Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy techniki mikroprocesorowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1040-EL-ISP-1DE1420
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki mikroprocesorowej
Jednostka: Wydział Elektryczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat konstrukcji i zasady działania systemu mikroprocesorowego, jego części składowych (m.in. CPU, RAM, ROM, układy wej/wyj) oraz podstaw programowania z wykorzystaniem języków asembler i C.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostaną przedstawione konstrukcja i zasada działania systemu mikroprocesorowego oraz jego zasobów w tym:

- jednostki centralnej CPU (m.in. rejestry wewnętrzne, podział przestrzeni adresowej, taktowanie magistrali zewnętrznej, adresowanie, budowa dekoderów wyboru urządzeń peryferyjnych),

- układu generowania sygnału zegara,

- układu generującego sygnał RESET,

- układów pamięci ROM (np. EPROM, EEPROM, FLASH) i RAM (np. SRAM, DRAM),

- układów wejść cyfrowych i wyjść cyfrowych,

- układów przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych,

- inteligentnych układów peryferyjnych (np. programowalnych układów wejścia/wyjścia, sterownika

wyświetlacza LCD itp.),

- układów łącz szeregowych (np. RS232, RS485, I2C, SPI, 1-wire, Ethernet).

W ramach wykładu przedstawione zostaną również podstawy programowania w języku asemblera oraz języku C, w tym operacje logiczne, operacje arytmetyczne, pętle programowe, przerwania, dostęp do układów wejścia/wyjścia, układów programowalnych (np. sterownika LCD).

W ramach laboratorium przewidziano wykonanie następujących ćwiczeń laboratoryjnych pokazujących zasadę działania oraz programowania podstawowych elementów systemu mikroprocesorowego. W laboratorium jako platforma sprzętowa będzie wykorzystywany sterownik DSM-51 oraz EasyMx PRO v7. W ramach zajęć zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

1. Linie wejść/wyjść mikrokontrolera i porty.

2. Proste operacje arytmetyczne i stos.

3. Wyświetlacz 7-segmentowy.

4. Klawiatura przegl. sekw. i matrycowa.

5. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD.

6. Timery mikrokontrolera.

7. Systemy przerwań 8051.

8. Sterownik transmisji szeregowej.

9. Przetwarzanie AC

Student po zakończeniu zajęć jest przygotowany do studiowania najnowszej literatury przedmiotu, zna obszary i kierunki badań prowadzonych przez Wydział w dziedzinie powiązanej w treściami przedmiotu. Jest przygotowany do prowadzenia działalności badawczej, zna i umie się posłużyć metodami, narzędziami i technikami badawczymi. Zajęcia pozwalają na uzyskanie kompetencji inżynierskich.

Literatura:

Materiały dydaktyczne – postać cyfrowa www.ien.pw.edu.pl ver 2019

R.Gazarkiewicz, R.Kowalik, "Dydaktyczny System Mikroprocesorowy DSM-51 ćwiczenia w języku C dla mikrokontrolera 8051", PWN, 2006

P.Gałka, P.Gałka: Podstawy programowania mikrokontrolera 8051. PWN, 2012.

Materiały dydaktyczne dla EasyMx PRO v7

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jóśko, Ryszard Kowalik
Prowadzący grup: Paweł Irzmański, Adam Jóśko, Ryszard Kowalik, Łukasz Nogal, Robert Olczyk, Radosław Szreder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jóśko, Ryszard Kowalik
Prowadzący grup: Paweł Irzmański, Adam Jóśko, Ryszard Kowalik, Mariusz Kucharek, Karol Kurek, Łukasz Nogal, Robert Olczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jóśko, Ryszard Kowalik
Prowadzący grup: Adam Jóśko, Marcin Jurczak, Ryszard Kowalik, Mariusz Kucharek, Robert Olczyk, Desire Rasolomampionona, Radosław Szreder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jóśko, Ryszard Kowalik
Prowadzący grup: Adam Czaplicki, Paweł Irzmański, Adam Jóśko, Marcin Jurczak, Ryszard Kowalik, Desire Rasolomampionona, Radosław Szreder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)