Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dynamika układów wieloczłonowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-MBBMI-MSP-DYNCZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dynamika układów wieloczłonowych
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy: Przedmioty specjalności MB dla sem.2, MiBM, st. stacjonarne II stopnia
Przedmioty specjalności MB dla sem.4, MiBM, st. stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami modelowania matematycznego złożonych, wieloczłonowych układów mechanicznych.

Treść wykładu:

– Układy wieloczłonowe płaskie i przestrzenne.

– Metody macierzowe kinematyki mechanizmów.

– Statyka układów wieloczłonowych

– Kinematyka mechanizmów wieloczłonowych.

– Dynamika mechanizmów wieloczłonowych

– Równania ruchu.

– Wyznaczanie sił reakcji.

– Kolokwium zaliczeniowe.

Treść laboratorium:

– Określanie położenia i orientacji członów w przestrzeni.

– Ruchliwość łańcucha kinematycznego, pary kinematyczne i równania więzów.

– Formułowanie i rozwiązywanie zagadnienia kinematyki

– Wyznaczanie sił i momentów sił oraz równania ruchu członu sztywnego.

– Zagadnienie tarcia.

– Wyważanie mechanizmów dźwigniowych oraz mas obrotowych.

Literatura:

1. Blajer W., „Problemy dynamiki w biomechanice”, część V pracy zbiorowej pod red. R. Będzińskiego, „Mechanika techniczna, tom XII: Biomechanika”, IPPT PAN, Warszawa, 2011.

2. Arczewski K., Pietrucha J., „Mathematical modelling of techanical complex systems, volume 1: discrete models”, Simon & Schuster, Chichester, 1993.

3. Arczewski K., Goraj Z., Pietrucha J., „Wstęp do modelowania w mechanice, Część I. Modelowanie układów dyskretnych”, materiały pomocnicze do przedmiotu Mechanika, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Mechaniki, Warszawa, 1981.

4. Leyko J., „Dynamika układów materialnych”, tomy I i II, PWN, Warszawa 1971.

5. Frączek J., Wojtyra M., Kinematyka układów wieloczłonowych. Metody obliczeniowe, WNT 2008

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Wykład 15 h

Laboratorium 15 h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Studiowanie literatury 25 h

Przygotowanie do zaliczenia 5 h

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 60

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych wg wzoru:

O=0,5*W+0,5*L,

gdzie:

O - ocena końcowa,

W - ocena z kolokwium pisemnego,

L - ocena z laboratorium.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Motrycz, Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Krzysztof Jankowski, Grzegorz Motrycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.