Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria sprężystości i plastyczności II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1080-BUKBD-MZP-0304 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria sprężystości i plastyczności II
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności

Kod wydziałowy:

TSiP2

Liczba godzin zajęć praktycznych:

Razem 75 godz. = 3 ECTS: wykład 16 godz., ćwiczenia 8 godz. projekt 8 godz., przygotowanie się do sprawdzianów 10 godz., wykonanie i prezentacja projektu 12 godz., zapoznanie się z literaturą 8 godz., przygotowanie się do egzaminu 5 godz., konsultacje i obecność na egzaminie 10 godz.

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

Razem 75 godz. = 3 ECTS: wykład 16 godz., ćwiczenia 8 godz. projekt 8 godz., przygotowanie się do sprawdzianów 10 godz., wykonanie i prezentacja projektu 12 godz., zapoznanie się z literaturą 8 godz., przygotowanie się do egzaminu 5 godz., konsultacje i obecność na egzaminie 10 godz.

Numer wersji:

2018/2019

Skrócony opis:

Teoria płyt cienkich, płyty na sprężystym podłożu – metody rozwiązań (w tym metody Ritza-Timshenko i Bubnowa-Galerkina).

Zagadnienia półprzestrzeni.

Niesprężyste zachowanie materiału: lepkość, plastyczność i pękanie.

Hipotezy wytężeniowe, warunek plastyczności i potencjał plastyczności.

Materiał sprężysto-plastyczny.

Wzmocnienie materiału.

Parametry wewnętrzne.

Nośność graniczna.

Elementy reologii materiałów.

Pełny opis:

Teoria płyt cienkich, płyty na sprężystym podłożu – metody rozwiązań (w tym metody Ritza-Timshenko i Bubnowa-Galerkina).

Zagadnienia półprzestrzeni.

Niesprężyste zachowanie materiału: lepkość, plastyczność i pękanie.

Hipotezy wytężeniowe, warunek plastyczności i potencjał plastyczności.

Materiał sprężysto-plastyczny.

Wzmocnienie materiału.

Parametry wewnętrzne.

Nośność graniczna.

Elementy reologii materiałów.

Literatura:

[1] L. Brunarski, M. Kwieciński. Wstęp do teorii sprężystości i plastyczności. Skrypt. Wydawnictwa Warszawskiej. Warszawa 1984.

[2] L. Brunarski, B. Górecki, L. Runkiewicz. Zbiór zadań z teorii sprężystości i plastyczności. Skrypt. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1984.

[3] S. Timoshenko, J.N. Goodier. Teoria sprężystości. Arkady. Warszawa 1962.

[4] S. Timoshenko, S. Woinowski-Krieger. Teoria płyt i powłok. Arkady. Warszawa 1962.

[5] W. Nowacki. Dźwigary powierzchniowe. PWN. Warszawa 1979.

[6] Z. Kączkowski. Płyty, obliczenia statyczne. Arkady. Warszawa 1980.

[7] W. Olszak. Teoria plastyczności. PWN. Warszawa 1965.

[8] S. Jemioło, A. Szwed. Teoria sprężystości i plastyczności. Skrypt PW (w przygotowaniu).

Efekty uczenia się:

[K2_W02] Zna założenia i równania teorii sprężystości i plastyczności w zakresie małych przemieszczeń. Zna sformułowania brzegowe i początkowe wybranych zagadnień oraz metody ich rozwiązywania.

[K2_U02] Umie rozwiązywać zagadnienia brzegowe i początkowe sprężystych konstrukcji przestrzennych i powierzchniowych w zakresie zgodnym z profilem specjalności

[K2_K03] Rozumie znaczenie odpowiedzialności w działalności inżynierskiej, w tym rzetelności przedstawienia i interpretacji wyników prac swoich i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny.

Dwa projekty i dwa sprawdziany.

Ocenianie ciągłe (obecność, aktywność).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski, Stanisław Jemioło
Prowadzący grup: Stanisław Jemioło, Inez Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Andrzej Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Łukasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

2

Skrócony opis:

Teoria płyt cienkich, płyty na sprężystym podłożu – metody rozwiązań (w tym metody Ritza-Timshenko i Bubnowa-Galerkina).

Zagadnienia półprzestrzeni.

Niesprężyste zachowanie materiału: lepkość, plastyczność i pękanie.

Hipotezy wytężeniowe, warunek plastyczności i potencjał plastyczności.

Materiał sprężysto-plastyczny.

Wzmocnienie materiału.

Parametry wewnętrzne.

Nośność graniczna.

Elementy reologii materiałów.

Pełny opis:

Teoria płyt cienkich, płyty na sprężystym podłożu – metody rozwiązań (w tym metody Ritza-Timshenko i Bubnowa-Galerkina).

Zagadnienia półprzestrzeni.

Niesprężyste zachowanie materiału: lepkość, plastyczność i pękanie.

Hipotezy wytężeniowe, warunek plastyczności i potencjał plastyczności.

Materiał sprężysto-plastyczny.

Wzmocnienie materiału.

Parametry wewnętrzne.

Nośność graniczna.

Elementy reologii materiałów.

Literatura:

[1] L. Brunarski, M. Kwieciński. Wstęp do teorii sprężystości i plastyczności. Skrypt. Wydawnictwa Warszawskiej. Warszawa 1984.

[2] L. Brunarski, B. Górecki, L. Runkiewicz. Zbiór zadań z teorii sprężystości i plastyczności. Skrypt. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1984.

[3] S. Timoshenko, J.N. Goodier. Teoria sprężystości. Arkady. Warszawa 1962.

[4] S. Timoshenko, S. Woinowski-Krieger. Teoria płyt i powłok. Arkady. Warszawa 1962.

[5] W. Nowacki. Dźwigary powierzchniowe. PWN. Warszawa 1979.

[6] Z. Kączkowski. Płyty, obliczenia statyczne. Arkady. Warszawa 1980.

[7] W. Olszak. Teoria plastyczności. PWN. Warszawa 1965.

[8] S. Jemioło, A. Szwed. Teoria sprężystości i plastyczności. Skrypt PW (w przygotowaniu).

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Łukasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Łukasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Łukasz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gajewski
Prowadzący grup: Marcin Gajewski, Andrzej Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

2

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Szwed
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.