Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do MES

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-00000-ISP-WPMES Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do MES
Jednostka: Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach wykładu studenci zapoznają się ze sformułowaniami matematycznym stosowanymi w metodzie elementów skończonych (MES). Poznają matematyczny zapis różnych zagadnień inżynierskich w ujęciu MES. Na zajęciach laboratoryjnych poznają podstawy praktycznego zastosowania MES w problemach inżynierskich. Uczą się definiować i rozwiązywać proste analizy numeryczne z wykorzystaniem MES.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aparatem matematycznym stosowanym do opisu metody elementów skończonych (MES) w najczęściej spotykanych zagadnieniach inżynierskich. Drugim celem jest nauczenie studentów tworzenia własnego kodu MES do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich.

WYKŁAD

Metody przybliżone w analizie ośrodków ciągłych. Metoda elementów skończonych (MES) w porównaniu do innych stosowanych w mechanice konstrukcji metod, tj. do metody różnic skończonych i metody elementów brzegowych. Analiza konstrukcji prętowych, w tym budowa macierzy sztywności dla prętów rozciąganych, zginanych, konstrukcji kratownicowych i ramowych. Dwuwymiarowe i trójwymiarowe zagadnienia teorii sprężystości. Ogólne zasady budowy równań dla zagadnień statycznej analizy naprężeń. Schemat działania typowego programu MES.

LABORATORIUM

Wprowadzenie do programu Salome. Zastosowanie MES do rozwiązywania zagadnień jednowymiarowych (pręty), dwuwymiarowych (tarcze, płyty, powłoki) i trójwymiarowych (ciała przestrzenne) rzeczywistych konstrukcji.

Literatura:

1. O.C Zienkiewicz: Metoda elementów Skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

2. R.D. Cook, D.S. Malkus, R.J. Witt: Concepts and Applications of Finite Element Method, John Wiley & Sons, Inc., 2002.

3. T. Łodygowski, W. Kąkol: Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich, Politechnika Poznańska 2003.

4. R. Bąk, T. Burczyński, Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Obecność na wykładach: 15 godzin

Obecność na zajęciach laboratoryjnych: 15 godzin

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 30 godzin

Studia literaturowe: 30 godzin

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 90

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Krzysztof Jankowski, Marek Pawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.