Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ICT and CAx in Production

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-ZP000-MSA-ITCAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: ICT and CAx in Production
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty dla sem.1, GPEM, rekrutacja zimowa
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Kod specjalności:

TL-TZT

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z przeglądem wybranych systemów ICT i CAx w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Szczególnie podkreślono systemy informatyczne, takie jak metodologia ERP, CRM i BI do wdrażania systemów informatycznych wspierających zarządzanie i przetwarzanie w chmurze. Podkreślono także zdolność do oceny efektywności ekonomicznej projektów informatycznych. Część dotycząca systemów CAx zapozna studentów z charakterystyką wspomaganego komputerowo projektowania, inżynierii i wytwarzania (CAD / CAE / CAM), szybkiego prototypowania i modelowania numerycznego opartego na przybliżonych metodach.

Pełny opis:

W ramach czterech grup zajęć - wykładu, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć projektowych, student pozna:

- Systemy transakcyjne, systemy informacyjne i sprawozdawcze wspierające systemy wspomagania decyzji i zarządzania, systemy eksperckie, systemy sztucznej inteligencji.

- ERP, CRM, BI - definicje systemów, opis głównych cech.

- Opis metodologii wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie przykładem systemu ERP.

- Opis chmur obliczeniowych - cloud computing - w zakresie modelu biznesowego i technologii. Kierunki rozwoju systemów wspierających zarządzanie w chmurze.

- Charakterystykę głównych metod oceny ekonomicznej. Opis głównych problemów związanych z oceną ekonomicznych projektów informatycznych.

- Definicję systemów CAD / CAE / CAM; ich historię i rozwój w zakresie zadań inżynieryjnych wspomaganych komputerowo w przemyśle (CAI); technologię CAx i ich rolę w inżynierii produkcji; problemy związane z wdrażaniem technologii CAx w przedsiębiorstwie.

- Sposoby wymiany danych między modułami funkcjonalnymi Systemy CAx, główne cechy systemów CAD / CAM w wybranych przykładach. Aplikacje .

- Rodzaje i cechy skanerów 3D. Inne sposoby uzyskania chmury punktów / części w pomiarze 3D lub kształcie siatki kontrolnej. Praca z chmurą punktów w systemie CAD.

- Zalety i wady szybkiego prototypowania. Metody szybkiego prototypowania. Budowa i działanie drukarek 3D.

- Rolę wirtualnej obróbki w produkcji wspomaganej komputerowo. Główne wymagania, przykłady aplikacji.

- Ogólną charakterystykę systemów CAE i metod przybliżonych (metoda elementów skończonych - MES, metoda objętości skończonych - FVM, obliczeniowa dynamika płynów - CFD).

- Rodzaje oprogramowania, zakres zastosowań, cechy i ograniczenia.

- Etapy modelowania, wykorzystanie symulacji w określonych branżach.

- Krytyczną analizę wyników, źródła błędów, specyfikę wybranych programów, studia przypadków - case studies.

- Finansowanie i aspekty wprowadzania nowoczesnych rozwiązań CAE w branży przemysłowej.

Literatura:

1. Caperna A., Integrating ICT into Sustainable Local Policies

2. Carnoy, Martin. "ICT in Education: Possibilities and Challenges" Universitat Oberta de Catalunya, 2005.

3. Grossman, G. and E. Helpman (2005), "Outsourcing in a global economy", Review of Economic Studies 72: 135-159.

4. Oliver, Ron. "The Role of ICT in Higher Education for the 21st Century: ICT as a Change Agent for Education." Perth, Western Australia, 2002.

5. Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London, UK: Routledge, 1988), in particular Chapter 4 Measuring the Information

6. Society: The ICT Development Index. International Telecommunication Union. 2009. pp. 108. ISBN 9261128319.

7. Vince Adams, Abraham Askenazi, Building better products with Finite Element Analysis, OnWord Press, 2001

8. Vince Adams - How to Manage Finite Element Analysis in the Design Process, NAFEMS 2006

9. Kunwoo Lee - Principles of CAD/CAM/CAE Systems,Addison Wesley 1999.

Efekty uczenia się:

- ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii produkcji, obejmującą wybrane zagadnienia dotyczące metod numerycznych,

- ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w szczególności zintegrowanych systemów zarządzania, prognozowania i symulacji i systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą,

- ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi* zagadnieniami z zakresu inżynierii produkcji, dotyczącą projektowania i nadzorowania pracy wysoko zautomatyzowanych procesów technologicznych i obiektów przemysłowych,

- zna podstawowe metody, techniki i narzędzia, stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu inżynierii produkcji,

- ma wiedzę niezbędną do rozumienia w działalności inżynierskiej oraz uwzględniania w praktyce inżynierskiej uwarunkowań ekonomicznych i innych uwarunkowań pozatechnicznych.

Metody i kryteria oceniania:

wykład - pisemny egzamin składający się z trzech części: ICT, CAD/CAM i CAE

projekt - ocena prezentacji dotyczącej tematyki projektu

ćwiczenia - ocena aktywności

laboratorium - ocena sprawozdania z projektu oraz ocena aktywności.

średnia ocen ze wszystkich części oznacza ocenę końcową z przedmiotu:

0.00 - 2,99 / 2.0

3.00 - 3,39 / 3.0

3.40 - 3.89 / 3.5

3.90 - 4.39 / 4.0

4.40 - 4.89 / 4.5

4.90 - 5.00 / 5.0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cacko
Prowadzący grup: Robert Cacko, Paweł Gepner, Radosław Gościniak, Wojciech Presz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cacko
Prowadzący grup: Robert Cacko, Paweł Gepner, Radosław Gościniak, Wojciech Presz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cacko
Prowadzący grup: Robert Cacko, Paweł Gepner, Radosław Gościniak, Wojciech Presz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cacko
Prowadzący grup: Robert Cacko, Paweł Gepner, Radosław Gościniak, Wojciech Presz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cacko
Prowadzący grup: Piotr Bąk, Robert Cacko, Tomasz Kowalczyk, Bartosz Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cacko
Prowadzący grup: Piotr Bąk, Robert Cacko, Jerzy Krawiec, Bartosz Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

110000 - Wydział Inżynierii Produkcji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.