Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parametryczne projektowanie w systemach CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-00000-MSP-PARSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parametryczne projektowanie w systemach CAD
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy: Przedmioty specjalności MB dla sem.1, MiBM, st. stacjonarne II stopnia
Przedmioty specjalności MK dla sem.1, MiBM, st. stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi parametrycznymi metodami projektowania wspomaganego komputerowo oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się systemem CAD w zakresie dotyczącym trójwymiarowego, parametrycznego modelowania części maszyn, tworzenia zespołów oraz wykonywania dokumentacji technicznej. Efektem ćwiczeń ma być umiejętność zastosowania systemu CAD do rozwiązywania typowych problemów inżynierskich związanych z projektowaniem konstrukcji i jej zapisem.

Treść kształcenia (laboratorium):

1) Wprowadzenie do systemu CAD i jego charakterystyka. Wyjaśnienie pojęć: system oparty na operacjach (cechach), zintegrowany, parametryczny. Moduły systemu. Interfejs systemu: układ ekranu, wprowadzanie poleceń, praca z modelami: wyświetlanie, obroty, przesunięcia, powiększenia modelu na ekranie, itp. Idea i sposób tworzenia modeli parametrycznych. Modyfikacje modelu geometrycznego – zalety modelowania parametrycznego.

2) Tworzenie parametrycznych szkiców: zasady szkicowania, wybór płaszczyzny szkicowania, wybór odniesień, polecenia rysowania i modyfikacji geometrii szkicu, wymiarowanie, nadawanie więzów, regeneracja szkicu.

3) – Tworzenie operacji wymagających użycia szkicu – dodanie lub usunięcie materiału poprzez: 1) wyciągnięcie szkicu, 2) obrót szkicu wokół osi, 3) przeciągnięcie szkicu po trajektorii, 4) łączenie przekrojów, itp.

4) – Tworzenie cech nie wymagających użycia szkicu, takich jak: otwory (proste, pogłębiane oraz gwintowane), zaokrąglenia i sfazowania krawędzi, powłoki, itp.

5) – Tworzenie pomocniczych elementów konstrukcyjnych, m.in. płaszczyzn, osi i punktów.

6) – Modyfikacja geometrii modelu: modyfikacja operacji poprzez zmianę wartości wymiarów oraz ich właściwości (parametrów), usuwanie operacji, zmiana kolejności operacji.

7) – Wprowadzanie relacji wymiarowych, użycie parametrów globalnych modelu.

8) – Rodzaje szyków – ich tworzenie i modyfikacja. Kopiowanie operacji.

9) – Tworzenie trójwymiarowych, parametrycznych modeli części maszyn, ćwiczenia.

10) – Tworzenie dokumentacji technicznej (dwuwymiarowej) – płaskich rysunków wykonawczych części i zespołów na podstawie modeli przestrzennych. Wstawianie oraz usuwanie widoków i przekrojów modelu. Wykonywanie przekrojów prostych i złożonych. Wymiarowanie.

11) – Tworzenie zespołów: wstawianie detali do zespołu i ich usuwanie, ustalenie wzajemnych powiązań między częściami (detalami) w zespole.

12) – Definicja mechanizmów i symulacja ich działania – animacja ruchu części zespołu.

13) – Podstawy wykonywania analiz wytrzymałościowych.

Literatura:

1. Domański J.: SolidWorks 2017 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady. Wydawnictwo Helion. Gliwice, 2017.

2. Lisowski E.: Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D z przykładami w SolidWorks, Solid Edge Pro/Engineer, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2003.

3. Samouczki producenta oprogramowania.

4. Przykłady ze strony internatowej producenta oprogramowania.

5. Podręczniki szkoleniowe do programu SolidWorks firmy CNS Solution: SolidWorks Essentials, Advanced Part Modeling, Assembly Modeling, SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion.

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Uczestnictwo w zajęciach projektowych: 30h

Konsultacje projektów: 5h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Zapoznanie z literaturą przedmiotu: 10h

Przygotowanie do zajęć projektowych oraz kolokwium

(ćwiczenia z modelowania i projektowania

  wykonywane we własnym zakresie): 30h

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 75h.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen z dwóch kolokwiów. Kolokwium polega na wykonaniu jednego lub kilku zadań projektowych za pomocą systemu CAD w sali komputerowej, np. wykonanie modelu części maszynowej, obiektu trójwymiarowego, zespołu, rysunku wykonawczego części, rysunku wykonawczego zespołu, wykonanie wirtualnej symulacji pracy urządzenia, itp.

Alternatywną formą kolokwium może być wykonanie zadania projektowego o zakresie jak powyżej, poza zajęciami na uczelni i przedstawienie swojej pracy w laboratorium. O formie kolokwium zostają poinformowani najpóźniej na trzecich zajęciach z przedmiotu. Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie średniej arytmetycznej z dwóch ocen (pozytywnych) z kolokwiów w następujące sposób:

  Obliczona średnia >>> Ocena końcowa

      3,00 – 3,49 >>> 3,0

      3,50 – 3,89 >>> 3,5

      3,90 – 4,29 >>> 4,0

      4,30 – 4,69 >>> 4,5

      4,70 i więcej >>> 5,0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Janusz Domański, Krzysztof Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Janusz Domański, Krzysztof Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.