Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i wytwarzanie w systemach CAD/CAM/CAE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-MB000-MSP-CADME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i wytwarzanie w systemach CAD/CAM/CAE
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z zastosowaniem komputerowych technik CAD/CAM/CAE we współczesnym procesie projektowania i wytwarzania konstrukcji inżynierskich.

Pełny opis:

Wykład:

Komputerowe wspomaganie projektowania. Oprogramowanie CAD.

Zautomatyzowane przygotowanie dokumentacji.

Tworzenie modeli 3D w systemach CAD.

Wymiana danych (geometrii modeli) miedzy systemami CAD-CAE-CAM.

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w systemach CAE.

Oprogramowanie CAD. Etapy analizy inżynierskiej w systemach CAE.

Oprogramowanie CAM. Zintegrowane systemy CIM: CAD+CAE+CAM.

Przykłady zastosowań.

Laboratorium:

Przygotowanie i wytworzenie formy sztywnej.

Zaawansowanie tworzenie obiektów trójwymiarowych w programie SolidWorks (modelowanie powierzchni)

Zaprojektowanie, przygotowanie i wykonanie formy silikonowej.

Skanowanie i odtworzenie obiektów technicznych z wykorzystaniem skanera trójwymiarowego.

Programowanie obróbki części maszyn z wykorzystaniem modułu CAM programu ProEnginner.

Symulacje numeryczne obiektów technicznych w module Simulation pakietu SolidWorks.

Literatura:

• Kunwoo LEE, Principles of CAD/CAM/CAE systems, Addison Wesley, 1999.

• Teodor WINKLER, Wspomaganie komputerowe CAD/CAM, Komputerowy zapis konstrukcji, WNT. Warszawa,

1997.

• Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT, Warszawa, 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z wykładu i laboratorium. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona oceny z wykładu (współczynnik 1/3) oraz laboratorium (współczynnik 2/3). W zależności od otrzymanej średniej ocena końcowa wystawiana jest według następującej skali:

Obliczona średnia Ocena końcowa

do 3,49 >>> 3,0

3,50 – 3,89 >>> 3,5

3,90 – 4,29 >>> 4,0

4,30 – 4,69 >>> 4,5

4,70 i więcej >>> 5,0

Brak zaliczenia części składowej przedmiotu (W lub L) powoduje, że w roku następnym student jest zobowiązany odrabiać cały przedmiot. Zaliczenie wykładu następuje po otrzymaniu pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego przeprowadzanego na ostatnich zajęciach wykładowych. Student ma prawo do dwukrotnego poprawiania wykładu. Poprawa na ocenę wyższą wiąże się z anulowaniem oceny uzyskanej na poprzednim terminie. Na ocenę końcową z laboratorium składają się oceny cząstkowe z poszczególnych, realizowanych ćwiczeń. Ocena końcowa z laboratorium jest wyznaczana jako średnia ważona wszystkich ćwiczeń, zaś współczynniki wagowe dla każdego ćwiczenia wyznaczane są z następującej zależności:

waga ćw.=(suma godzin przeznaczonych na realizację ćwiczenia)/(suma godzin przewidzianych na realizację laboratorium)

Warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie WSZYSTKICH ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Krzysztof Jankowski, Grzegorz Wróblewski, Arkadiusz Wzorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Roman Grygoruk, Krzysztof Jankowski, Piotr Kania, Grzegorz Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Roman Grygoruk, Krzysztof Jankowski, Grzegorz Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.