Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja inżynierska 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1080-BU000-ISP-0351 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja inżynierska 1
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

30

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

15

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: Podstawowe informacji o geodezji - nauce o Ziemi. Podstawowe zadania geodezji w budownictwie. Ogólne wiadomości o pomiarach geodezyjnych. Zasady stosowane w geodezji. Mapy zasadnicze, mapy topograficzne. Osnowa geodezyjna pozioma. GPS. Pomiary liniowe. Pomiary kątowe. Nawiązanie pomiarów geodezyjnych płaskich. Obliczenia współrzędnych. Pomiar szczegółów sytuacyjnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy z mapą zasadniczą, zapoznanie z podstawowymi pracami geodezyjnymi i ich dokładnościami, przygotowanie studenta do współpracy na placu budowy z geodetą.

Przedmiot obejmuje: Podstawowe informacji o geodezji - nauce o Ziemi. Podstawowe zadania geodezji w budownictwie. Ogólne wiadomości o pomiarach geodezyjnych. Zasady stosowane w geodezji. Mapy zasadnicze, mapy topograficzne. Osnowa geodezyjna pozioma. GPS. Pomiary liniowe. Pomiary kątowe. Nawiązanie pomiarów geodezyjnych płaskich. Obliczenia współrzędnych. Pomiar szczegółów sytuacyjnych.

W trakcie semestru student zalicza dwa kolokwia obejmujące materiał podawany na ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach. Wykonuje samodzielnie prace semestralne.

Obecność na ćwiczeniach i laboratoriach obowiązkowa. Wszystkie nieobecności na laboratoriach wymagają zaliczenia tematów w czasie konsultacji. Trzy nieobecności powodują niezaliczenie ćwiczeń i laboratoriów.

Literatura:

[1] Geodezja I - Andrzej Jagielski; [2] Geodezja II - Andrzej Jagielski; [3] Geodezja - Marian Wójcik, Ireneusz Wyczałek; [4] Geodezja - Wiesław Kosiński. Opcjonalnie: Program do obliczeń geodezyjnych "WinKalk"; Program do tworzenia map geodezyjnych "MikroMap" lub oprogramowanie równoważne.

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W1

Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków geodezyjnych oraz ich sporządzania. Ma wiedze na temat komputerowej grafiki inżynierskiej.

Weryfikacja: Przedstawienie do oceny pracy domowej i zaliczenie wykładu.

Efekt W2

Zna elementy geodezji i obliczeń geodezyjnych mających zastosowanie w budownictwie przy pracach geodezyjnych, inwentaryzacyjnych oraz podstawowy sprzęt geodezyjny do pomiarów sytuacyjnych.

Weryfikacja: 2 kolokwia

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U1

Ma umiejętności formułowania podstawowych zadań geodezyjnych w budownictwie. Umie posługiwać się podstawową aparaturą geodezyjną, wykonywać proste prace pomiarowe sytuacyjne i inwentaryzacyjne.

Weryfikacja: 2 kolokwia

Efekt U2

Potrafi interpretować rysunki związane z branżami pokrewnymi, a w szczególności rysunki i mapy geodezyjne sytuacyjne.

Weryfikacja: 2 kolokwia

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu geodezji i kartografii.

Weryfikacja: Absolwent potrafi zaplanować swoją pracę, uzasadnić jej etapy w kontekście powierzonego zadania. Absolwent krytycznie ocenia uzyskane wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: 2 kolokwia, 3 prace projektowe,

Kryteria oceniania:

Zasady punktacji:

Semestr zimowy

obecność na wykładach 10 pkt

obecność na ćwiczeniach 10 pkt

oddane prace na ćwiczeniach 30 pkt

kolokwium 1 50 pkt

kolokwium 2 50 pkt

Razem 150 pkt

punkty dodatkowe dodatnie max. 10 pkt

punkty dodatkowe ujemne max. - 5 pkt

(do zaliczenia kolokwium wymagane jest minimum 26 pkt)

Ocena z ćwiczeń, wykładów oraz ocena łączna:

82 – 96 pkt 3,0

97 – 111 pkt 3,5

112 – 126 pkt 4,0

127 – 141 pkt 4,5

142 – 150 pkt 5,0

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wojciechowski
Prowadzący grup: Jerzy Durlej, Monika Jaroszewska, Beata Osińska, Krzysztof Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wojciechowski
Prowadzący grup: Jerzy Durlej, Beata Osińska, Małgorzata Wińska, Krzysztof Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wojciechowski
Prowadzący grup: Beata Osińska, Małgorzata Wińska, Krzysztof Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wojciechowski
Prowadzący grup: Jerzy Durlej, Małgorzata Wińska, Krzysztof Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kulesza
Prowadzący grup: Jerzy Durlej, Hanna Kowalska, Jerzy Kulesza, Małgorzata Wińska, Krzysztof Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kulesza
Prowadzący grup: Jerzy Durlej, Hanna Kowalska, Jerzy Kulesza, Małgorzata Wińska, Krzysztof Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kulesza
Prowadzący grup: Jerzy Durlej, Hanna Kowalska, Jerzy Kulesza, Krzysztof Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kulesza
Prowadzący grup: Hanna Kowalska, Jerzy Kulesza, Małgorzata Wińska, Krzysztof Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kulesza
Prowadzący grup: Jerzy Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kulesza
Prowadzący grup: Jerzy Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.