Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka 0

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-MB000-ISP-0002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 0
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

115000 - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Pełny opis:

Główne cele przedmiotu Fizyka "0" to:

- ugruntowanie wiedzy z Fizyki na poziomie rozszerzonej matury i uzupełnienie ewentualnych braków,

- pokazanie sposobów rachunkowego rozwiązywania prostych zagadnień fizycznych związanych z treścią wykładu Fizyka 1,

Z przedmiotu Fizyka "0" nie jest wystawiana odrębna ocena w systemie usos, a zaliczenie tego przedmiotu nie jest wymagane do kontynuacji studiów. Punkty uzyskane na przedmiocie Fizyka "0" stanowią dodatkowy składnik oceny z przedmiotu Fizyka 1.

Literatura:

Fizyka. Repetytorium. Wzory i Prawa z Objaśnieniami Kazimierz Sierański, Piotr Sitarek, Krzysztof Jezierski

Fizyka. Repetytorium. Zadania z Rozwiązaniami Krzysztof Jezierski, Kazimierz Sierański, Izabela Szlufarska

Fizyka. Zadania z Rozwiązaniami. Część I i Część II Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka, Kazimierz Sierański

Resnick, Halliday, Walker, Podstawy Fizyki

Efekty uczenia się:

Nauczenie rozwiązywania podstawowych problemów fizycznych w zadaniach rachunkowych: poprawnego formułowania założeń zagadnienia, doboru odpowiednich równań fizycznych i narzędzi matematycznych, przyjęcie koniecznych uproszczeń, formułowania wniosków na podstawie wyniku

Nauczenie posługiwania się jednostkami fizycznymi, szacowania, poprawnego zapisu wyniku.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena z zajęć w postaci sumy zdobytych punktów jest składnikiem oceny z przedmiotu Fizyka 1.

2. Punkty można uzyskiwać za sprawdziany, rozwiązania zadania przy tablicy, prace domowe i prezentację doświadczeń domowych.

3. Na wszystkich zajęciach poza pierwszymi odbędzie się krótki (5-10min.) sprawdzian wstępny oceniany w skali 0-1pkt. Treść będzie składać się będzie z jednego zadania, związanego z tematem poprzednich zajęć.

4. Nie przewiduje się możliwości popraw pojedynczych sprawdzianów. W uzasadnionych przypadkach nieobecności studenta, udokumentowanych zwolnieniem istnieje możliwość napisania sprawdzianu w ramach godzin konsultacji Prowadzącego.

5. Rozwiązywanie zadań przy tablicy lub publiczne przedstawienie rozwiązania zadań domowych jest oceniane na 1 lub 0.5pkt, w zależności od stopnia samodzielności studenta. W ramach całych zajęć przewiduje się maksymalnie 4 rozwiązania zadania na tablicy lub prezentacje zadań domowych przez jednego studenta.

6. Studenci otrzymają od Prowadzącego propozycję doświadczeń fizycznych do samodzielnego wykonania, lub mogą sami zgłaszać tematy doświadczeń. Każdy temat musi zaakceptować Prowadzący. Prezentacje wyników doświadczeń i krótka dyskusja odbędą się na ostatnich zajęciach, po sprawdzianie. Prezentacje będą oceniane w skali 0-3 pkt. Wykonywanie doświadczeń nie jest obowiązkowe dla uczestników zajęć i stanowi dodatkową formę zdobywania punktów z przedmiotu

7. Punkty uzyskane ze sprawdzianów (maksymalnie 13) stanowią zasadniczą pulę punktów z przedmiotu. Pozostałe punkty są traktowane jako dodatkowe.

8. Istnieje możliwość poprawy całkowitego dorobku punktowego ze sprawdzianów w postaci testu, przy czym do uczestnictwa w teście uprawnione są osoby o wystarczającej ilości obecności na zajęciach z Fizyki 0 (maksymalnie dwie nieobecności bez przedstawienia zwolnienia). Test przeprowadzany jest dla studentów wszystkich grup w ramach przedmiotu Fizyka 1.

9. Z przedmiotu można uzyskać maksymalnie 20 punktów – 13 ze sprawdzianów, 4 za rozwiązania zadań przy tablicy lub prace domowe, 3 za prezentację domowych doświadczeń fizycznych. Wszystkie zdobyte punkty zostaną przepisane do punktacji z przedmiotu Fizyka 1.

10. Ze względu na konieczność uzyskania minimalnej ilości punktów na kolokwiach z przedmiotu Fizyka 1, niemożliwe jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu Fizyka 1 wyłącznie na postawie punktów uzyskanych na przedmiocie Fizyka 0, nawet jeśli ilość punktów przekracza 50% zasadniczej puli punktów do uzyskania z tego przedmiotu.

11. Na zajęciach obowiązuje sprawdzanie obecności. Osoby z więcej niż dwoma nieobecnościami nie popartymi zwolnieniem nie otrzymają przepisania punktów z przedmiotu Fizyka 0 do oceny z przedmiotu Fizyka 1, nawet jeśli takie punkty posiadają.

12. Nie zezwala się na korzystanie z pomocy naukowych (tablice fizyczne, notatki, podręczniki, telefony komórkowe, laptopy) podczas sprawdzianów. Możliwe jest korzystanie z kalkulatorów, w tym kalkulatorów naukowych. Po uzgodnieniu z Prowadzącym można korzystać z podstawowych tablic matematycznych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzantowicz
Prowadzący grup: Anna Chmiel, Aleksandra Dzięgielewska, Jacek Gosk, Jan Jamroz, Marcin Kryński, Konrad Kwatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzantowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Dzięgielewska, Przemysław Dzięgielewski, Jan Jamroz, Wojciech Kubiński, Konrad Kwatek, Michał Marzantowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Wróbel
Prowadzący grup: Przemysław Dzięgielewski, Samanta Gloeh, Jan Jamroz, Konrad Kwatek, Przemysław Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Samanta Gloeh, Jan Jamroz, Konrad Kwatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzantowicz
Prowadzący grup: Michał Marzantowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Marzantowicz, Wojciech Wróbel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.