Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy radiokomunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-TExxx-ISP-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy radiokomunikacji
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy telekomunikacji )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PR

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z podstawami teoretycznymi radiokomunikacji i podstawowymi zastosowaniami.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje słuchaczy z podstawami teoretycznymi radiokomunikacji i podstawowymi zastosowaniami.Treść wykładu

 • Wybrane zagadnienia podstawowe.Istota transmisji radiowej. Historyczny rozwój radiokomunikacji. Transmisja analogowa i cyfrowa. Ograniczenia transmisji cyfrowej w łączu radiowym. Elementarna struktura toru radiowego. Wspólne wykorzystanie zasobów radiowych. Techniki transmisji dwukierunkowej. Techniki wielodostępu.
 • Systemy analogowe. Sygnał analityczny i funkcja modulująca. Przegląd metod modulacji analogowych stosowanych w radiokomunikacji i radiofonii. Właściwości pasmowe i szumowe sygnałów zmodulowanych.
 • Systemy radiofoniczne i telewizyjne. Systemy radiofoniczne (analogowe i cyfrowe), perspektywy rozwoju radiofonii cyfrowej. Telewizja cyfrowa - zasady, możliwości, ograniczenia i tendencje rozwojowe.
 • Przegląd podstawowych systemów radiokomunikacyjnych. Systemy komórkowe (GSM, UMTS, LTE) – podstawowe cechy interfejsów radiowych. Elementarny przykład architektury sieci komórkowej. Sieci bezprzewodowe: WPAN, WLAN i WMAN - podstawowe cechy interfejsów radiowych. Systemy satelitarne.
 • Propagacja fal radiowych. Fale powierzchniowe i przestrzenne. Tłumienie, dyfrakcja, refrakcja fal. Strefy Fresnela. Wpływ atmosfery, właściwości jonosfery. Porównanie właściwości propagacyjnych fal o różnych częstotliwościach.
 • Anteny. Rodzaje anten. Podstawowe parametry (polowe, obwodowe, szumowe). Przykłady konstrukcyjne.
 • Bilans mocy łącza radiowego. Podstawowe modele tłumienia kanału propagacyjnego. Szumy w łączu radiowym (pojęcia temperatury szumowej i współczynnika szumów, właściwości szumowe odbiornika). Zakłócenia w łączu radiowym. Metody opisu i obliczeń. Przykłady obliczeniowe.
 • Tendencje i perspektywy rozwoju transmisji radiowej.Zakres laboratorium

 1. Radiowy kanał propagacyjny.

 2. Tor radiokomunikacyjny

 3. Emisje radiowe.

 4. Anteny radiokomunikacyjne

 5. Tor foniczny.Poprzedniki

Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103A-TExxx-ISP-SYMSESygnały, modulacje i systemy

Literatura:

  1. J. Modelski (red.) Podstawy Radiokomunikacji. Laboratorium.
   Wydawnictwo PW, 2004

  2. S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne, cz.1 i 2, WKiŁ, 1998.

  3. D. J. Bem, Anteny i rozchodzenie się fal radiowych, WNT, Warszawa
   1973.

  4. R. J. Katulski, Propagacja fal radiowych w telekomunikacji
   bezprzewodowej, WKiŁ, Warszawa 2009.

  5. S. Rosłoniec, Podstawy techniki antenowej, Oficyna Wydawnicza PW,
   Warszawa 2006.

  6. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKiŁ, wyd.3,
   Warszawa 2006

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest oceniany na podstawie sumy punktów uzyskanych:

 • z dwóch kolokwiów wykładowych (do 25 punktów za każde kolokwium),
 • w ramach laboratorium (do 10 punktów za każde z pięciu ćwiczeń).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 • uzyskanie co najmniej 51 punktów z przedmiotu,
 • uzyskanie co najmniej 8 punktów z każdego kolokwium wykładowego,
 • uzyskanie co najmniej po 5 punktów z 4 ćwiczeń laboratoryjnych.


Ocena końcowa (wystawiana Studentom, którzy zaliczyli przedmiot) jest ustalana według następującej skali:


od 88 do 100 - 5,0


od 77,5 do 87,9 - 4,5


od 68,5 do 77,4 - 4,0


od 60,5 do 68,4 - 3,5


od 51 do 60,4 - 3,0.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Krzysztof Kurek
Prowadzący grup: Piotr Bobiński, Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Maciej Jasiński, Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek, Grzegorz Makarewicz, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Krzysztof Kurek
Prowadzący grup: Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Maciej Jasiński, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek, Grzegorz Makarewicz, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Prowadzący grup: Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek, Grzegorz Makarewicz, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Prowadzący grup: Piotr Bobiński, Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Grzegorz Makarewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 190 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki
Prowadzący grup: Jacek Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kosiło
Prowadzący grup: Tomasz Kosiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)