Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie niekonwencjonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-MB000-MZP-TNKMW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie niekonwencjonalne
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Jednostka decyzyjna:

WIP

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z niekonwencjonalnymi i hybrydowymi metodami wytwarzania części maszyn u urządzeń. Obróbki te stosowanie są w praktyce w celu zwiększenia wydajności i dokładności, dają większe możliwości wpływania na własności warstwy wierzchniej w stosunku do tradycyjnych metod wytwarzania.

Pełny opis:

Wykład

Tematyka obejmuje następujące zagadnienia z obróbek ściernych, erozyjnych i hybrydowych:

Zastosowania i podział niekonwencjonalnych sposobów obróbek materiałów w technologii maszyn. Technologie ubytkowe i przyrostowe.

Modyfikacja powierzchni z wykorzystaniem wiązek wysokoenergetycznych (wiązka laserowa, wiązka elektronowa).

Szybkie wytwarzanie modeli, prototypów i narzędzi (stereolitografia, metody warstwowe, inne).

Niekonwencjonalne metody obróbek elektrochemicznych.

Mikroobróbki z wykorzystaniem metod elektroerozyjnych, elektrochemicznych i strumieniowych.

Współczesne metody wycinania złożonych kształtów.

Hybrydowe metody kształtowania z wykorzystaniem metod erozyjnych, ściernych, skrawania i innych.

Laboratorium:

Modyfikacja powierzchni materiałów

Obróbka laserowa

Badania cienkich warstw metalicznych

Obróbka przetłoczno-ścierna (ze wspomaganiem elektrochemicznym)

Obróbka elektroerozyjna ze wspomaganiem ultradźwiękowym

Niekonwencjonalne gładzenie

Literatura:

A. Ruszaj: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi, IOS Kraków, 1999.

E.T. Wantuch: Podstawy technologii magneto-ściernej, WNT, Warszawa, 2000.

W. Pszczołowski, P. Rosienkiewicz: Obróbka ścierna narzędziami nasypowymi, WNT, Warszawa, 1995.

K.E. Oczoś: Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych.

Efekty uczenia się:

Wiedzę o niekonwencjonalnych technikach wytwarzania, takich jak np.: mikroobróbka, obróbka laserowa, obróbki hybrydowe.

Umiejętność na podstawie zdobytej wiedzy zastosowania odpowiedniej technologii w celu osiągnięcia założonego celu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: sprawdzian na wykładzie, sprawdzian poprawkowy

Laboratorium: wejściówka i sprawozdanie z ćwiczenia

Ocena: średnia arytmetyczna z wejściówki i sprawozdania

całe laboratorium: średnia arytmetyczna z ocen za wszystkie ćwiczenia

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z wykładu i laboratorium

Ocena z przedmiotu: średnia arytmetyczna z ocen za wykład i laboratorium

W przypadku powtarzania przedmiotu, student zalicza tylko tę część, z której otrzymał ocenę niedostateczną (wykład, laboratorium).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radziejewska
Prowadzący grup: Andrzej Kolasa, Paweł Kołodziejczak, Arkadiusz Krajewski, Damian Rochalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radziejewska
Prowadzący grup: Andrzej Kolasa, Paweł Kołodziejczak, Arkadiusz Krajewski, Joanna Radziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radziejewska
Prowadzący grup: Andrzej Kolasa, Paweł Kołodziejczak, Arkadiusz Krajewski, Robert Pierzynowski, Joanna Radziejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)