Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy konstrukcji maszyn 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-00000-IZP-POKO1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji maszyn 1
Jednostka: Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.5, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studenta ze współcześnie stosowanymi rozwiązaniami konstrukcji mechanicznych, wykorzystywanymi jako elementy maszyn. Student uzyskuje zarówno wiedzę teoretyczną, zaznajamia się z przykładami obliczeń inżynierskich konstrukcji mechanicznych, jak i samodzielnie uczestniczy w procesie projektowania prostych maszyn.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta ze współcześnie stosowanymi rozwiązaniami konstrukcji mechanicznych, wprowadzenie do projektowania maszyn i zespołów mechanicznych oraz nauczenie prowadzenia rzetelnych i krytycznych obliczeń inżynierskich konstrukcji mechanicznych.

Treść kształcenia

Wykład:

W trakcie 10 spotkań studenci zostają zapoznani z podstawowymi pojęciami stosowanymi w budowie maszyn, rozwiązaniami technicznymi, podstawami obliczeń i analizy wyników. Program wykładu obejmuje zagadnienia takie jak:

1. Istota procesu projektowania, materiały wykorzystywane w projektowaniu elementów maszyn, posługiwanie się normami, interpretacja parametró materiałowych

2.Zasady modelowania i optymalizacji konstrukcji. Podstawowe rodzaje połączeń stosowanych w budowie maszyn, ich podział i charakterystyka, połączenia gwintowane

3. Obliczanie połączeń gwintowanych, zabezpieczanie połączeń przed luzowaniem, połączenia nitowe, obliczenia połączeń nitowych

4. Połączenia kołkowe, sworzniowe, ich charakterystyka oraz podstawowe obliczenia

5. Charakterystyka połączeń spawanych, obliczanie połączeń spawanych

6. Połączenia kształtowe, wpustowe, wielowowypustowe, obliczenia, dobór, charakterystyka, stosowane normy.

6. Połączenia zgrzewane, nitowane, lutowane klejone.

7. Omówienie zjawisk tarcia wykorzystywanych przy projektowaniu łożysk ślizgowych i tocznych.

8. .Zastosowanie różnych rodzajów uszczelnień w elementach spoczynkowych i ruchowych maszyn. Sposoby łożyskowania w różnych konstrukcjach.

9. Koła zębate i przekładnie. Zasady projektowania przekładni, dobór materiałów, obliczenia, korekcja zazębienia.

10. Omówienie zasad projektowania wałów i osi w zastosowaniu do konstrukcji maszyn.

Projekt

Obliczenia i wykonanie projektu konstrukcji śrubowej, wraz z dokumentacją projektową. Wykonanie rysunku zestawieniowego oraz wskazanych rysunków wykonawczych w programie komputerowym. Ćwiczenia rachunkowe z obliczania połączeń nitowanych lub spawanych oraz gwintowych. Projekt reduktora jednostopniowego o osiach równoległych, wykonanie obliczeń wspomaganych komputerowo, sporządzenia dokumentacji oraz rysunku złożeniowego oraz rysunków wykonawczych.

Literatura:

Kurmaz Leonid, Kurmaz Oleg (2014-...) - Projektowanie węzłów i części maszyn;

M.Dietrich:Podstawy konstukcji maszyn T I,II,III,PWN

J.Maroszek,J.Żółtowski:POdstawy konstukcji maszyn.Połączenia.WPW

Jerzy Bajkowski, Podstawy zapisu konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017

W. Juchnikowski J. Żółtowski, Podstawy konstrukcji maszyn. Pomoce do projektowania z atlasem

Polskie Normy

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

Punkty Ects za zajęcia praktyczne łączenie, kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 3

Uzasadnienie punktów ECTS

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Obecność na wykładach 20

Obecność na zajęciach ćwiczeniowych 20

konsultacje 4

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych: 15

zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15

wykonanie dokumentacji projektowej 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie się do zaliczenia 15

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta 139

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Zaliczenia przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z egzaminu i części projektowej.

Ocena końcowa z przedmiotu wyznacza jest na podstawie średnie z ocen cząstkowych w następujący sposób

O=0,6W+0,4C

W - ocena końcowa z egzaminu/wykładu

C - ocena końcowa z ćwiczeń

O - ocena końcowa z przedmiotu

W zależości od wyznaczonej średniej, ocena końcowa wyznaczana jest poprzez zaokrąglenie do najbliższej oceny akademickiej.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bajkowski
Prowadzący grup: Jacek Bajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bajkowski
Prowadzący grup: Jacek Bajkowski, Krzysztof Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bajkowski
Prowadzący grup: Jacek Bajkowski, Arkadiusz Wzorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bajkowski
Prowadzący grup: Jacek Bajkowski, Krzysztof Jankowski, Waldemar Jaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bajkowski
Prowadzący grup: Jacek Bajkowski, Ewa Bednarczyk, Krzysztof Jankowski, Waldemar Jaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.