Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-AR000-ISP-GRAIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska
Jednostka: Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Grupy: Przedmioty podstawowe dla sem.1, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie ogólnych reguł zapisu konstrukcji, praktyczna nauka rysunku technicznego maszynowego, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, nabycie umiejętności przedstawiania na rysunku technicznym podstawowych części maszyn z wymiarowaniem, poznanie reguł tworzenia rysunków złożeniowych z uwzględnieniem zasad korzystania z norm, wykonanie rysunków wykonawczych części z rysunków złożeniowych z uwzględnieniem tolerowania wymiarów, kształtu i położenia, stanu powierzchni.

Pełny opis:

Treści kształcenia

1. Rzutowanie prostokątne (wysokość, głębokość punktu, układ rzutni Monge’a, rozmieszczenie rzutów na 6 rzutni wg metody pierwszego i trzeciego kąta. Przedstawianie bryły w rzutach prostokątnych przy danym rzucie aksonometrycznym (na 6 rzutni, niezbędną liczbę rzutni).

2. Podstawowe, znormalizowane elementy rysunku technicznego (formaty arkuszy, tabliczki rysunkowe, podziałki, pismo techniczne, linie rysunkowe: przykłady zastosowań).

3. Wykonanie rysunku technicznego z modelu detalu klasy wałek (rzut główny, nakiełki, fazy, wiercone otwory, podcięcia zewnętrzne, przekrój poprzeczny, kład, wymiarowanie)

4.Rysowanie z modelu i wymiarowanie detalu klasy tuleja (przekroje proste, półwidok-pół przekrój, podcięcia technologiczne).

5. Wykonanie rysunku części maszynowej typu płyta, tarcza (przekroje złożone), bazy wymiarowe, wymiarowanie szeregowe i równoległe, wymiarowanie elementów symetrycznych.

6. Rysunek obudowy łożyska, jako przykład symetrycznego odlewu (linie przenikania w rysunku technicznym, promienie i pochylenia odlewnicze).

7. Wykonanie rysunku różnych rodzajów połączeń gwintowych (rodzaje gwintów, zasady rysowania, wymiarowanie, normatywy).

8. Szkicowanie z modelu i wymiarowanie detalu, który dla pełnego przedstawienia wymaga min. trzech widoków/przekroi, zawiera elementy gwintowane oraz oznaczenie chropowatości powierzchni (porównanie z wzorcami).

10. Tworzenie i odczytywanie rysunku złożeniowego, specyfikacja części, archiwizacja dokumentacji. Przegląd różnych rysunków złożeniowych zespołów.

11. Oznaczanie na rysunkach tolerowania wymiarów, kształtu i położenia, obróbki cieplnej i chemicznej.

12. Sporządzanie trzech rysunków wykonawczych części na podstawie rysunku złożeniowego, stosowanie elementów normalnych w konstrukcji, praca z normami.

13. Wykonanie rysunku części w rzucie aksonometrycznym.

Literatura:

1. Jerzy Bajkowski, Podstawy Zapisu Konstrukcji, OWPW 2011

2. Tadeusz Lewandowski, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP 2010

3. Igor Rydzanicz, Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji, Zadania, WNT 2004

4.Normy z rysunku technicznego i połączeń części maszyn, katalogi

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2 punkty łącznie za zajęcia praktyczne; kontaktowe i bez kontaktu: 3

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

obecność na zajęciach projektowych 45

konsultacje 4

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

przygotowanie do zajęć projektowych 15

zapoznanie się ze wskazaną literaturą, dokumentacją techniczną 15

wykonanie dokumentacji projektowej 45

przygotowanie się do zaliczenia 10

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 134

Proponowana liczba punktów ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnych ocen z części projektowej i kolokwiów.

Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Ewa Bednarczyk, Marcin Białas, Janusz Domański, Olgierd Goroch, Mariusz Magier, Paweł Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Ewa Bednarczyk, Marcin Białas, Janusz Domański, Waldemar Jaszczuk, Andrzej Penkul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Marcin Bajkowski, Jakub Bańczerowski, Marcin Białas, Krzysztof Jankowski, Waldemar Jaszczuk, Piotr Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Marcin Bajkowski, Katarzyna Barcz, Marcin Białas, Roman Grygoruk, Waldemar Jaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zimmerman
Prowadzący grup: Marcin Bajkowski, Katarzyna Barcz, Janusz Ewertowski, Zbigniew Gulbinowicz, Krzysztof Jankowski, Waldemar Jaszczuk, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Zimmerman
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Ewa Bednarczyk, Janusz Domański, Krzysztof Jankowski, Waldemar Jaszczuk, Julian Sawicki, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.