Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strength of Materials 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1080-BU000-ISA-0403 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strength of Materials 2
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

(tylko po angielsku) The Department of Strength of Materials and Theory of Elasticity and Plasticity, Institute of Building Engineering

Kod wydziałowy:

(tylko po angielsku) STREN2

Liczba godzin zajęć praktycznych:

(tylko po angielsku) Tutorials - 15 h, design exercises - 15 h, laboratory - 15h, preparation of design assignments - 30 h, preparation for tests - 25 h, exam preparation -20. consultation and examination - 10 h

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

(tylko po angielsku) Lecture - 45 h.

Numer wersji:

(tylko po angielsku) 2018/2019

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The problems of biaxial bending, eccentric compression (tension), cross section core, stress distributions under foundations. Beam on elastic foundation (Winkler model). Strength of thin walled bars with open cross section. Experimental tests for determination of mechanical properties of steel, aluminum, wood and concrete altogether with experimental methods for sample testing in homogenous and complex stress states – resistance strain gauges and optical methods. The fundamental yield criteria, its application and determination of application range. Elastic-plastic and plastic properties of materials. Limit states for axially and eccentrically loaded bars and bended beams. Remarks on elastic-plastic torsion of shafts. Extreme theorems of limit states and its application for calculation of simple statically determined and statically indetermined beams. Determination of a critical loading value for axially compressed bars.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The problems of biaxial bending, eccentric compression (tension), cross section core, stress distributions under foundations. Beam on elastic foundation (Winkler model). Strength of thin walled bars with open cross section. Experimental tests for determination of mechanical properties of steel, aluminum, wood and concrete altogether with experimental methods for sample testing in homogenous and complex stress states – resistance strain gauges and optical methods. The fundamental yield criteria, its application and determination of application range. Elastic-plastic and plastic properties of materials. Limit states for axially and eccentrically loaded bars and bended beams. Remarks on elastic-plastic torsion of shafts. Extreme theorems of limit states and its application for calculation of simple statically determined and statically indetermined beams. Determination of a critical loading value for axially compressed bars – elastic and elastic-plastic buckling, elastic stability, basic methods of establishing the critical force. Euler’s formula. Introduction to finite element method for the 2D bar structures: formulation, bar element, beam elements, application in truss example and simple frame problem. Introduction to the problems of 2D elasticity in plane stress and plane strain state and simple examples of Kirchhoff’s plate bending.

Literatura: (tylko po angielsku)

ebooks on www.bg.pw.edu.pl:

Nash, William. Schaum's Outline of Strength of Materials. McGraw-Hill Professional Book Group, 1998. p vi. Ebrary.

http://site.ebrary.com/lib/pwarszawa/Doc?id=5002184&ppg=6

Case, J.; Chilver, L.; Ross, C.T.F. Strength of Materials and Structures (4th Edition) © 1999 Elsevier. Knovel.

Patnaik, Surya N.; Hopkins, Dale A. Strength of Materials,

ISBN-13: 9780750674027, 753 pp Butterworth-Heinemann, 2003. Engineering Village.

Other (paper) books:

Gere J.M, Timoshenko S.P.: Mechanics of Materials,

Hibbeler R.C.: Structural Analysis

Leet K.M., Uang C-M.: Fundamentals of Structural Analysis

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

[K1_W01] The graduates have knowledge of mathematics and physics enabling them to describe and understand the basic phenomena in the field of civil engineering.

[K1_W04] The graduates have knowledge of engineering mechanics, strength of materials, modelling of materials and of the principles applied to shaping and optimization of structures. Have knowledge of the fundamentals of mechanics of bar structures, including their stability and dynamics.

[K1_W15] The graduates have knowledge of the basic concepts of the Finite Element Method with regard to mechanics of bar structures and heat flow.

[K1_U05] The graduates have the ability to perform static analysis and analysis of stability and vibrations of bar systems.

[K1_U25] The graduates have understanding of the basic concepts of mechanics and can formulate its basic laws.

[K1_K01] The graduates can work on an assigned task independently or in a team. Can determine priorities to help achieve their goals.

[K1_K06] The graduates formulate conclusions and describe results of their own work. Are communicative in multimedia presentations.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Grades in the course will be based on the attendance, completion of the homework and test scores. The course ends with the Final Exam which consists of two parts, written and oral.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

4

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

4

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Łukasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

4

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The problems of biaxial bending, eccentric compression (tension), cross section core, stress distributions under foundations. Beam on elastic foundation (Winkler model). Strength of thin walled bars with open cross section. Experimental tests for determination of mechanical properties of steel, aluminum, wood and concrete altogether with experimental methods for sample testing in homogenous and complex stress states – resistance strain gauges and optical methods. The fundamental yield criteria, its application and determination of application range. Elastic-plastic and plastic properties of materials. Limit states for axially and eccentrically loaded bars and bended beams. Remarks on elastic-plastic torsion of shafts. Extreme theorems of limit states and its application for calculation of simple statically determined and statically indetermined beams. Determination of a critical loading value for axially compressed bars – elastic and elastic-plastic buckling, elastic stability, basic methods of establishing the critical force. Euler’s formula. Introduction to finite element method for the 2D bar structures: formulation, bar element, beam elements, application in truss example and simple frame problem. Introduction to the problems of 2D elasticity in plane stress and plane strain state and simple examples of Kirchhoff’s plate bending.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The problems of biaxial bending, eccentric compression (tension), cross section core, stress distributions under foundations. Beam on elastic foundation (Winkler model). Strength of thin walled bars with open cross section. Experimental tests for determination of mechanical properties of steel, aluminum, wood and concrete altogether with experimental methods for sample testing in homogenous and complex stress states – resistance strain gauges and optical methods. The fundamental yield criteria, its application and determination of application range. Elastic-plastic and plastic properties of materials. Limit states for axially and eccentrically loaded bars and bended beams. Remarks on elastic-plastic torsion of shafts. Extreme theorems of limit states and its application for calculation of simple statically determined and statically indetermined beams. Determination of a critical loading value for axially compressed bars – elastic and elastic-plastic buckling, elastic stability, basic methods of establishing the critical force. Euler’s formula. Introduction to finite element method for the 2D bar structures: formulation, bar element, beam elements, application in truss example and simple frame problem. Introduction to the problems of 2D elasticity in plane stress and plane strain state and simple examples of Kirchhoff’s plate bending.

Literatura: (tylko po angielsku)

ebooks on www.bg.pw.edu.pl:

Nash, William. Schaum's Outline of Strength of Materials. McGraw-Hill Professional Book Group, 1998. p vi. Ebrary.

http://site.ebrary.com/lib/pwarszawa/Doc?id=5002184&ppg=6

Case, J.; Chilver, L.; Ross, C.T.F. Strength of Materials and Structures (4th Edition) © 1999 Elsevier. Knovel.

Patnaik, Surya N.; Hopkins, Dale A. Strength of Materials,

ISBN-13: 9780750674027, 753 pp Butterworth-Heinemann, 2003. Engineering Village.

Other (paper) books:

Gere J.M, Timoshenko S.P.: Mechanics of Materials,

Hibbeler R.C.: Structural Analysis

Leet K.M., Uang C-M.: Fundamentals of Structural Analysis

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Łukasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

4

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Łukasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

4

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

4

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Kwaśniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

4

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Kwaśniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

4

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Kwaśniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.