Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika inżynierska 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-MB000-ISP-GRIN1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska 1
Jednostka: Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.1, Mechanika i Budowa Maszyn, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie ogólnych reguł zapisu konstrukcji, praktyczna nauka rysunku technicznego maszynowego, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, nabycie umiejętności przedstawiania na rysunku technicznym podstawowych części maszyn z wymiarowaniem, zapoznanie z oznaczaniem na rysunkach struktury geometrycznej powierzchni.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Wykład

1. Przegląd podstawowych norm rysunku technicznego, (formaty arkuszy, podziałki, linie rysunkowe, pismo techniczne). Niezmienniki rzutowanie ukośne równoległego, zasady rzutowania prostokątnego, układ rzutni Monge’a. Rzutowanie prostokątne metodą pierwszego i trzeciego kąta. Rodzaje widoków.

2. Przekroje i kłady w rys. technicznym maszynowym (rodzaje, oznaczenia, kreskowanie).

3. Zapis układu wymiarów, bazy wymiarowe, rysowanie i wymiarowanie typowych części w budowie maszyn: wałek tuleja, płyta.

4. Rysowanie połączeń: gwintowych, wpustowych, spawanych.

5. Linie przenikania powierzchni w zapisie konstrukcji.

6. Oznaczanie tolerancji wymiarów, pasowań, tolerancji kształtu i położenia. Struktura geometryczna powierzchni.

7. Rysunek złożeniowy, kolejne etapy tworzenia dokumentacji technicznej, rysunki wykonawcze części.

8. Rzuty aksonometryczne (aksonometrie ukośne, aksonometrie prostokątne).

Ćwiczenia:

1. Przedstawianie bryły w rzutach prostokątnych przy danym rzucie aksonometrycznym, rzuty prostokątne bryły (na 6 rzutni, niezbędną liczbę rzutni).

2. Rysowanie typowych części występujących w budowie maszyn. Wykonanie rysunku technicznego z modelu detalu typu wałek (rzut główny, nakiełki, fazy, wiercone otwory, podcięcia zewnętrzne, przekrój poprzeczny, kład, wymiarowanie).

3. Rysowanie części maszynowej typu tuleja (przekroje całkowite, cząstkowe, półwidok -półprzekrój, podcięcia wewnętrzne, wymiarowanie powierzchni walcowych, stożkowych, kulistych).

4. Rysowanie z modelu detalu typu płyta, tarcza (przekrój stopniowy, łamany, miejscowy, bazy wymiarowe, wymiarowanie szeregowe i równoległe).

5. Rysunek obudowy łożyska oczkowego, jako przykład symetrycznego odlewu (promienie i pochylenia odlewnicze, wymiarowanie detali symetrycznych).

6. Zadania z przenikania powierzchni brył umieszczonych w dogodnych pozycjach.

7. Wykonanie rysunku różnych rodzajów połączeń gwintowych (rodzaje gwintów, zasady rysowania, wymiarowanie, normatywy)

8. Wykonywanie rysunku części maszyn, który do pełnego odwzorowania wymaga 3 widoków/ przekroi, zawiera elementy gwintowane.

9. Zapis struktury geometrycznej powierzchni (parametry chropowatości, symbole graficzne, przykłady oznaczeń, rozmieszczanie na rysunkach, zależność gładkości powierzchni od rodzaju obróbki, porównanie powierzchni z wzorcami chropowatości).

10.Samodzielny rysunek z modelu detalu, który wymaga 3-4 widoków/ przekroi) z oznaczeniem gładkości powierzchni.

11. Rysowanie części w rzutach prostokątnych na podstawie rysunku w rzucie aksonometrycznym.

Literatura:

1. Jerzy Bajkowski, Podstawy Zapisu Konstrukcji, OWPW 2011

2. Tadeusz Lewandowski, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP 2010

3. Igor Rydzanicz,  Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji, Zadania, WNT 2004

4. Polskie normy dotyczące rysunku technicznego maszynowego

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2 punkty łącznie za zajęcia praktyczne; kontaktowe i bez kontaktu: 3

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

obecność na wykłądach 15

obecność na zajęciach ćwiczeniowych 30

konsultacje 4

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

przygotowaniezajęć ćwiczeniowych 15

zapoznanie się ze wskazaną literaturą 20

wykonanie dokumentacji projektowej 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 15

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta 149

Proponowana liczba punktów ECTS 5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnych ocen z egzaminu i ćwiczeń projektowych.

Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych w następujący sposób:

O=0,5*P+O,5*W

P-ocena z ćwiczeń projektowych , W- ocena z egzaminu z wykładu

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Ewa Bednarczyk, Janusz Domański, Olgierd Goroch, Waldemar Jaszczuk, Piotr Kania, Grzegorz Motrycz, Paweł Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Jakub Bańczerowski, Marcin Białas, Janusz Domański, Rafał Drobnicki, Olgierd Goroch, Piotr Kania, Grzegorz Motrycz, Andrzej Penkul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Jakub Bańczerowski, Janusz Domański, Olgierd Goroch, Piotr Kania, Andrzej Penkul, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Janusz Domański, Krzysztof Jankowski, Waldemar Jaszczuk, Piotr Kania, Andrzej Penkul, Arkadiusz Wzorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Krzysztof Jankowski, Waldemar Jaszczuk, Piotr Kania, Mariusz Magier, Paweł Skoczylas, Arkadiusz Wzorek, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Domański, Jolanta Zimmerman
Prowadzący grup: Ewa Bednarczyk, Waldemar Jaszczuk, Piotr Kania, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.