Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Electric Power Quality

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1040-EL-MSA-1DA2128
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Electric Power Quality
Jednostka: Wydział Elektryczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Understanding the power quality problems and standard recommendation of power quality.

Basic knowledge of nature, measurement and assessment of electrical disturbances such as voltage drops, fast voltage changes (flicker), voltage sag, voltage swell, voltage and current harmonics, voltage and current unbalance.

Basic knowledge of causes and consequences of disturbances and monitoring parameters power quality.

Pełny opis:

L: Overview and indices of power quality. Characteristics of the supply voltage. Fundamentals of voltage drops: description of the phenomena, definition, parameters, sources, effects, mitigation. Fundamentals of fast voltage changes (flicker): description of the phenomena, definitions, parameters, sources, effects, mitigation. Fundamentals of voltage sag, voltage swell: description of the phenomena, definition parameters, sources, effects, mitigation. Fundamentals of voltage and current harmonics: description of distortion current and voltage, propagation of harmonics on the network, definition parameters, sources, effects, mitigation, power and harmonics. Fundamentals of voltage and current unbalance: description of the phenomena, definition parameters, sources, effects, mitigation. Standard recommendation of power quality. Monitoring power quality: monitoring objectives. measurement issues.

Lab.: Introduction to electrical safety and power quality analysis meters. Measurement, assessment and study of parameters of power quality in low voltage installations. Measurement, assessment and study of harmonics of classical and modern lighting sources (or personal computers). Measurement, assessment and study of harmonics filters. Measurement, assessment and study of asymmetrical regime of three phase installation. PC simulation and study of typical disturbances in power system.

Literatura:

[1] Baggini A. (Editor): Handbook of Power Quality, Wiley, London 2008

[2] Bollen M., Yu-Hua Gu I.: Signal Processing of Power Quality Disturbances, IEEE 2006,

[3] Kowalski Z.: Jakość energii elektrycznej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007

[4] Kusko A., Thompson M.: Power Quality in Electrical Systems, McGraw-Hill, 2007

[5] Leonardo Power Quality Initiative (LPQI): Power Quality Application Guides, 2001-2008

[6] Schlabbach J., Blume D., Stephanblome T.: Voltage quality in electrical power systems, IEE 2001

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kłos
Prowadzący grup: Magdalena Bartecka, Mariusz Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kłos
Prowadzący grup: Olena Fedoseienko, Mariusz Kłos, Piotr Marchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kłos
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kłos
Prowadzący grup: Magdalena Bartecka, Mariusz Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Kłos, Łukasz Rosłaniec
Prowadzący grup: Magdalena Bartecka, Mariusz Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)