Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PhP Webprogramming

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1040-EL-MSA-1DA2205
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PhP Webprogramming
Jednostka: Wydział Elektryczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

PHP Basics – Server Configuration, MySQL Server Configuration, PHP Scripting Basics, PHP Operators, PHP String Manipulations, PHP Form and File Management, DataBases and MySQL,

Pełny opis:

1. Introduction : Installing PHP+MySQL, HTML, client-side and server-side programming

2. PHP basics : control structures, variables, structures, functions

3. PHP basics: basic functions

4. PHP basics: GD

5. PHP practice: creating an image-manipulation program

6. PHP for webpages : a simple webpage engine

7. Using MySQL in PHP

8. PHP for webpages: An SQL-based webpage engine

9. Evaluation / Project presentation

Literatura:

Don Gosselin, PHP Programming with MySQL, 2nd Edition

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Desire Rasolomampionona
Prowadzący grup: Desire Rasolomampionona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)