Prowadzący grup: Jerzy Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gwarek, Jerzy Piotrowski
Prowadzący grup: Wojciech Gwarek, Jerzy Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)